Översikt

Den här kumulativa uppdateringen ersätter tidigare släppta kumulativa uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste kumulativa uppdateringen.

Du kan behöva uppdatera din licens när du har installerat den här snabbkorrigeringen för att få åtkomst till nya objekt som ingår i den här eller en tidigare kumulativ uppdatering. (Detta gäller endast kundlicenser.)

En lista över kumulativa uppdateringar som släppts för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 finns i de kumulativa uppdateringarna för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Kumulativa uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör Kumulativa uppdateringar för Microsoft Dynamics 365 Business Central Under vår 2019.

Obs!

När du uppgraderar till Business Central 2019 version 2 (version 15), se Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix för att se vilka Business Central 15-versioner som är kompatibla med den här kumulativa uppdateringen.

Viktigt!

Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att kontrollera att miljön är kompatibel med de snabbkorrigeringar eller uppdateringar som ska installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka kompatibilitetsproblem med anpassningar och produkter från tredje part som fungerar tillsammans med din centrala Microsoft Dynamics 365 Business-lösning.

Problem som har lösts i den kumulativa uppdateringen

Följande problem är lösta i den kumulativa uppdateringen.

Snabbkorrigeringar för plattformar

ID

Titel

388515

Krascher inträffar i Klientdesignern när du försöker spara ett tillägg som använder ett fält med ObsoleteState=Removed.

383622

RequestFilterHeading-översättningen fungerar inte när den tillhandahålls via AL-tillägget.

384996

Det går inte att ta en bild och ladda upp den till iOS med appen.

Snabbkorrigeringar för program

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

386769

Rec Varians. Om du vill skriva ut fält från markeringsrapporten rapporterar ett felaktigt värde som gör att OnBeforePrintDocumentEvent-prenumeranter misslyckas.

Administration

COD 229

378075

Momsbeloppet skiljer sig (centskillnader) på en inköpsfaktura med normal moms jämfört med en inköpsfaktura med omvänd moms.

Ekonomi

COD 90

384600

Felaktiga knappbeskrivningar för fältet Sluten period på Acc. Sched. KPI-webbtjänstsida.

Ekonomi

COD 197 PAG 197, FLIK 50

385742

Felmeddelandet "Beloppet måste ha ett värde i dokumenttypen inköpsorderrad: Order, får inte vara 0 eller Tomt".

Ekonomi

COD 80 COD 90

386608

Öka detalj detalj detalj detalj för Dokumentnr. markera felaktigt dokumentnr på raderna med utfärdat påminnelse. i kundboksposterna.

Ekonomi

PAG 142 PAG 143 PAG 144 PAG 145 PAG 146 PAG 147 PAG 20 PAG 202 PAG 25 PAG 29 PAG 374 PAG 38 PAG 6662

387680

Hårddisken för moms- VIES-deklaration går mycket långsamt eftersom ett datumfilter för publicering saknas.

Ekonomi

REP 88

387958

När du har ange leveranskoden på ett kundkort går det inte att skapa ett servicedokument.

Ekonomi

TABB 5900

390131

Felmeddelandet "Beloppet måste ha ett värde i dokumenttypen inköpsorderrad: Order, får inte vara 0 eller Tomt".

Ekonomi

COD 80 COD 90

388789

För kasserade fasta tillgångar fungerar inte detaljgranskningen nedåt till bokvärdet från kortsidan Fast tillgång korrekt.

Fasta tillgångar

TAB 5612

385787

Beroende på tillfället och statusen för jobbkortet har fältet Reserverat antal ett distinkt beteende på raderna jobbplanering när du använder ett objekt med Reservera = Alltid.

Jobb

TABB 167

387156

När du manuellt planerar om produktionsorder med routningsändringar genererar planeringskalkylbladet en avbryt- och ny åtgärdsrad även om du planerar användningen av perioden på nytt.

Tillverkning

COD 99000854

387610

Om du ändrar produktionsorderstatus från Släppt till Klar skapas negativa värden för Antal/Direktkostnad i kapacitetsboksposterna.

Tillverkning

COD 5407 COD 5836

388058

PRODUKTPRIS (strukturlista) Kostnadsresurser beräknas inte korrekt när den underliggande ProduktionsSTRUKTUR som är kopplad till objektet innehåller en rad med ett negativt "Antal per".

