Lista över kortkommandon som är tillgängliga i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs kortkommandon som du kan använda för att slutföra uppgifter i Windows XP.

Allmänna kortkommandon

Klicka här för att visa/dölja list

 • CTRL + C (kopiera)

 • CTRL + X (ta bort det markerade objektet och spara en kopia i Urklipp)

 • CTRL + V (klistra in)

 • Ctrl + Z (ångra)

 • Ta bort (ta bort)

 • Skift + Delete (ta bort det markerade objektet permanent utan att flytta objektet till pappers korgen)

 • CTRL medan du drar ett objekt (kopiera det markerade objektet)

 • CTRL + SKIFT medan du drar ett objekt (skapa en genväg till det markerade objektet)

 • F2 (Byt namn på det markerade objektet)

 • Ctrl + Högerpil (flytta markören till början av nästa ord)

 • CTRL + VÄNSTERPIL (flytta markören till början av föregående ord)

 • CTRL + nedåtpil (flytta markören till början av nästa stycke)

 • Ctrl + Uppåtpil (flytta markören till början av föregående stycke)

 • CTRL + SKIFT med en piltangent (Markera ett textblock)

 • Skift med en piltangent (markera mer än ett objekt i ett fönster eller på Skriv bordet eller markera text i ett dokument)

 • CTRL + A (Markera alla)

 • F3 (Sök efter en fil eller mapp)

 • ALT + RETUR (Visa egenskaperna för det markerade objektet)

 • Alt + F4 (Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet)

 • ALT + RETUR (Visa egenskaperna för det markerade objektet)

 • Alt + blank steg (öppna snabb menyn för det aktiva fönstret)

 • Ctrl + F4 (Stäng det aktiva dokumentet i program som gör att flera dokument kan vara öppna samtidigt)

 • ALT + TABB (växla mellan öppna objekt)

 • Alt + Esc (växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats)

 • F6 (växla mellan skärm elementen i ett fönster eller på Skriv bordet)

 • F4 (Visa adress fältet i den här datorn eller i Utforskaren)

 • SKIFT + F10 (Visa snabb menyn för det markerade objektet)

 • Alt + blank steg (Visa system menyn för det aktiva fönstret)

 • CTRL + ESC (Visa Start-menyn)

 • ALT + understruken bokstav i ett meny namn (Visa motsvarande meny)

 • Understruken bokstav i ett kommando namn på en öppen meny (utför motsvarande kommando)

 • F10 (aktivera meny raden i det aktiva programmet)

 • Högerpil (öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny)

 • Vänsterpil (öppna nästa meny till vänster eller Stäng en undermeny)

 • F5-tangenten (uppdatera det aktiva fönstret)

 • Backsteg (Visa mappen en nivå upp i den här datorn eller Utforskaren)

 • ESC (avbryta den aktuella uppgiften)

 • Skift när du sätter in en CD i CD-enheten (förhindra att CD-skivan spelas upp automatiskt)

 • CTRL + SKIFT + ESC (öppna aktivitets hanteraren)

Kortkommandon i dialog rutor

Klicka här för att visa/dölja list



Om du trycker på SKIFT + F8 i list rutor med utökad markering aktiverar du läget utvidgad markering. I det här läget kan du använda en piltangent för att flytta en markör utan att ändra markeringen. Du kan justera markeringen genom att trycka på CTRL + blank steg eller Skift + blank steg. Om du vill avbryta läget utökad markering trycker du på SKIFT + F8 igen. Läget för utökad markering avbryts när du flyttar fokus till en annan kontroll.

