Lägga till figurer

Du kan lägga till figurer, som rutor, cirklar, och pilar, i dokument, e-postmeddelanden, bildspel och kalkylblad. Lägg till en figur genom att klicka på Infoga, klicka på Figurer, markera en figur och sedan rita upp figuren genom att klicka och dra.

När du lagt till en eller flera figurer kan du lägga till text, punktlistor och numrering samt ändra fyllningseffekt, kontur och andra effekter på fliken Format.

Tips: Du kan lägga till enskilda figurer i ett diagram eller lägga till figurer ovanpå en SmartArt-grafik om du vill anpassa diagrammet eller bilden.

Lägga till en figur i Excel, Outlook, Word eller PowerPoint

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Excel    Knappen Infoga figurer

 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

  Rita en figur

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

Om du vill följa de här instruktionerna måste du öppna eller skapa en rapport. Gör det genom att klicka på Senaste i fliken Rapport för att öppna en befintlig rapport eller klicka på Fler rapporter och välj en rapport i listan i dialogrutan Rapporter eller skapa en ny rapport.

 1. I den öppna rapportens flik Design klickar du på Figurer.

  Knappen Infoga figurer
 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

  Rita en figur

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

Infoga en figur, eller klicka på en befintlig figur, och skriv sedan in texten.

 1. Högerklicka på figuren och klicka på Lägg till text, Redigera text eller bara skriv.

  Obs!: Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 2. För att formatera och justera din text klickar du på fliken Hem och väljer sedan alternativ från grupperna Teckensnitt, Stycke och Justering, beroende på programmet du använder och vilken formatering du vill använda. (Alternativen för textformatering är begränsade i Project.)

Obs!: De här kommandona är inte tillgängliga i Project.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera figurer håller du ned Ctrl medan du klickar på de figurer du vill ändra.

 2. Klicka på Redigera figur i gruppen Infoga figurer på fliken FormatKnappen Redigera figur, peka på Byt figur och klicka sedan på den nya figuren du vill ha.

Om du behöver lägga till samma figur upprepade gånger kan du göra det snabbt med Lås ritläge.

Obs!: I stället för att lägga till enskilda figurer för att skapa en ritning kan du välja SmartArt-grafik. I en SmartArt-grafik uppdateras figurerna och teckenstorleken automatiskt när du lägger till eller tar bort figurer och redigerar texten.

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Excel

  Knappen Infoga figurer

 2. Högerklicka på den figur du vill lägga till och klicka sedan på Lås ritläge.

  Låsa ritläget
 3. Klicka någonstans i arbetsytan och dra figuren till önskad plats.

 4. Upprepa steg 3 för att lägga till figuren så många gånger du vill.

  Tips: Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar.

 5. När du har lagt till alla figurer du vill använda trycker du på Esc för att inaktivera Lås ritläge.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Project.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Välj fliken Start i menyfliksområdet och välj Punkter eller Numrering i gruppen Stycke.

  Knappar för punkter och numrering på fliken Start

  Du hittar olika punkt- och numreringsformat genom att klicka på nedåtpilen bredvid Punktlista eller Numrering.

Med hjälp av snabbformat kan du formatera en figur med en enda klickning. Du hittar formaten i galleriet Snabbformat. När du håller pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur formatet påverkar figuren.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Välj fliken Format och sedan det snabbformat du vill använda i gruppen Figurformat.

  Gruppen Figurformat

  Om du vill se fler snabbformat klickar du på knappenKnappbild.

I Ändra färgerna i en figur eller textruta finns information om hur du byter fyllnadsfärg, kantfärg eller textfärg.

Klicka på den figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer håller du ned Ctrl medan du klickar på de figurer du vill ta bort och trycker därefter på Delete.

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur

Rotera textrutor, figurer, WordArt-objekt eller bilder

Ändra färgerna i en figur eller textruta

Välja SmartArt-grafik

Skapa ett diagram från början till slut

Lägga till ClipArt i en fil

Rita eller skissa anteckningar på en sida

När du har lagt till en figur i ett dokument kan du ändra den genom att lägga till kopplingslinjer, ändra format, lägga till en spegelbild, ändra färg och använda en mängd andra effekter, till exempel skuggor, ljussken och 3D.

Lägga till en form

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.

  Knappen Figurer på fliken Infoga
 2. Klicka på den figur du vill använda, klicka någonstans i arbetsytan och placera figuren genom att dra.

 1. Högerklicka på figuren och klicka på Lägg till text eller Redigera text,eller klicka bara i figuren och börja skriva.

  Obs!: Den text du lägger till blir en del av figuren. Om du roterar eller vänder figuren, roteras eller vänds även texten.

 2. Om du vill formatera och justera texten klickar du på fliken Start och väljer sedan tillgängliga formateringsalternativ. Du kan till exempel ändra teckenfärg, formatmallar, storlekar, ändra justering eller indrag, ändra textorienteringen och nämna några.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera figurer trycker KOMMANDO du på de figurer du vill ändra.

 2. På fliken Figurformat klickar du på Redigera figur, pekar på Ändra figuroch klickar på den nya figur du vill använda.

 1. Markera den form du vill kopiera.

 2. Tryck på alternativtangenten och dra formen till valfri plats. När du släpper musen skapas en kopia av formen. Du kan dra och släppa upp figuren så många gånger som behövs.

Obs!: Det går inte att lägga till listor i Excel 2016 för Mac.

 1. Markera den text i figuren som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. Klicka på pilen bredvid Punkter eller Numrering på fliken Start.

  Fliken Start med galleriet Punkter visas.
 3. Tryck på Retur varje gång du vill ha en ny punkt eller ett nytt nummer, eller tryck två gånger på Retur när du vill avsluta listan.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Figurformat och sedan på det format du vill använda i formatgalleriet.

