KORRIGERA: Ett undantag kan uppstå när du använder verktyget TI konvertering konvertera äldre TI-bibliotek i Host Integration Server 2010-miljö

Symptom

I en miljö med Microsoft Host Integration Server 2010 när du försöker använda konverteringsverktyget för transaktionen Integrator (TI Conversion Tool) för att konvertera äldre TI-bibliotek till den nya versionen kanske åtgärden misslyckas. Och du får ett undantag som liknar följande:

System.NotSupportedException: Den angivna sökvägens format stöds inte.

Orsak

Det här problemet kan uppstå när du anger en lista med filer med hjälp av parametern /FL eller du anger en katalog som innehåller bibliotek. Till exempel kan du använda följande kommando:

TiConversionTool /d C:\TI-Old /o C:\TI-NewObs! Om du anger en fil med hjälp av parametern /f lyckas konverteringen.

Lösning

Snabbkorrigeringen som uppdateringen löser det här problemet ingår i kumulativa uppdateringspaket 2 för Host Integration Server 2010.For mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Bas:

2616519 Kumulativt uppdateringspaket 2 för Host Integration Server 2010

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Referenser

Mer information om kommandoradsverktyget transaktionen Integrator Conversion Tool finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Transaktionen Integrator konverteringsverktyget

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×