Navigera i menyfliksområdet i Data-Streamer

När du har installerat Data-Streamer på datorn bör du se den nya fliken "Data-Streamer" i menyfliksområdet i Excel. Börja genom att välja den här fliken. Menyfliksområdet innehåller de primära kontrollerna för tillägget och följ de här 3 stegen: 

alternativtext


Steg 1: Anslut en datakälla

alternativtext  

Om du vill visualisera data i kalkylbladet måste du välja en källa för dina data. Välj Anslut en enhet om du vill välja en mikrostyrenhet (Arduino, Ada deniativt osv.) som du vill strömma data från, eller välj Importera datafil för att öppna en tidigare registrerad datafil och spela upp den. Vi går in på hur du spelar in data i steg 3.

alternativtextAlternativ

A: Anslut en enhet

När du har valt Ansluten enhet visas ett underfliksområde där du kan välja en enhet som för närvarande är ansluten till datorn.     Om du inte ser några enheter eller om enheten inte visas kontrollerar du att en kompatibel enhet är ansluten till datorn och att alla nödvändiga drivrutiner har installerats. Enheten visas automatiskt när du har anslutit den. 

Obs! Din enhet kan visas som något allmänt, som "Seriell enhet". Om du vet att enheten är ansluten och att den enda enheten som visas visas som en allmän USB-enhet eller en seriell enhet, kan det vara den du vill använda. 
 
Alternativ B: Importera datafil (förinspelade data)

Om du har spelat in data tidigare kan du öppna dem här.   När du väljer knappen öppnas en filwebbläsare. Välj den CSV-fil som du vill spela upp. Kontrollera att den har registrerats med samma Excel-arbetsbok som du har öppen för tillfället, annars kan datafel uppstå. När filen har öppnats väljer du knappen Spela upp data för att visualisera inspelade data.

alternativtextsteg

2: Strömma alternativtext

   

Nu när du har valt en källa för dina data är det dags att börja strömma dem till Excel!
För enheter väljer du knappen Starta data.
 
Steg 3: Spela in data (endast livedata)

alternativtext  

Om du vill spela in livedata från enheten väljer du knappen Importera datafil. Inspelningen påbörjas direkt.

När du vill stoppa den väljer du Stoppa inspelning. Du uppmanas sedan att spara inspelade data i en .csv-fil:


alternativtext
Om du vill spela upp dina data kopplar du bort enheten (datakällor> koppla från enheten) och väljer sedan Importera datafil.   Följ sedan stegen i Alternativ B ovan.
 
Avbilda visualisering

När du väljer Ta bildvisualisering visas en skärmbild av en .png-fil av det aktuella Excel-fönstret.   Du kan sedan dela eller skriva ut bildfilen.
 
Avancerat

Varning! Om du ändrar inställningarna i Avancerat kan arbetsböckerna brytas. Vi föreslår att du inte ändrar något under Avancerat om du inte är säker på att du vet vad du gör och är beredd att ångra ändringarna. 
 
Konsolflik

Konsolen visar rådata i serien när du är ansluten till en enhet.   Det här är användbart för att felsöka anslutningsproblem med din enhet.

alternativtext

Markera kryssrutan Ta emot data om du vill se mottagna data och Överföra data om du vill se överförda data. 

Du kan även justera Sarat efter behov av din enhet. Standardinställningen är 9600. 

Om du väljer Rensa rensas konsolens innehåll. 

Fliken Spela upp 

Fliken Uppspelning används när du spelar upp en tidigare inspelad datafil, enligt beskrivningen i steg 1, Alternativ B. När du spelar upp kan du öppna Avancerat och det här fönstret för att gå igenom tidslinjen med data och se vilket radnummer du är på. 

alternativtext

Fliken Inställningar 

alternativtext

Data

Innehåller inställningar för tolkning av inkommande data. 

  • Antal datarader – Anger det högsta antalet rader med data som ska behållas i arbetsboken. Du kan behöva ändra den här inställningen för vissa arbetsböcker. Standardvärdet är 15.

  • Antal datakanaler – Anger hur många kanaler (kolumner, fält) med data som finns i den inkommande dataströmmen. Det här talet ska vara lika med eller större än antalet fält på varje rad i CSV-filen. Du kan behöva ändra den här inställningen för vissa arbetsböcker. Standardvärdet är 20.

  • Datafördröjning (ms) – Anger fördröjningen i millisekunder mellan varje iteration av data som visas. Standardvärdet är 175 ms.

  • Dataorientering – Anger i vilken ordning data ska läggas till i kalkylbladet Data i. Nyaste sist visar den senast lästa raden längst ned, medan Nyaste först visar den senast lästa raden högst upp. Du kan behöva ändra den här inställningen för vissa arbetsböcker. Standardvärdet är Nyaste sist.

Port

Innehåller inställningar som är mer allmänt relaterade till serieanslutningar. De här inställningarna kan vara nödvändiga om du ansluter en enhet som inte är kompatibel med standardinställningarna. 

Användargränssnitt 

Innehåller inställningar som är relaterade till användargränssnittet, till exempel justera när bekräftelsedialogrutor visas och effektivisera anslutningsprocessen. 

  • Visa alltid dialogrutan Enhetsansluten – Anger din inställning för att ta emot bekräftelsedialogrutan Enhet ansluten, som innehåller vägledning om hur du börjar visa dina data. Standardinställningen är markerad.

  • Visa alltid dialogrutan Inspelning sparad – Anger vad du föredrar när du tar emot bekräftelsedialogrutan Inspelning sparade, vilket omfattar att ta emot vägledning för hur du spelar upp dina data. Standardinställningen är markerad.

  • Strömma data automatiskt på enheten anslut eller fil till– vill du visualisera dina data snabbare? Om du markerar den här kryssrutan startas data automatiskt från din enhet eller Spela upp data från en fil som du har valt. Standardvärdet är avmarkerat.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×