 • CTRL + TABB (flytta framåt bland flikarna)

 • CTRL + SKIFT + TABB (flytta bakåt bland flikarna)

 • TABB (gå framåt bland alternativen)

 • SKIFT + TABB (flytta bakåt bland alternativen)

 • ALT + understruken bokstav (utför motsvarande kommando eller Välj motsvarande alternativ)

 • RETUR (utför kommandot för det aktiva alternativet eller knappen)

 • Blank steg (Markera eller avmarkera kryss rutan om det aktiva alternativet är en kryss ruta)

 • Piltangenter (Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativ knappar)

 • F1-tangenten (Visa hjälp)

 • F4 (Visa objekt i den aktiva listan)

 • Backsteg (öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialog rutan Spara som eller öppna)

Microsoft Natural Keyboard-kortkommandon

Klicka här för att visa/dölja list

 • Windows-logotyp (Visa eller dölja Start-menyn)

 • Windows-logotypen + BREAK (Visa dialog rutan system egenskaper)

 • Windows-logotypen + D (Visa Skriv bordet)

 • Windows-logotypen + M (minimera alla fönster)

 • Windows-logotypen + Skift + M (Återställ det minimerade Windows)

 • Windows-logotypen + E (öppna den här datorn)

 • Windows-logotypen + F (Sök efter en fil eller mapp)

 • CTRL + Windows-logotypen + F (Sök efter datorer)

 • Windows-logotypen + F1 (Visa hjälp för Windows)

 • Windows-logotypen + L (Lås tangent bordet)

 • Windows-logotypen + R (öppna dialog rutan Kör)

 • Windows-logotypen + U (öppna hjälpmedels hanteraren)

Kortkommandon för hjälpmedel

Klicka här för att visa/dölja list

 • Höger Skift i åtta sekunder (växla tangent filter på eller av)

 • Vänster Alt + vänster SKIFT + PRINTSCRN (växla hög kontrast på eller av)

 • Vänster Alt + vänster SKIFT + NUM Lock (växla mus tangenter på eller av)

 • Skift fem gånger (aktivera eller inaktivera tröga tangenter)

 • Num Lock i fem sekunder (aktivera och inaktivera lås tangenter)

 • Windows-logotypen + U (öppna hjälpmedels hanteraren)

Kortkommandon i Utforskaren

Klicka här för att visa/dölja list

 • End (Visa längst ned i det aktiva fönstret)

 • Start (Visa den övre delen av det aktiva fönstret)

 • Num Lock + Asterisk (*) (Visa alla undermappar under den valda mappen)

 • Num Lock + plus tecken (+) (Visa innehållet i den markerade mappen)

 • Num Lock + minus tecken (-) (Dölj den markerade mappen)

 • Vänsterpil (Dölj den aktuella markeringen om den är utökad eller markera den överordnade mappen)

 • Högerpil (Visa den aktuella markeringen om den är dold eller markera den första undermappen)

Kortkommandon för teckenuppsättning

Klicka här för att visa/dölja list



När du dubbelklickar på ett tecken i rutnätet kan du gå igenom rutnätet med hjälp av kortkommandon:

 • Högerpil (flytta till höger eller början av nästa rad)

 • Vänsterpil (flytta till vänster eller slutet av föregående rad)

 • UPPIL (flytta upp en rad)

 • NEDPIL (flytta ned en rad)

 • PGUP (flytta en skärm bild åt gången)

 • PGDN (flytta ned en skärm bild åt gången)

 • Start (flytta till radens början)

 • End (flytta till slutet av raden)

 • Ctrl + Home (flytta till det första tecknet)

 • CTRL + END (flytta till det sista tecknet)

 • Blank steg (växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat)

Kortkommandon i Microsoft Management Console (MMC)

Klicka här för att visa/dölja list

 • Ctrl + O (öppna en sparad konsol)

 • CTRL + N (öppna en ny konsol)

 • CTRL + S (Spara den öppna konsolen)

 • Ctrl + M (Lägg till eller ta bort ett konsol objekt)

 • Ctrl + W (öppna ett nytt fönster)

 • F5-knapp (uppdatera innehållet i alla konsol fönster)

 • Alt + blank steg (Visa menyn MMC-fönster)

