Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs kortkommandon som du kan använda för att slutföra uppgifter i Windows XP.

Allmänna kortkommandon

Klicka här för att visa/dölja list

 • CTRL + C (kopiera)

 • CTRL + X (ta bort det markerade objektet och spara en kopia i Urklipp)

 • CTRL + V (klistra in)

 • Ctrl + Z (ångra)

 • Ta bort (ta bort)

 • Skift + Delete (ta bort det markerade objektet permanent utan att flytta objektet till pappers korgen)

 • CTRL medan du drar ett objekt (kopiera det markerade objektet)

 • CTRL + SKIFT medan du drar ett objekt (skapa en genväg till det markerade objektet)

 • F2 (Byt namn på det markerade objektet)

 • Ctrl + Högerpil (flytta markören till början av nästa ord)

 • CTRL + VÄNSTERPIL (flytta markören till början av föregående ord)

 • CTRL + nedåtpil (flytta markören till början av nästa stycke)

 • Ctrl + Uppåtpil (flytta markören till början av föregående stycke)

 • CTRL + SKIFT med en piltangent (Markera ett textblock)

 • Skift med en piltangent (markera mer än ett objekt i ett fönster eller på Skriv bordet eller markera text i ett dokument)

 • CTRL + A (Markera alla)

 • F3 (Sök efter en fil eller mapp)

 • ALT + RETUR (Visa egenskaperna för det markerade objektet)

 • Alt + F4 (Stäng det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet)

 • ALT + RETUR (Visa egenskaperna för det markerade objektet)

 • Alt + blank steg (öppna snabb menyn för det aktiva fönstret)

 • Ctrl + F4 (Stäng det aktiva dokumentet i program som gör att flera dokument kan vara öppna samtidigt)

 • ALT + TABB (växla mellan öppna objekt)

 • Alt + Esc (växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats)

 • F6 (växla mellan skärm elementen i ett fönster eller på Skriv bordet)

 • F4 (Visa adress fältet i den här datorn eller i Utforskaren)

 • SKIFT + F10 (Visa snabb menyn för det markerade objektet)

 • Alt + blank steg (Visa system menyn för det aktiva fönstret)

 • CTRL + ESC (Visa Start-menyn)

 • ALT + understruken bokstav i ett meny namn (Visa motsvarande meny)

 • Understruken bokstav i ett kommando namn på en öppen meny (utför motsvarande kommando)

 • F10 (aktivera meny raden i det aktiva programmet)

 • Högerpil (öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny)

 • Vänsterpil (öppna nästa meny till vänster eller Stäng en undermeny)

 • F5-tangenten (uppdatera det aktiva fönstret)

 • Backsteg (Visa mappen en nivå upp i den här datorn eller Utforskaren)

 • ESC (avbryta den aktuella uppgiften)

 • Skift när du sätter in en CD i CD-enheten (förhindra att CD-skivan spelas upp automatiskt)

 • CTRL + SKIFT + ESC (öppna aktivitets hanteraren)

Kortkommandon i dialog rutor

Klicka här för att visa/dölja listOm du trycker på SKIFT + F8 i list rutor med utökad markering aktiverar du läget utvidgad markering. I det här läget kan du använda en piltangent för att flytta en markör utan att ändra markeringen. Du kan justera markeringen genom att trycka på CTRL + blank steg eller Skift + blank steg. Om du vill avbryta läget utökad markering trycker du på SKIFT + F8 igen. Läget för utökad markering avbryts när du flyttar fokus till en annan kontroll.

