Symptom

När du försöker skriva ut en anpassad eller anpassad rapport som använder Crystal-parametrar i Microsoft Dynamics SL 2011 visas något av följande fel:


Felmeddelande 1

ROI. EXE har slutat att fungeraFelmeddelande 2

Systemmeddelande 6201 - "rapportera körning misslyckades. Fel = 56029, skriva ut felrapport saknas parametervärden. "


Orsak

Rapporten använder Crystal parametrar som officiellt inte stöds i Microsoft Dynamics SL.

Lösning

Lösning 1

Klicka på knappen Förhandsgranska i stället för knappen Skriv ut . Det gick att crystal parametrar fungerar i vissa fall.

Lösning 2

Överväg att använda fliken Alternativ på ROI i stället för Crystal-parametrar. Mer information om hur du använder fliken Alternativ i en anpassad rapport finns i KB 924719.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×