Tillverkning

COD 5870

388361

Antalet på sidan Objektuppföljning med bakåtvänd metod.

Tillverkning

PAG 6510

385314

När du ändrat platskoden på inköpsraderna återställs pris-/radrabattbeloppet.

Köp

TABB 39

386556

Det skapade objektet tas bort även om katalogobjektet har tagits bort tidigare.

Försäljning

COD 5703 TAB 5718

386875

När verktyget för momsändring har körts uppdaterar systemet den felaktiga raden i försäljnings- och inköpsordern.

Försäljning

COD 550

388612

När du skriver ut en rapport på den publicerade försäljningsfakturan visar momsspecifikationen felaktiga värden i momsbasen och momsbeloppet.

Försäljning

REP 206

389978

Momselementen för lokal valuta saknas i XML-filen för PEPPOL 3.0.

Försäljning

COD 1605 XML 1610 XML 1611

390316

Det går inte att skapa en inköpsorder från en försäljningsorder om ett annat objekt är blockerat i objektlistan.

Försäljning

COD 5520

386629

Momsbeloppet och det totala beloppet är felaktiga (det dubbla värdet) i rapporten Inköp - Kreditnota.

MOMS/moms/årsförsäljning

REP 407

388657

Ett oväntat värde för antal tillgängliga frågor. för att välja kolumn i de olika kalkylbladen.

Warehouse

TAB 7326

388816

"Antal. att hantera (bas) i den objektspårning som tilldelats dokumentraden för objekt 80208-T är för närvarande XX. Det måste vara YY-felmeddelandet när du hanterar WMS (Warehouse Management System) och spårning med hjälp av delad linje vid valnivå.

Warehouse

COD 7307

Snabbkorrigeringar för lokala program

CZ – Tjeckiska

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

389173

Fel i tabellen Cash Desk Report Selections i den tjeckiska versionen.

Cash Management

TABB 11748 TABB 11759  

390318

I betalningsordern står det inte något om rabatten i den tjeckiska versionen.

Cash Management

REP 11700 TAB 11709

389419

Släpp och skriv ut cash deskdokument – tomt cashdokument i den tjeckiska versionen.

Ekonomi

COD 11732

390710

Vies-deklarationsrapporten finns i den tjeckiska versionen.

Ekonomi

REP 31060

ES – Spanien

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

385952

Felmeddelandet "Du kan inte återanvända posten" visas i CustEntry-Apply Posted Entries codeunit och funktionen PostUnApplyCustomerCommit kan inte åtgärdas i den spanska versionen.

Ekonomi

COD 226 COD 227

389258

"El campo CuotaSoportada tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponible y TipoImpositivo suministrados" visas om du försöker skicka en inköpsfaktura till en nationalkund med omvänd momsavgift i den spanska versionen.

Ekonomi

COD 10750

389265

Noden <CuotaDeducible> ska beräknas om noden <InversionSujetoPasivo> exporteras med hjälp av SII-modulen i den spanska versionen.

Ekonomi

COD 10750

390229

Beskrivningen av publiceringen skrivs över på kreditnot där det korrigerade fakturanr. fältet fylls i i den spanska versionen.

Ekonomi

COD 80 COD 90 COD 5988

386538

Felmeddelandet "Excepto para tipo de factura R1,R2,R3,R5 y R4 negativas ó F1 negativas, el periodo de liquidación debe estar acorde con la fecha de operación, o en su detriteo con la fecha de expedición" visas i SII-modulen i den spanska versionen.

MOMS/moms/årsförsäljning

COD 10750

390731

Felmeddelandet "Cuando TipoFactura sea F5 el blok InversionSujetoPasivo no puede estar cumplimentado" visas i SII-modulen om du försöker skicka en F5-faktura i den spanska versionen.

MOMS/moms/årsförsäljning

COD 10750

IT – Italien

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

388651

Åtgärdstypen infogas aldrig i kreditnotan i den italienska versionen.

Ekonomi

TABB 36 TABB 38

389606

Deklarationsfilen för momsrapporter rapporterar det felaktiga värdet som <codiceFiscale> för <Dichiaranta> blocket i den italienska versionen.