 • CTRL + TABB (flytta framåt bland flikarna)

 • CTRL + SKIFT + TABB (flytta bakåt bland flikarna)

 • TABB (gå framåt bland alternativen)

 • SKIFT + TABB (flytta bakåt bland alternativen)

 • ALT + understruken bokstav (utför motsvarande kommando eller Välj motsvarande alternativ)

 • RETUR (utför kommandot för det aktiva alternativet eller knappen)

 • Blank steg (Markera eller avmarkera kryss rutan om det aktiva alternativet är en kryss ruta)

 • Piltangenter (Välj en knapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativ knappar)

 • F1-tangenten (Visa hjälp)

 • F4 (Visa objekt i den aktiva listan)

 • Backsteg (öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialog rutan Spara som eller öppna)

Microsoft Natural Keyboard-kortkommandon

Klicka här för att visa/dölja list

 • Windows-logotyp (Visa eller dölja Start-menyn)

 • Windows-logotypen + BREAK (Visa dialog rutan system egenskaper)

 • Windows-logotypen + D (Visa Skriv bordet)

 • Windows-logotypen + M (minimera alla fönster)

 • Windows-logotypen + Skift + M (Återställ det minimerade Windows)

 • Windows-logotypen + E (öppna den här datorn)

 • Windows-logotypen + F (Sök efter en fil eller mapp)

 • CTRL + Windows-logotypen + F (Sök efter datorer)

 • Windows-logotypen + F1 (Visa hjälp för Windows)

 • Windows-logotypen + L (Lås tangent bordet)

 • Windows-logotypen + R (öppna dialog rutan Kör)

 • Windows-logotypen + U (öppna hjälpmedels hanteraren)

Kortkommandon för hjälpmedel

Klicka här för att visa/dölja list

 • Höger Skift i åtta sekunder (växla tangent filter på eller av)

 • Vänster Alt + vänster SKIFT + PRINTSCRN (växla hög kontrast på eller av)

 • Vänster Alt + vänster SKIFT + NUM Lock (växla mus tangenter på eller av)

 • Skift fem gånger (aktivera eller inaktivera tröga tangenter)

 • Num Lock i fem sekunder (aktivera och inaktivera lås tangenter)

 • Windows-logotypen + U (öppna hjälpmedels hanteraren)

Kortkommandon i Utforskaren

Klicka här för att visa/dölja list

 • End (Visa längst ned i det aktiva fönstret)

 • Start (Visa den övre delen av det aktiva fönstret)

 • Num Lock + Asterisk (*) (Visa alla undermappar under den valda mappen)

 • Num Lock + plus tecken (+) (Visa innehållet i den markerade mappen)

 • Num Lock + minus tecken (-) (Dölj den markerade mappen)

 • Vänsterpil (Dölj den aktuella markeringen om den är utökad eller markera den överordnade mappen)

 • Högerpil (Visa den aktuella markeringen om den är dold eller markera den första undermappen)

Kortkommandon för teckenuppsättning

Klicka här för att visa/dölja listNär du dubbelklickar på ett tecken i rutnätet kan du gå igenom rutnätet med hjälp av kortkommandon:

 • Högerpil (flytta till höger eller början av nästa rad)

 • Vänsterpil (flytta till vänster eller slutet av föregående rad)

 • UPPIL (flytta upp en rad)

 • NEDPIL (flytta ned en rad)

 • PGUP (flytta en skärm bild åt gången)

 • PGDN (flytta ned en skärm bild åt gången)

 • Start (flytta till radens början)

 • End (flytta till slutet av raden)

 • Ctrl + Home (flytta till det första tecknet)

 • CTRL + END (flytta till det sista tecknet)

 • Blank steg (växla mellan förstorat och normalt läge när ett tecken är markerat)

Kortkommandon i Microsoft Management Console (MMC)

Klicka här för att visa/dölja list

 • Ctrl + O (öppna en sparad konsol)

 • CTRL + N (öppna en ny konsol)

 • CTRL + S (Spara den öppna konsolen)

 • Ctrl + M (Lägg till eller ta bort ett konsol objekt)

 • Ctrl + W (öppna ett nytt fönster)

 • F5-knapp (uppdatera innehållet i alla konsol fönster)

 • Alt + blank steg (Visa menyn MMC-fönster)

