Introduktion

Exchange Online hybrid ledig/upptagen diagnostiska paket samlar in Windows PowerShell-kommandoresultat som Office 365 teknisk support kan använda för att felsöka problem med ledig/upptagen i en Exchange-hybrid-distribution. Diagnostikverktyget för Support Diagnostics Platform (SDP) använder det här diagnostiska paketet för att samla in relevant information. SDP ska köras på hybrid-servern. Den här artikeln innehåller information som kan samlas in när detta diagnostiska paket körs.

MER INFORMATION

Kommentarer

  • Det här diagnostiska paketet skapas specifikt för kunder som har en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online.

  • Du måste ange autentiseringsuppgifter för global administratör för Office 365 organisation som du ställer in ledig/upptagen.

  • SDP-paketet ber dig om den primära SMTP-adressen för lokala användare och Office 365-användare vars ledig/upptagen-data som du vill hämta.

Exchange Online-relaterade filer

Beskrivning

Filnamn

Hämta FederatedOrganizationIdentifier-cmdlet utdata

O365_Get-FederatedOrganizationIdentifier.log

Get-FederationInformation cmdlet utdata för angiven domän.

O365_Get-FederationInformation-domännamn < DomainName >. log

Cmdlet-utdata för Get-Organizationrelations

O365_Get-OrganizationRelationship.log

Cmdlet-utdata för Get-SharingPolicy

O365_Get-SharingPolicy.log

Hybrid server-relaterade filer

Beskrivning

Filnamn

AcceptedDomain cmdlet-utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_AcceptedDomain_FL.txt

Hämta ExchangeServer-cmdlet-utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_AllExchangeServers_FL.txt

Cmdlet-utdata för Get-AutodiscoverVirtualDirectory

<HYBRIDSERVERNAME>_AutodiscoverVirtualDirectory_FL.txt

Cmdlet-utdata för Get-AvailabilityAddressSpace

<HYBRIDSERVERNAME>_AvailabilityAddressSpace_FL.txt

Hämta ClientAccessServer cmdlet-utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_ClientAccessServer_FL.txt

Generiska OS-relaterade utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_DiscoveryReport.xml

Program händelse utdata i CSV-format

<HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.csv

Utdata från program händelsen i evtx-format

<HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.evtx

Program händelse utdata i TXT-format

<HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.txt

Utdata för system händelser i CSV-format

<HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.csv

Utdata för system händelser i evtx-format

<HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.evtx

Utdata för system händelser i TXT-format

<HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.txt

Hämta ExchangeServer-cmdlet-utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_ExchangeServer_FL.txt

Hämta FederatedOrganizationIdentifier-cmdlet utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_FederatedOrganizationIdentifier_FL.txt

Cmdlet-utdata för Get-FederationTrust

<HYBRIDSERVERNAME>_FederationTrust_FL.txt

Cmdlet-utdata för Get-FederationInformation

< HYBRIDSERVERNAME > _Get-FederationInformation_ < onmicrosoft. com domännamn >

Hämta postlåda cmdlet utdata för på lokal postlåda

<HYBRIDSERVERNAME>_OnPremiseMailbox_FL

Cmdlet-utdata för Get-Organizationrelations

<HYBRIDSERVERNAME>_OrganizationRelationship_FL

Cmdlet-utdata för Get-RemoteDomain

<HYBRIDSERVERNAME>_RemoteDomain_FL

Cmdlet-utdata för Get-RemoteDomain

<HYBRIDSERVERNAME>_SharingPolicy_FL

Test-FederationTrust cmdlet utdata

< HYBRIDSERVERNAME > _Test-FederationTrust_ < på lokal användare >

Test-FederationTrustCertificate cmdlet utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_Test-FederationTrustCertificate_FL

Test-Organizationrelations-cmdlet-utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_Test-OrganizationRelationShip_FL

Hämta WebServicesVirtualDirectory cmdlet-utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_WebServicesVirtualDirectory_FL

IIS-loggfiler

W3SVC1LogFiles.cab

IIS-loggfiler

W3SVC2LogFiles.cab

Lokala äldre Exchange-relaterade filer

Beskrivning

Filnamn

Hämta postlåda – skiljedom cmdlet utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_Arbitration Mailbox_FL.TXT

Hämta PublicFolderClientPermission cmdlet utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_NON_IPM_SUBTREE_SCHEDULE_FREE_BUSY_FIRST ORGANIZATION_EXTERNAL_FYDIBOHF25SPDLT.log_FL.TXT

Get-PublicFolder cmdlet utdata

<HYBRIDSERVERNAME>_NON_IPM_SUBTREE_SCHEDULE_FREE BUSY.log_FL

Referenser

Mer information om Microsoft automatisk felsökning tjänster och Support Diagnostics-plattformen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2598970 information om Microsofts automatiserade felsöknings tjänster och Support diagnostiska plattform

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×