Program mässigt skapa ett projekt för objekt i ett visst lager

Fattning

Du kanske vill skapa ett AX-projekt som innehåller alla program element som finns i ett visst lager.  Om du till exempel behöver återskapa VAR-lager *. aod-filen måste du hämta alla program element i VAR-lagret till ett projekt, exportera projektet till ett XPO, ta bort filen VAR *. aod och slutligen logga in på den nya VAR *. aod-filen importera Xpo.  När du importerar XPO kan alla program element återskapas i den nya *. aod-filen.  Koden i det här dokumentet visar hur du gör detta.

Resultat

När X + +-koden i det här exemplet läggs till i ett jobb i AOT och körs skapas ett privat projekt med namnet VarLayerChanges.  VarLayerChanges-projektet innehåller alla element som finns i VAR-lagret.  Om du vill skapa ett projekt för ett annat lager ändrar du strängen ' VarLayerChanges ' till det lager du vill ha det för, till exempel "CusLayerChanges".  Ändra sedan Enum UtilEntryLevel:: varians till det olika lagret, till exempel UtilEntryLevel:: CUS.

Lösning

TreeNode treeNode = infologgen. projectRootNode (); ProjectNode projectNode; UtilElements utilElements;;

treeNode = treeNode. AOTfirstChild (); treeNode. AOTadd (' VarLayerChanges ');

projectNode = treeNode. AOTfindChild (' VarLayerChanges ');p rojectNode = projectNode. getRunNode ();

När du väljer utilElements där utilElements. utilLevel = = UtilEntryLevel:: varians {ProjectNode. addUtilNode (utilElements. recordType, utilElements.name);}

ProjectNode.AOTsave();

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×