Msg 104381 när du kör infoga... Markera uttrycket i Analytics Platform System 2016 eller senare

Symptom

När du kör en Infoga... Välj -uttryck i Microsoft Analytics Platform System ()APS) 2016 eller en senare version av APS och denna sats innehåller en ORDER BY -sats, visas ett felmeddelande av följande slag:

Msg 104381, nivå 16, tillstånd 1, rad 26

ORDER BY-satsen är ogiltig i vyer, skapa tabell som MARKERAR, infoga väljer

infogad funktion, härledda register, underfrågor och vanliga tabell uttryck

Om inte upp eller FOR XML anges också.

 

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom sortera operationer är inte giltig med Infoga... Välj uttryck. Detta är avsiktligt.

Lösning

Ta bort ORDER BY -sats från satsen om du vill åtgärda det här problemet.

Mer Information

I tidigare versioner av APS kanske inget fel har returnerats. ORDER BY -satsen var dock inte lösts in.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×