Skapa, delta och kör möten när du använder Teams för inlärning på distans

En grundläggande uppgift när du använder en plattform för distansutbildning är att skapa, delta och hålla möten. Beroende på vem du är och hur ditt scenario ser ut rekommenderar vi att du går igenom riktlinjerna och informationen nedan för att få hjälp med att komma igång med möten i Microsoft Teams. 
 

Obs!: Teams stöd för möten med upp till 300 deltagare.

Att gå över till onlineutbildning kan innebära flera nya utmaningar. Microsoft Teams hjälper dig att skapa och hålla möten i ditt virtuella klassrum. Utforska de olika avsnitten eller besök vårt distansutbildningscenter om du behöver mer hjälp. 

Du kan schemalägga ett möte i Microsoft Teams på två sätt: Använd kalendern eller använd alternativet Möte nu

Om du vill schemalägga ett möte med hjälp av kalendern följer du de här stegen. 

 1. Gå till Kalender till vänster i programmet och välj Nytt möte i det övre högra hörnet.

 2. Välj ett tidsintervall i kalendern. Ett formulär för schemaläggning öppnas.

 3. Formulär för schemaläggning är den plats där du vill ge mötet en rubrik, bjuder in andra och lägger till mötesinformation. Klicka på Schemaläggningsassistenten för att hitta en tid som fungerar för alla.

 4. När du är klar med att fylla i uppgifterna väljer du Spara. Formuläret för schemaläggning kommer att stängas och en inbjudan skickas till alla användares inkorg i Outlook.

Om du vill använda funktionen Möte nu läser du Skapa möten direkt med Möte nu

Du kan tilldela varje mötesdeltagare en roll som påverkar vad de kan se och göra när de deltar i ett möte. En deltagare kan till exempel använda mikrofonen och videokameran och visa innehåll som delas av andra, men kan inte dela eget innehåll eller lägga till eller ta bort deltagare. Mer information om de olika roller som du kan tilldela deltagare finns i Roller i ett Teams-möte

Så här ändrar du en deltagares roll:

 1. Öppna mötet i kalendern och välj sedan Mötesalternativ.

 2. Välj vem du vill ge presentatörsbehörighet i listrutan för vem som kan presentera.

Om du har en befintlig kanal för ditt virtuella klassrum kan du skapa mötet i kanalen. Välj listrutan Möte i det övre högra hörnet i kanalfönstret och välj sedan Schemalägg ett möte.  

Tips: Om du vill arbeta med en separat grupp eller grupper i en viss klass kan du använda en privat kanal. Skapa en privat kanal för varje projektgrupp så att du enkelt och snabbt kan mötas med varje enskild projektgrupp. Mer information om hur du skapar en privat kanal finns i avsnittet om standardkanaler och privata kanaler.  

Det kan vara bra att skicka information om hur möten fungerar, förväntat beteende och regler innan mötet startar. 

Vi rekommenderar att du använder samma uppsättning instruktioner och samma inställningar för alla möten med elever. Då blir det lättare för eleverna att veta vad de ska förvänta sig. 

Du kan till exempel ta med följande instruktioner i mötesinbjudan. 

Så här deltar du i onlinelektionen:

 1. Klicka på länken Anslut med Microsoft Teams nedan för att öppna ditt virtuella klassrum.

 2. Stäng av mikrofonen och låt videon vara avstängd när du ansluter.

 3. Välj knappen Anslut för att ansluta till mötet.

 4. Öppna sidopanelen för chatt genom att klicka på chattikonen.

 5. Om du vill räcka upp handen under en lektion skriver du Hand upp i chattfönstret.

 6. När läraren ger dig ordet aktiverar han eller hon din mikrofon så att du kan ställa din fråga eller delta i konversationen.

  Kom ihåg att: Respektera andra elevers rätt att lära sig utan att bli störda. Alla skol- och klassrumsregler gäller online på samma sätt som i en vanlig skola. 

Om du inte har hållit i eller deltagit i onlinemöten tidigare kan du ta hjälp av den här utskrivbara snabbguiden

Justera vyn i ett möte

Teams försöker förutse vad du vill se i ett möte. När någon börjar prata, visar vi honom eller henne. När någon delar innehåll, visar vi det.