 • Alt + F4 (Stäng konsolen)

 • ALT + A (Visa åtgärd-menyn)

 • Alt + V (Visa Visa-menyn)

 • Alt + F (Visa Arkiv-menyn)

 • Alt + O (Visa Favoriter-menyn)

Kortkommandon i Microsoft Management Console (MMC)

Klicka här för att visa/dölja list

 • CTRL + P (Skriv ut den aktuella sidan eller aktiva fönstret)

 • Alt + minus tecken (-) (Visa menyn fönster för det aktiva konsol fönstret)

 • SKIFT + F10 (Visa snabb menyn för det markerade objektet)

 • F1-knapp (öppna hjälp avsnittet, om det finns något, för det markerade objektet)

 • F5-knapp (uppdatera innehållet i alla konsol fönster)

 • CTRL + F10 (maximera det aktiva konsol fönstret)

 • Ctrl + F5 (Återställ det aktiva konsol fönstret)

 • ALT + RETUR (Visa eventuellt dialog rutan Egenskaper för det markerade objektet)

 • F2 (Byt namn på det markerade objektet)

 • Ctrl + F4 (Stäng det aktiva konsol fönstret. När en konsol bara har ett konsol fönster stänger den här genvägen konsolen)

Anslutning till fjärr skrivbord

Klicka här för att visa/dölja list

 • Ctrl + Alt + End (öppna dialog rutan säkerhet i Microsoft Windows NT)

 • Alt + Page Up (växla mellan program från vänster till höger)

 • ALT + PGDN (växla mellan program från höger till vänster)

 • Alt + Insert (växla mellan programmen i de senast använda beställningarna)

 • Alt + Home (Visa Start-menyn)

 • Ctrl + Alt + Break (växla mellan ett fönster och hel skärms läge)

 • Alt + Delete (Visa Windows-menyn)

 • Ctrl + Alt + minus tecken (-) (Lägg till en ögonblicks bild av området för hela klient fönstret i Urklipp på Terminal-servern och samma funktioner som när du trycker på alt + Print Screen på en lokal dator)

 • Ctrl + Alt + plus tecken (+) (ange en ögonblicks bild av det aktiva fönstret i klienten i Urklipp på Terminal-servern och samma funktioner som när du trycker på PRINTSCRN på en lokal dator.)

Navigering i Microsoft Internet Explorer

Klicka här för att visa/dölja list

 • Ctrl + B (öppna dialog rutan ordna favoriter)

 • CTRL + E (Öppna Sök fältet)

 • Ctrl + F (starta sökverktyget)

 • CTRL + H (öppna fältet historik)

 • CTRL + k (öppna fältet Favoriter)

 • CTRL + L (öppna dialog rutan Öppna)

 • CTRL + N (starta en annan instans av webbläsaren med samma webb adress)

 • Ctrl + O (öppna dialog rutan Öppna, samma som CTRL + L)

 • CTRL + P (öppna dialog rutan Skriv ut)

 • Ctrl + R (uppdatera den aktuella webb sidan)

 • Ctrl + W (Stäng det aktuella fönstret)

Ytterligare resurser

 • Det kan hända att vissa kortkommandon inte fungerar om tröga tangenter är aktiverade i hjälpmedel.

 • Vissa Terminal Services-klient gen vägar som liknar gen vägarna i fjärr skrivbords delning är inte tillgängliga när du använder Fjärrhjälp i Windows XP Home Edition.

 • Några av de andra Microsoft Knowledge Base-artiklarna med liknande information som den här artikeln är:

  126449 Kortkommandon för Windows

  255090 Tangent bords navigering i hjälp för Windows 2000

 • Mer information om kortkommandon och tangent bords navigering i Windows och andra Microsoft-produkter finns i hjälp med den senaste informationen om tangent bords navigering och på följande Microsoft Accessibility-webbplats:

  http://www.microsoft.com/enable

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×