Introduktion

Den här artikeln beskrivs Samlad snabbkorrigering 2889632 som är tillgänglig för Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2). Mer information om snabbkorrigeringen löser problemet finns i avsnittet "Mer information".

Denna samlade snabbkorrigering är tillgänglig för följande operativsystem:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)


Mer Information

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Lös problemet genom att kontakta Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen om alla berörda filer används. Vi rekommenderar att du stänger alla.NET Framework-baserade program innan du installerar den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Det här snabbkorrigeringspaketet ersätter inte en tidigare utgiven snabbkorrigering.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Verksamhetsgren LDR

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 SP2 eller Windows Vista SP2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

System.design.dll

2.0.50727.7039

5,062,656

23-Sep-2013

05:52

System.windows.forms.dll

2.0.50727.7039

5,025,792

23-Sep-2013

05:52

Mscorlib.dll

2.0.50727.7039

4,554,752

23-Sep-2013

05:52

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7039

990,360

23-Sep-2013

05:52

Mscorwks.dll

2.0.50727.7039

5,941,400

23-Sep-2013

05:52

Sos.dll

2.0.50727.7039

389,768

23-Sep-2013

05:52

För alla IA64-baserade versioner av Windows Server 2008 SP2 eller Windows Vista SP2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Mscorlib.dll

2.0.50727.7039

4,014,080

23-Sep-2013

05:44

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7039

3,083,416

23-Sep-2013

05:44

Mscorwks.dll

2.0.50727.7039

20,391,576

23-Sep-2013

05:44

Sos.dll

2.0.50727.7039

873,608

23-Sep-2013

05:44

System.design.dll

2.0.50727.7039

5,062,656

23-Sep-2013

05:44

System.windows.forms.dll

2.0.50727.7039

5,025,792

23-Sep-2013

05:44

System.design.dll

2.0.50727.7039

5,062,656

23-Sep-2013

05:52

System.windows.forms.dll

2.0.50727.7039

5,025,792

23-Sep-2013

05:52

Mscorlib.dll

2.0.50727.7039

4,554,752

23-Sep-2013

05:52

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7039

990,360

23-Sep-2013

05:52

Mscorwks.dll

2.0.50727.7039

5,941,400

23-Sep-2013

05:52

Sos.dll

2.0.50727.7039

389,768

23-Sep-2013

05:52

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 SP2 eller Windows Vista SP2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Mscorlib.dll

2.0.50727.7039

4,571,136

23-Sep-2013

05:52

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7039

1,757,336

23-Sep-2013

05:52

Mscorwks.dll

2.0.50727.7039

10,004,632

23-Sep-2013

05:52

Sos.dll

2.0.50727.7039

486,024

23-Sep-2013

05:53

System.design.dll

2.0.50727.7039

5,062,656

23-Sep-2013

05:53

System.windows.forms.dll

2.0.50727.7039

5,025,792

23-Sep-2013

05:54

System.design.dll

2.0.50727.7039

5,062,656

23-Sep-2013

05:52

System.windows.forms.dll

2.0.50727.7039

5,025,792

23-Sep-2013

05:52

Mscorlib.dll

2.0.50727.7039

4,554,752

23-Sep-2013

05:52

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7039

990,360

23-Sep-2013

05:52

Mscorwks.dll

2.0.50727.7039

5,941,400

23-Sep-2013

05:52

Sos.dll

2.0.50727.7039

389,768

23-Sep-2013

05:52

Den här samlade uppdateringen löser problem

Common language runtime (CLR) problem

Problem 1:Ett slut på minne-fel uppstår när du kör ett blandat läge för 64-bitars program som använder mycket minne, även om det finns tillräckligt med minne.

När du har installerat den här korrigeringen har att aktivera och justera följande konfigurationer i filen app.exe.config eller 64-bitars registreringsdatafilen.

Göra följande justeringar för filen app.exe.config:<?xml version ="1.0"?><configuration>
<runtime>
<ReserveMemoryForJumpStubs enabled="true"/>
<PrecodeInCodeHeap enabled="true"/>
<JumpStubReserve value="<value>"/>
</runtime>
</configuration>
För registret, gör följande ändringar:

            HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\ReserveMemoryForJumpStubs:dword = 1
HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\PrecodeInCodeHeap:dword = 1
HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\JumpStubReserve:dword = <value>


Anteckningar:

  • Om du vill aktivera den här korrigeringsfilen, ReserveMemoryForJumpStubs och PrecodeInCodeHeap måste anges till "SANT". JumpStubReserve är en valfri inställning och har ett standardvärde på 2 procent.

  • Om minnet är slut fel kvarstår kan stegvis högre värden användas för att reservera en större andel av kod-heap. "20" är en rimlig mellanliggande värde för JumpStubReserve. Större värden börjar har en alltmer negativ inverkan på prestanda.

Windows Forms

Problem 1:Anta att du har en Windows Forms-program som har flera formulär och att rulla en användare något av dessa formulär. Under operationen rulla stängs formuläret asynkront, till exempel från en tidsinställd händelse av UI Automation eller under en omstart. När formuläret stängs ger programmet upphov till ett undantag för ObjectedDisposedException på följande stack: System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.CreateHandle()
System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.Handle.get()
System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.CaptureInternal.set(bool value)
System.Windows.Forms.dll!System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(ref System.Windows.Forms.Message m, System.Windows.Forms.MouseButtons button, int clicks)

Problem 2:I ett Windows-formulärprogram visas CheckedListBox och ComboBox -kontrollerna som tomma rektanglar på ett 64-bitars operativsystem.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×