Men om du hellre vill se något annat kan du göra det på några olika sätt i Teams.

 • Växla mellan personer och innehåll  När någon delar en presentation kan du växla mellan att visa innehållet och personerna i rummet genom att klicka på videon eller PowerPoint-presentationen som du är intresserad av.

 • Fästa en video  Högerklicka på en video i mötet och välj Fäst. Videon visas oavsett vem som talar för tillfället. Du kan fästa flera videor eller högerklicka på en fäst video och välja Ta bort när som helst.

 • Justera en video  Teams kan beskära videon så att den passar skärmen bättre. Om du vill ändra detta högerklickar du på videon och väljer Anpassa till ruta för att visa hela videon. Om du vill se en närmare, beskuren vy högerklickar du på videon och väljer Fyll ruta.

Du kanske inte har arbetat med onlineklasser tidigare. För att optimera upplevelsen i onlineklassrummet kan det vara bra att försöka besvara följande frågor: 

 • Hur ska du starta mötet med eleverna? Har du en samling riktlinjer? Vill du tillåta video eller inte? Vill du uppmuntra eleverna att chatta med varandra för att svara på frågor eller ska chatten endast användas för direkta frågor mellan eleverna och läraren? Har du infört ett system för handuppräckning?

 • Förstår eleverna vilka uppföranderegler som gäller i onlineklassrummet? Du kan till exempel ge dem en lista med olika punkter som:

  • Inga privata videosamtal.

  • Elever som inte följer reglerna kan utestängas från onlineklassen.

  • Om video är tillåtet, ska eleverna i så fall göra sina bakgrunder oskarpa?

 • Hur kan du uppmuntra aktivt deltagande?

 • Har du en metod för att stämma av med eleverna efter lektionen? Överväg att avsluta sessionen med några frågor eller en övning som eleverna kan göra utanför onlineklassen så att du vet att de har förstått lektionen.

  • Om du vill att eleverna ska svara på några frågor innan de lämnar onlineklassen kan du skapa ett test med Microsoft Forms.

Möjligheten att kunna spela in ett möte kan vara en värdefull resurs för studenter och föräldrar och göra det lättare för eleverna att förstå och komma ihåg innehållet. När ett möte spelas in skapas automatiskt en sökbar avskrift och undertexter. 

Om du vill spela in ett möte går du till Fler alternativ > Starta inspelning när mötet har startat. Du kan även stoppa inspelningen med Fler alternativ. 

Använd möteskontrollerna för att hantera inställningar och chatta.

När mötet är slut får du ett e-postmeddelande med en länk till inspelningen. Inspelningen kommer att vara tillgänglig i chatten eller kanalen i sju dagar.

När onlineklassen är slut kan du lämna mötet genom att lägga på.

Onlineutbildning kan vara både utmanande och spännande för elever och lärare. Med Microsoft Teams kan dina lärare hålla virtuella föreläsningar, presentationer och även diskussionsgrupper. 

Utforska de olika avsnitten på den här sidan för att få hjälp med att komma igång med Microsoft Teams i dina virtuella klassrum. 

Vill du ha en översikt över hur Microsoft Teams fungerar? Titta på den här videon!

Din webbläsare har inte stöd för video.

Du får en inbjudan via e-post till ett onlineklassmöte från din lärare eller skoladministratören. Om du vill acceptera den klickar du bara på den gröna bockmarkeringen i inbjudan. 

Du kan ansluta till onlineklassen på flera olika sätt när mötet börjar. 

 • Om Teams är öppet ser du ett popup-meddelande längst ned till höger på skärmen när läraren startar mötet. Välj Anslut för att ansluta till mötet.

 • Du kan också gå till Teams-kalendern. Alla onlinemöten visas där. Om du vill ansluta till ett möte dubbelklickar du på det och väljer sedan Anslut i det övre högra hörnet.

 • Högerklicka på mötet i kalendern och välj Anslut online.