  Alternativ i gruppen Figurformat

  Om du vill se fler format klickar Pil för mer nedan under formatmallsgalleriet.

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

 2. Klicka på fliken Figurformat och sedan på Ikonen Figurfyllning(ikonen Figurfyllning).

 3. Gör något av följande:

  1. Klicka på den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger om du vill använda en annan fyllningsfärg.

  2. Om du vill ta bort färgen från det markerade diagramelementet klickar du på Ingen fyllning.

  3. Om du vill använda en fyllningsfärg som inte är tillgänglig under Temafärger eller Standardfärger klickar du på Fler fyllningsfärger. Gå till dialogrutan Färger och ange den färg du vill använda och klicka sedan på OK.

  4. Om du vill fylla figuren med en bild klickar du på Bild. Klicka på den bild som du vill använda i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

  5. Om du vill använda en toningseffekt för den valda fyllningsfärgen klickar du på Toning och sedan på det toningsformat du vill använda.

   För ytterligare toningsformat klickar du på Fler toningar och sedan på det toningsalternativ som du vill använda i fönstret Formatera diagramyta, under Fyllning.

  6. Om du vill använda en strukturfyllning klickar du på Struktur och sedan på den struktur du vill använda.

 1. Klicka på figuren och sedan på fliken Figurformat.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat,peka på en effektkategori och klicka sedan på den effekt du vill använda.

  Alternativ på menyn Figureffekter

 1. Klicka på Formatfönstretfliken Figurformat.

  Knappen Formatfönster

 2. I fönstret Formatera figur klickar du på fliken & Och klickar sedan på antingen Fyllning eller Linje.

 3. Dra skjutreglaget Genomskinlighet för att uppnå den effekt du vill ha.

  Rutan Formatera figur

Klicka på den figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete. Om du vill ta bort flera figurer håller du ned Kommando medan du klickar på de figurer du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

Se även

Ändra storlek på ett objekt

Beskära en bild

Flytta, rotera eller gruppera en bild, textruta eller ett annat objekt

Justera objekt i Word för Mac

Gruppera eller dela upp objekt

Du kan lägga till figurer, som rutor, cirklar och pilar, i arbetsböcker och presentationer. (Word för webben stöder inte former.) Om du vill lägga till en figur väljer du Infoga i menyfliksområdet,väljer Figurer och sedan en figur.

När du har lagt till en figur kan du flytta den och ändra storlek på den. lägga till text, punkter eller numrering och du kan ändra fyllningsfärg eller kontur.

 1. Välj Figurerfliken Infoga.

  Knappen Infoga figurer i Office för webben
 2. Välj den form du vill använda i galleriet.

  Formen med standardstorlek infogas direkt i mitten av den synliga sidan.

 3. Välj ett storlekshandtag på figurens omkrets och dra mot mitten eller utåt för att ändra storlek på formen.

  Om du vill skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller begränsa storleken på andra figurer) trycker du på och håller ned Skift medan du drar. 

 4. Om du vill flytta formen pekar du med musen på den tills pekaren ändras till en fyrhövdad pil. Klicka sedan och dra för att flytta formen dit du vill ha den.

  När en figur är markerad i dokumentet visas fliken Form i verktygsfältets menyfliksområde. Den innehåller knappar för vad du kan göra med figuren, till exempel lägga till en fyllningsfärg eller kontur, eller välja ett fördefinierat figurformat.

  Obs!: Om du har inaktiverat det förenklade menyfliksområdet är fliknamnet i steg #4 är Format. Mer information om det förenklade menyfliksområdet finns i Det nya office-utseendet.

Infoga en figur eller klicka på en befintlig figur och skriv sedan text enligt följande:

 1. Högerklicka på figuren och välj Redigera text.

  En blinkande markör visas i mitten av formen.

 2. Skriv den text du vill lägga till i figuren.

 3. Om du vill formatera och justera texten väljer du fliken Start och sedan alternativ från grupperna Teckensnitt,Styckeeller Justering. 

  Teckensnitts-, stycke- och justeringsalternativ i PowerPoint Online

Med hjälp av snabbformat kan du formatera en figur med en enda klickning. Du hittar formaten i figurgalleriet.

 1. Markera den figur du vill ändra. 

 2. Öppna galleriet Figurformat på fliken Figur (eller fliken Format om du har inaktiverat det förenklade menyfliksområdet) och välj det snabbformat du vill använda. 

  Formverktygen i Office för webben

  Välj nedåtpilen i slutet av galleriet för att öppna den och se en fullständig lista med alternativ:

  Välj nedåtpilen i galleriet för att se hela uppsättningen snabbformat för former

  Du kan pausa muspekaren över ett alternativ i galleriet för att se en kort beskrivning av det.

 1. Markera den figur du vill ändra. 

 2. På fliken Figur (eller fliken Format om det förenklade menyfliksområdet är inaktiverat) väljer du nedåtpilen bredvid Fyllning för att öppna galleriet med fyllningsfärger.

 3. Välj en färg.

 4. Om du vill göra figuren genomskinlig väljer du Ingen fyllning längst ned i färggalleriet.  

 1. Markera den figur du vill ändra. 

 2. På fliken Figur (eller formatet om du fortfarande använder det klassiska menyfliksområdet) väljer du nedåtpilen bredvid Disposition för att öppna galleriet med konturfärger.  

 3. Välj en färg.

 4. Längst ned i galleriet finns också alternativför konturens tjocklek (tjocklek) och om konturen är heldragen, prickad eller en streckad linje. Peka på Vikt eller Streck om du vill se en lista med alternativ.

Klicka på den figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete-tangenten. Om du vill ta bort flera figurer håller du ned Ctrl medan du markerar de figurer du vill ta bort och trycker sedan på Delete.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×