Bör du installera SSL-certifikat till det personliga arkivet på den lokala datorn på varje federationsservern i servergruppen. Om du vill installera certifikatet, dubbelklicka på den. PFX-fil av certifikat och Följ guiden.

Så här kontrollerar du om du har installerat certifikatet till rätt ställe:

  1. Visa en lista över de certifikat som finns i det personliga arkivet på den lokala datorn genom att köra följande kommando:
    dir Cert:\LocalMachine\My

  2. Kontrollera om certifikatet finns i listan.

Löses problemet?

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×