Beroende på hur mötet har konfigurerats kan du behöva vänta tills du blir insläppt i onlineklassrummet. I så fall visas ett meddelande om att du är i möteslobbyn. Din lärare släpper in dig efter en liten stund. 

Din lärare kommer antagligen att skicka riktlinjer och klassregler till dig innan din första onlinelektion. 

Här är några vanliga regler som gör att onlineklassen fungerar smidigt. 

 1. Stäng av din videokamera och mikrofon när du ansluter till mötet om inte läraren har sagt något annat. Det gör du genom att klicka på skjutreglagen för mikrofon och videokamera så att båda är avstängda. Du kan när som helst aktivera dem under mötet om lärarna ber dig göra det.

 2. Om läraren vill att du ska sätta på videokameran gör du din bakgrund oskarp. På så sätt blir upplevelsen bra för alla som deltar i mötet. Du behöver inte oroa dig för att något bakom dig distraherar en annan elev eller att det finns något potentiellt stötande i bakgrunden. Du kan göra bakgrunden oskarp genom att klicka på skjutreglaget i mitten när du ansluter till mötet. Då öppnas en panel på höger sida av skärmen med flera olika bakgrundsalternativ. Välj Oskärpa om du vill dölja alla detaljer bakom dig.

 3. Använd möteschatten för att ställa frågor. Din läraren kommer antagligen att ha riktlinjer för hur deltagare ska räcka upp handen, men ett vanligt sätt är att klicka på chattikonen i mötet och sedan skriva Hand upp eller liknande. Vänta sedan tills läraren ger dig ordet.

När du ansluter till en onlineklass ser du flera kontroller som du kan använda för att delta och kommunicera med läraren och andra elever (om det är tillåtet). 

 • Om du vill använda chattfunktionen för onlineklassen klickar du på chattikonen.

 • Du kan skriva meddelandet i chattrutan, infoga text eller en emoji och skicka meddelandet. Kontrollera att du följer lärarens regler för vilka typer av meddelanden som är lämpliga för din onlineklass. 

  Du kan använda chattfunktionen under onlineklassen.

Teams försöker förutse vad du vill se i ett möte. När någon börjar prata, visar vi honom eller henne. När någon delar innehåll, visar vi det.

Men om du hellre vill se något annat kan du göra det på några olika sätt i Teams.

 • Växla mellan personer och innehåll  När någon delar en presentation kan du växla mellan att visa innehållet och personerna i rummet genom att klicka på videon eller PowerPoint-presentationen som du är intresserad av.

 • Fästa en video  Högerklicka på en video i mötet och välj Fäst. Videon visas oavsett vem som talar för tillfället. Du kan fästa flera videor eller högerklicka på en fäst video och välja Ta bort när som helst.

 • Justera en video  Teams kan beskära videon så att den passar skärmen bättre. Om du vill ändra detta högerklickar du på videon och väljer Anpassatill ruta för att visa hela videon. Om du vill se en närmare, beskuren vy högerklickar du på videon och väljer Fyllruta.

Som administratör finns det inställningar som du kan konfigurera för både elever och lärare. Du kan ställa in mötesprinciper för hela organisationen och specifika inställningar som ska gälla för alla möten i organisationen. 

Mötesprinciper används för att styra vilka funktioner som är tillgängliga för mötesdeltagare och mötesorganisatörer. Här är några av de principer som du kan definiera:

 • Huruvida du vill tillåta molninspelning eller inte

 • Aktivera eller inaktivera IP-video

 • Aktivera eller inaktivera skärmdelningsläget

 • Aktivera eller inaktivera whiteboard-funktionen

 • Aktivera eller inaktivera funktionen för delade anteckningar

Mer information om hur du anger mötesprinciper finns i Hantera mötesprinciper

Det finns flera mötesinställningar som du kan ange för hela organisationen. De omfattar:

 • Huruvida anonyma användare kan ansluta till möten eller inte

 • Skapa anpassade mötesinbjudningar. Anpassade mötesinbjudningar kan exempelvis skapas med klassrumsregler som gäller för alla onlineklasser.

Mer information om hur du ändrar mötesinställningar för din organisation finns i Hantera mötesinställningar i Microsoft Teams

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×