 • Alt + F4 (Stäng konsolen)

 • ALT + A (Visa åtgärd-menyn)

 • Alt + V (Visa Visa-menyn)

 • Alt + F (Visa Arkiv-menyn)

 • Alt + O (Visa Favoriter-menyn)

Kortkommandon i Microsoft Management Console (MMC)

Klicka här för att visa/dölja list

 • CTRL + P (Skriv ut den aktuella sidan eller aktiva fönstret)

 • Alt + minus tecken (-) (Visa menyn fönster för det aktiva konsol fönstret)

 • SKIFT + F10 (Visa snabb menyn för det markerade objektet)

 • F1-knapp (öppna hjälp avsnittet, om det finns något, för det markerade objektet)

 • F5-knapp (uppdatera innehållet i alla konsol fönster)

 • CTRL + F10 (maximera det aktiva konsol fönstret)

 • Ctrl + F5 (Återställ det aktiva konsol fönstret)

 • ALT + RETUR (Visa eventuellt dialog rutan Egenskaper för det markerade objektet)

 • F2 (Byt namn på det markerade objektet)

 • Ctrl + F4 (Stäng det aktiva konsol fönstret. När en konsol bara har ett konsol fönster stänger den här genvägen konsolen)

Anslutning till fjärr skrivbord

Klicka här för att visa/dölja list

 • Ctrl + Alt + End (öppna dialog rutan säkerhet i Microsoft Windows NT)

 • Alt + Page Up (växla mellan program från vänster till höger)

 • ALT + PGDN (växla mellan program från höger till vänster)

 • Alt + Insert (växla mellan programmen i de senast använda beställningarna)

 • Alt + Home (Visa Start-menyn)

 • Ctrl + Alt + Break (växla mellan ett fönster och hel skärms läge)

 • Alt + Delete (Visa Windows-menyn)

 • Ctrl + Alt + minus tecken (-) (Lägg till en ögonblicks bild av området för hela klient fönstret i Urklipp på Terminal-servern och samma funktioner som när du trycker på alt + Print Screen på en lokal dator)

 • Ctrl + Alt + plus tecken (+) (ange en ögonblicks bild av det aktiva fönstret i klienten i Urklipp på Terminal-servern och samma funktioner som när du trycker på PRINTSCRN på en lokal dator.)

Navigering i Microsoft Internet Explorer

Klicka här för att visa/dölja list

 • Ctrl + B (öppna dialog rutan ordna favoriter)

 • CTRL + E (Öppna Sök fältet)

 • Ctrl + F (starta sökverktyget)

 • CTRL + H (öppna fältet historik)

 • CTRL + k (öppna fältet Favoriter)

 • CTRL + L (öppna dialog rutan Öppna)

 • CTRL + N (starta en annan instans av webbläsaren med samma webb adress)

 • Ctrl + O (öppna dialog rutan Öppna, samma som CTRL + L)

 • CTRL + P (öppna dialog rutan Skriv ut)

 • Ctrl + R (uppdatera den aktuella webb sidan)

 • Ctrl + W (Stäng det aktuella fönstret)

Ytterligare resurser

 • Det kan hända att vissa kortkommandon inte fungerar om tröga tangenter är aktiverade i hjälpmedel.

 • Vissa Terminal Services-klient gen vägar som liknar gen vägarna i fjärr skrivbords delning är inte tillgängliga när du använder Fjärrhjälp i Windows XP Home Edition.

 • Några av de andra Microsoft Knowledge Base-artiklarna med liknande information som den här artikeln är:

  126449 Kortkommandon för Windows

  255090 Tangent bords navigering i hjälp för Windows 2000

 • Mer information om kortkommandon och tangent bords navigering i Windows och andra Microsoft-produkter finns i hjälp med den senaste informationen om tangent bords navigering och på följande Microsoft Accessibility-webbplats:

  http://www.microsoft.com/enable

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×