Ekonomi

COD 12182

382297

Uppdaterade tekniska specifikationer som utfärdats för momsbefrielsedeklarationsfil i den italienska versionen.

Köp

COD 12134

375065

Felmeddelandet "Pre versionssumma och importoImponibile är inte rätt" visas för e-faktura när fakturarabatten används i den italienska versionen.

Försäljning

COD 12184

381301

Nej, om du byter namn på XML-koden. seriesystemet skapar felaktig XML-fil för e-fakturan i den italienska versionen.

Försäljning

COD 12179

390957

När du implementerat årsändringarna ska momsregistreringsnumret. har inte längre rapporterats i Årsstatistik i den italienska versionen.

MOMS/moms/årsförsäljning

REP 12160 REP 12161

NA – Nordamerika

ID-

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

389780

Diverse mängder fylls i i fel positioner när du genererar filen Leverantör magnetisk media i den nord-amerikanska versionen.

Köp

REP 10115

NL – Nederländerna

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

386223

Felaktiga beskrivningar skapas med funktionen Hämta förslagsposter i funktionen Telebank i den nederländska versionen.

Cash Management

REP 11000000

389249

Årsändringar som momsregistreringsnummer för partner inte har fyllts i om typen är Kvitto i den nederländska versionen.

MOMS/moms/årsförsäljning

REP 11413 TAB 263

NO – Norge

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Tillägg

389407

I SAF-T exporteras inte kund-ID och/eller leverantörs-ID på rätt sätt i den norska versionen.

Ekonomi

Norska (Norwegian)

Lokala regelfunktioner

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

388141

Stöd för import av etikett- och presentationslänkbaser i nyare versioner i X UPPL (IFRS-taxonomireferens).

Ekonomihantering

COD 422

BE – Belgien

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

389015

Ta med årlig lista över kunder till moms baserat på det nya fältet för momsansvar i den version som är ansvarig för moms.

Ekonomihantering

COD 9998 PAG 21 REP 11308 REP 11309 TAB 18

ES – Spanien

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Ändrade objekt

389301

Årsfakturan ska hämta fakturorna, när momsen intjänas/betalas i den spanska versionen.

Ekonomihantering

REP 594

385944

Tillåt hantering av SII-fakturor för externa kunder med leverans av varor och tjänster samtidigt i den spanska versionen.

Ekonomihantering

COD 10750 COD 10758 COD 1752 PAG 10770 PAG 10771 PAG 132 PAG 134 PAG 138 PAG 140 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 TAB 10752 TAB 10755 TAB 10756

NO – Norge

ID 

Titel 

Funktionellt område 

Tillägg

389725

Ytterligare ändringar av SAF-T-funktionen i den norska versionen.

Ekonomihantering

Norska (Norwegian)

Lösning

Hämta filerna för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.

Kumulativ uppdatering CU 22 för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019, uppdatering lokalt

Vilket snabbkorrigeringspaket att ladda ned

Den här kumulativa uppdateringen har flera snabbkorrigeringspaket. Välj och ladda ned ett av följande paket beroende på land/land-versionen av din Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-databas.

Land

Snabbkorrigeringspaket

AT – Österrike

Ladda ned AT-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

AU – Australien

Ladda ned AU-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU

BE – Belgien

Ladda ned BE-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE

CA – Kanada

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CA-paketet

CH – Schweiz

Ladda ned CH-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

CZ – Tjeckiska

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-paketet

DE – Tyskland

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-paketet

DK – Danmark

Ladda ned DK-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

ES – Spanien

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-paketet

FI – Finland

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI-paketet

FR – Frankrike

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-paketet

IS - Island

Ladda ned ÄR-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

IT – Italien

Ladda ned IT-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NA – Nordamerika

Ladda ned NA-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NL – Nederländerna

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-paketet

NO – Norge

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO-paketet

NZ – Nya Zeeland

Ladda ned NZ-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

RU – Ryssland

Ladda ned RU-paketet CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU

SE – Sverige

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE-paketet

Storbritannien

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK-paketet

Alla andra länder

Ladda ned CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-paketet

Installera en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Se hur du installerar en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Krav

Du måste ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installerat för att kunna använda den här snabbkorrigeringen.

Mer information

Mer information om terminologi för programuppdateringar ochMicrosoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekräftat att det är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×