Symptom

E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM får följande fel när Testa åtkomst på kontona visas inkommande profil:

"Servern som programmet är anslutet kan inte personifiera den begärda användaren på grund av otillräcklig behörighet"

Det här felet kan också visas i programmets händelselogg när e-postroutern har distribuerats.

Orsak

Åtkomsträttigheter för Exchange Server personifiering inte beviljas eller kontot inkommande profil tillämpas korrekt. När detta inträffar kan e-router inkommande profil-tjänstkontot kan inte komma åt angivna postlådor för inkommande e-postmeddelanden som ska behandlas som poster i Microsoft Dynamics CRM e-aktivitet.

Lösning

Tillämpa lämpliga personifiering rättigheter baserat på vilken version av Exchange som angetts i profilen för inkommande för att lösa problemet.

Exchange 2007 finns följande Exchange 2007 MSDN-artikel:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/bb204095(v=exchg.80).aspx

Anmärkning: personifiering access måste konfigureras på klientåtkomstserver som framgår i proceduren "att konfigurera Exchange personifiering på en server för en användare".

Exchange 2010 finns i följande Exchange 2010 MSDN-artikel:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/bb204095(v=exchg.140).aspx

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×