Söka och få webbförslag i Internet Explorer 11

Den nya webbläsaren som Microsoft rekommenderar är här

Med nya Microsoft Edge  får du prestanda i världsklass med mer sekretess, högre produktivitet och mer värde. 

Skaffa den nya Microsoft Edge nu

För Windows 10

För att underlätta webbsurfningen rekommenderar Internet Explorer webbplatser baserat på de webbplatser som du oftast besöker.

Visa webbförslag i adressfältet

När du börjar skriva i adressfältet rekommenderar Internet Explorer automatiskt webbplatser, söktermer, appar eller väderinformation och ekonomisk information. De här förslagen baseras på din webbhistorik, tangenttryckningar och favoriter och gör att webbläsaren kan visa resultat som är mer relevanta för dig.

Automatisk sökning

Om du anger text i adressfältet i Internet Explorer och den inte läses som en giltig webbadress, eller om texten börjar med ett frågetecken, ”sök” eller ”hitta”, hänvisar Internet Explorer dig till din standardsökleverantör så att du kan hitta webbplatsen du letar efter.

Så här inaktiverar du automatisk sökning

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du Internetalternativ. Välj sedan det i sökresultatet.

 2. Välj fliken Program.

 3. Välj Hantera tillägg.

 4. Välj Sökleverantörer.

 5. I rutan till höger väljer du din sökleverantör.

 6. Se om kryssrutan Sök i adressfältet och sökrutan på den nya fliksidan är markerad. Om den är det avmarkerar du den.

Få surfningsförslag

Internet Explorer kan visa sökförslag och föreslå webbplatser så att du får förslag på söktermer och webbplatser som kan vara intressanta för dig.

Sökförslag

Sökförslag i adressfältet i Internet Explorer på skrivbordet kan hjälpa dig att förbättra sökningen genom att föreslå termer när du skriver.

Så här inaktiverar du sökförslag

 1. Öppna skrivbordet och välj sedan ikonen för Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Välj pilen till höger om adressfältet och sedan Inaktivera förslag.

Förslag på webbplatser på skrivbordet

Förslag på webbplatser är en onlinetjänst som Internet Explorer använder för att rekommendera webbplatser som du kan vara intresserad av baserat på de webbplatser som du oftast besöker.

Så här aktiverar du Förslag på webbplatser

 1. Öppna Internet Explorer och välj Favoriter.

 2. Välj Aktivera Förslag på webbplatser (längst ned i Favoriter).

 3. Välj Ja i dialogrutan Förslag på webbplatser.

Obs!: Förslag på webbplatser fungerar inte när du använder InPrivate-surfning.

För Windows 7

När du börjar skriva i adressfältet kan Internet Explorer automatiskt rekommendera webbplatser och sökord utifrån de platser du besöker mest, dina favoriter och andra populära sökord.

Sökleverantörer

Sökleverantörer är tillägg som gör att Internet Explorer kan ge dig sökförslag och automatisk sökning i adressfältet. Du kan ha flera sökleverantörer installerade men bara en kan vara standardsökleverantör.

Så här installerar du sökleverantörstillägg

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.

 2. Välj Sökleverantörer i dialogrutan Hantera tillägg och välj sedan Hitta fler sökleverantörer.

 3. Välj den sökleverantör du vill lägga till och installera den sedan genom att välja Lägg till i Internet Explorer.

Så här byter du standardsökleverantör

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.

 2. Välj Sökleverantörer i dialogrutan Hantera tillägg.

 3. Välj den sökleverantör du vill använda som standard och välj sedan Ange som standard.

Så här tar du bort sökleverantörer

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.

 2. Välj Sökleverantörer i dialogrutan Hantera tillägg.

 3. Välj den sökleverantör du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

Sökförslag

Med sökförslagen i adressfältet kan du förfina sökningen genom att du får förslag på sökord medan du skriver. De här förslagen kommer från din standardsökleverantör.

Om du vill aktivera eller inaktivera sökförslag, öppnar du Internet Explorer och börjar skriva ett sökord i adressfältet. Välj sedan Aktivera förslag (eller Inaktivera förslag) i listrutan.

Automatisk sökning

Om du anger text i adressfältet i Internet Explorer som inte motsvarar en giltig webbadress eller om texten börjar med ett frågetecken, ”sök” eller ”hitta” dirigeras du av Internet Explorer till din standardsökleverantör där du kan söka efter webbplatsen.

Så här inaktiverar du automatisk sökning

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Hantera tillägg.

 2. Markera kryssrutan Sök inte från Adressfältet under Webbsökning på fliken Avancerat.

Förslag på webbplatser

Förslag på webbplatser är en onlinetjänst som Internet Explorer använder för att rekommendera webbplatser som du kan vara intresserad av baserat på de webbplatser som du oftast besöker.

Så här aktiverar du Förslag på webbplatser

 1. Öppna Internet Explorer och välj Favoriter.

 2. Välj Aktivera Förslag på webbplatser (längst ned i Favoritcenter) och välj sedan Ja.

 3. Välj Ja i dialogrutan Förslag på webbplatser.

Så här använder du Förslag på webbplatser

Om Förslag på webbplatser är aktiverat visas webbplatser som rekommenderas för dig.

 1. Öppna Internet Explorer och välj Favoriter.

 2. Välj Visa Förslag på webbplatser.

Så här inaktiverar du Förslag på webbplatser

 1. Öppna Internet Explorer och välj Verktyg.

 2. Peka på Arkiv och avmarkera sedan Förslag på webbplatser.

Obs!: Förslag på webbplatser fungerar inte när du använder InPrivate-surfning.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×