Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare

I den här artikeln beskrivs vad en betrodd utgivare är, hur du aktiverar innehåll från en utgivare och varför det är säkrare att använda kod som har skapats av betrodda utgivare. Du kan även läsa om hur du lägger till, visar och tar bort betrodda utgivare i listan Betrodda utgivare i Säkerhetscenter.

Vad vill du göra?

En utgivare är en person eller ett företag, vanligtvis en programvaruutvecklare, som publicerat kod, t.ex. ett makro, en ActiveX-kontroll eller ett tillägg. Innan du beslutar om utgivare är tillförlitlig måste du veta vem det är och om utgivarens identifieringsuppgifter är giltiga. Betrodda utgivare är personer eller företag med gott anseende som uppfyller följande kriterier:

 • Koden är signerad med deras digitala signatur.

 • Den digitala signaturen är giltig.

 • Den digitala signaturen är aktuell (inte utgången).

 • certifikat som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats av en känd CA.

Om du försöker köra kod som inte uppfyller dessa villkor inaktiverar Office koden och visar meddelandefältet som varnar om eventuellt osäker kod.

Viktigt!: Om du öppnar en fil från en utgivare och ett varningsmeddelande visas som anger att det inte finns någon signatur, eller att signaturen är ogiltig, bör du inte aktivera innehållet eller lita på utgivaren, såvida du inte är säker på att koden kommer från en pålitlig källa.

Läsa mer om en säkerhetsvarning och utgivaren

När Office visar meddelandefältet och varnar om eventuellt osäker kod i en fil kan du visa mer information om koden och utgivaren innan du beslutar om du vill lita på koden eller utgivaren.

Viktigt!: Om du får ett varningsmeddelande som anger att det inte finns någon signatur, eller att signaturen är ogiltig, bör du inte aktivera innehållet eller lita på utgivaren, såvida du inte är säker på att koden kommer från en pålitlig källa.

Visa information om kod och utgivaren efter en säkerhetsvarning

 1. Välj fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll > Avancerade alternativ i delen Säkerhetsvarning.

  I Säkerhetsalternativ för Microsoft Office visas ytterligare information om orsaken till säkerhetsvarningen, inklusive information om utgivaren som finns med i koden.

  alternativtext

Aktivera aktivt innehåll när meddelandefältet visas

När det finns nytt aktivt innehåll (som ett signerat makro eller ett tillägg) i en fil från en utgivare så visas meddelandefältet med en sköldikon, varningstext och knappen Aktivera innehåll. Om du vet att utgivaren är tillförlitlig kan du aktivera det aktiva innehållet. När du gör det blir filen ett betrott dokument, men utgivaren är inte betrodd. Härnäst ska vi prata om att utse en utgivare som betrodd.

Meddelandefältet med meddelandet En del aktivt innehåll har inaktiverats

När du väljer Aktivera innehåll i meddelandefältet öppnas filen och är ett betrott dokument.

Lägga till en betrodd utgivare när en säkerhetsvarning visas

Om koden som Office blockerat identifierar utgivaren, och du är säker på att du litar på utgivaren, kan du lägga till utgivaren i listan med betrodda utgivare när du visar mer information om säkerhetsvarningen.

Så här lägger du till en utgivare till listan med betrodda utgivare efter en säkerhetsvarning

 1. Öppna filen från den nya utgivaren.

 2. Välj fliken Arkiv.

 3. Klicka på Aktivera innehåll > Avancerade alternativ i delen Säkerhetsvarning.

 4. I Säkerhetsalternativ för Microsoft Office klickar du på Lita på alla dokument från den här utgivaren.

Om du vill lägga till en betrodd utgivare men inte har en säkerhetsvarning för något av deras program kan du lägga till dem som betrodda i Säkerhetscenter (se nedan).

Aktivera en utgivares aktiva innehåll just för den här sessionen

Om du vill aktivera en utgivares aktiva innehåll just för den här sessionen använder du föregående instruktioner för att komma åt dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office. Klicka på Aktivera innehåll för den här sessionen för varje del av det aktiva innehållet i listan.

alternativtext

Lägga till en betrodd utgivare via Säkerhetscenter

Om du vet att det aktiva innehållet (t.ex. makron, dataanslutningar eller ActiveX-kontroller) från en utgivare är säkert kan du lägga till utgivaren i listan över betrodda utgivare i Säkerhetscenter.

Så här lägger du till en utgivare till listan med betrodda utgivare i Säkerhetscenter

 1. Öppna filen från den nya utgivaren.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Betrodda utgivare.

 4. Välj utgivarens certifikat i listan och klicka på OK.

  alternativtext

Visa eller ta bort en betrodd utgivare

Du kan visa de utgivare som Office har i listan med betrodda utgivare och om du vill ta bort en utgivare så här.

Så här visar du listan med betrodda utgivare och tar bort en utgivare

 1. Öppna en fil som skapats av en utgivare.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Betrodda utgivare.

 4. Markera den utgivare som du vill ta bort i listan Betrodda utgivare och klicka på Ta bort.

Om knappen Ta bort är nedtonad körs inte Office med administratörsrättigheter. Om du vill ta bort en utgivare måste du avsluta Office-programmet och köra det som administratör. 

Köra ett Office-program med administrativa autentiseringsuppgifter

 1. Svep in från skärmens högra kant och knacka sedan på Sök. Om du använder en mus pekar du i skärmens övre högra hörn och väntar till snabbknappsfältet visas och klickar sedan på Sök.

 2. Skriv namnet på ett Office-program, till exempel Word. Leta upp ett Office-program i resultaten och tryck och håll en kort stund eller högerklicka med musen. När du släpper visas en meny, klicka på Kör som administratör.

  Om du inte loggade in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet visar Windows en uppmaning om att ange namn och lösenord för ett konto som har dessa rättigheter i User Account Control.

 3. Följ instruktionerna i Så här visar du listan med betrodda utgivare och tar bort en utgivare

 4. När du redigerat listan med betrodda utgivare avslutar du Office-programmet.

  Varning!: Det är mindre säkert att köra Office-program med administratörsbehörighet än att köra dem som en vanlig användare.

Se även

Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer

Hur skadlig programvara kan smitta datorn

Microsofts säkerhets- ochhttps://support.microsoft.com/security

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×