Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

När du installerar Microsoft Dynamics CRM 4,0 visar rapporten "installerade krav komponenter" att Microsoft Visual C++ runtime-komponenterna saknas. Nu är Visual C++ runtime-komponenter redan installerade på den dator där du installerar Microsoft Dynamics CRM.

Orsak

Det här problemet beror på att installations programmet för Microsoft Dynamics CRM måste installera Visual C++ runtime-komponenter, även om komponenterna redan är installerade.

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Om datorn har en Internet anslutning kan du bortse från det. Installations programmet för Microsoft Dynamics CRM 4,0 laddar automatiskt ned och installerar Visual C++ runtime-komponenterna.

Metod 2

Om du måste installera Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook, Microsoft SQL Server repor ting Services data Connector och e-postrouter på en dator som inte har någon Internet anslutning följer du de här anvisningarna.

Så här installerar du Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook

 1. På en annan dator som har en Internet anslutning skapar du en mapp med namnet ClientInstall.

 2. Ladda ned installations filerna för Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten. Om du använder Microsoft Dynamics CRM 4,0 på plats kan du ladda ned Microsoft Dynamics CRM 4,0 för Microsoft Office Outlook-installationsfiler för Microsoft Dynamics CRM 4,0 online. Det gör du på följande Microsoft-webbplats:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=60c4a6cc-59d7-416e-9f44-0ae8ff249768&DisplayLang=en

 3. Extrahera installationsfilerna till en mapp som heter klient och Lägg sedan till den mappen i mappen som du skapade i steg 1.

 4. Ladda ner paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" från Microsoft Download Center. Gör så här:

  1. Besök följande Microsoft-webbplats och Sök sedan efter "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable:"

   http://www.microsoft.com/downloads

  2. Ladda ned 32-bitars versionen eller 64-bitars versionen av paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" som matchar klient operativ systemet.

  Obs! Du kan också skaffa paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" från installations skivan för Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 5. Skapa följande mappstruktur i mappen som du skapade i steg 1:

  \Redist\i386\VcRedist Obs! Du kan inte ignorera det här steget eftersom installations programmet för paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" inte kan identifiera installations läget.

 6. Placera filerna du hämtade i steg 4 i mappen som du skapade i steg 5. Du kan nu antingen bränna mappen som du skapade i steg 1 på en CD-skiva, eller så kan du placera mappen på en nätverks resurs som användarna kan komma åt.

Observera: Om du försöker installera Microsoft Dynamics CRM 4,0 för Microsoft Office Outlook med offlineåtkomst på en dator med Windows 7 och inte har Internet åtkomst måste du följa de här stegen. 9.1.       Skapa en mapp med namnet ClientInstall. två.       Från installations mediet flyttar du hela klient-mappen hit. amp;3D.       I mappen ClientInstall skapar du en mapp som heter Redist. 9.4.       Från installations mediet flyttar du hela i386-mappen till Redist-mappen.

Installera e-postrouter

 1. På en annan dator med Internet anslutning skapar du en mapp med namnet "e-postrouter CRM 4,0".

 2. Ladda ned e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 4,0. Det gör du på följande Microsoft-webbplats:

  http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyId=E1358499-3FDB-45B8-ADF0-7585F758277E&displaylang=en

 3. Extrahera installationsfilerna till mappen som du skapade i steg 1.

 4. Ladda ner paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" från Microsoft Download Center. Gör så här:

  1. Besök följande Microsoft-webbplats och Sök sedan efter "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable":

   http://www.microsoft.com/downloads

  2. Ladda ned 32-bitars versionen eller 64-bitars versionen av paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" som matchar CRM-versionen. Obs! Du kan också skaffa paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" från installations skivan för Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 5. Placera paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" i en ny mapp med namnet VcRedist och kopiera och klistra in det i mappen "e-postrouter CRM 4,0".

 6. Kopiera mappen "e-postrouter CRM 4,0" på Skriv bordet på datorn som inte har en Internet anslutning och kör sedan Setupexchange. msi-filen.

Så här installerar du SRS data Connector

 1. På en annan dator med Internet anslutning laddar du ner paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" från Microsoft Download Center. Gör så här:

  1. Besök följande Microsoft-webbplats och Sök sedan efter "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable":

   http://www.microsoft.com/downloads

  2. Ladda ned 32-bitars versionen eller 64-bitars versionen av paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" som matchar CRM-versionen. Obs! Du kan också skaffa paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" från installations skivan för Microsoft Dynamics CRM 4,0.

 2. Placera paketet "Visual C++ 2005 SP1 Redistributable" till en ny mapp med namnet VcRedist.

 3. Kopiera SRSDataConnector-mappen från installations-DVD: n för Microsoft Dynamics CRM 4,0 och klistra sedan in den på Skriv bordet på datorn som inte har en Internet anslutning.

 4. Kopiera VcRedist-mappen till SRSDataConnector-mappen och kör SRSDataConnector. msi-filen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×