Kontrollera användarstatus i Windows PowerShell eller Användargränssnittet. Om användaren har inaktiverats kan användaren.

Kontrollera användarstatus med Windows PowerShell

 1. Logga in på alla domänkontrollanter.

 2. Öppna Windows PowerShell.

 3. Kontrollera användarstatus genom att köra följande kommando:
  Get-ADUser -Identity <samaccountname of the user> | Select Enabled
  Get-ADUser

Kontrollera användarstatus i Användargränssnittet

 1. Logga in på alla domänkontrollanter.

 2. Öppna hanteringskonsolen Active Directory-användare och datorer .

 3. Klicka på noden användare , högerklicka på användaren i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

 4. Klicka på fliken konto .

 5. Kontrollera om kontot är inaktivt kontrolleras under kontoalternativ.
  The "Account is disabled" option under Account options

 6. Om alternativet är markerat, avmarkerar du den.

Löses problemet?

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×