Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att spara din skrivbordspresentation på en lokal enhet (t.ex. din bärbara dator), en nätverksplats, en CD-skiva, en DVD-skiva eller ett flashminne. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du kan också spara den i ett annat filformat eller en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du sparar PowerPoint presentationen, men använder inte en skärmläsare? Se Spara i PowerPoint eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i ett annat filformat

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Spara en presentationsfil

Följ anvisningarna för att namnge och spara en presentationsfil i standardfiltypen, d.v.s. PowerPoint-Presentation (*.pptx).

 1. Du öppnar dialogrutan Spara som och bläddrar igenom enheter och alla mappar genom att trycka på Alt+A, M och C. Du hör "Spara som, dialogruta".

 2. Om du vill navigera till listan över enheter och mappar trycker du på Tabb för att gå igenom dialogrutan tills du hör namnet på mappen. Med JAWS hör du: "Trädvy."

 3. För att hitta den enhet eller mapp där du vill spara presentationen går du igenom listan genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen.

 4. Välj enheten eller mappen genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att flytta fokus till mappar och filer i den markerade enheten eller mappen.

 6. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra igenom innehållet på den valda platsen. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 7. När du har valt den plats du vill använda trycker du på Tabb för att gå till rutan Filnamn.

 8. Skriv filens namn och tryck på Retur om du vill spara presentationen. Dialogrutan Spara som stängs.

Tryck på Ctrl+S för att spara nya ändringar i en fil som redan har sparats på rätt plats med det namn som du vill använda.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentation i många olika filformat. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt + F, A och sedan O.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen. Mer information finns i Spara presentationsfilen.

 3. Använd Tabb för att gå till kombinationsrutan Filformat.

 4. Gå igenom listan med filformat genom att trycka på upp- eller nedpil. Tryck på Retur för att välja ett filformat.

  Tips: För att gå snabbt till ett visst filformatsnamn skriver du den första bokstaven i namnet. Om du till exempel flera gånger skriver bokstaven O går du igenom listan med alla filformat som börjar med bokstaven O, som Office-tema, Oberoende bitmapp och OpenDocument-presentation.

 5. Tryck på Retur när du vill spara filen i det valda filformatet. Dialogrutan Spara som stängs.

Obs!: Mer information om hur du sparar en fil i filformaten PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i Spara som PDF respektive Spara som XPS.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

PowerPoint använder ett XML-baserat PPTX-filformat som introducerades i Office 2007. Med det här formatet kan filer öppnas i tidigare versioner av PowerPoint, inklusive PowerPoint 2010 och PowerPoint 2007, utan särskilda tillägg eller förlust av funktioner. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

Följ dessa steg om du vill spara presentationen i ett format som är kompatibelt med en tidigare version av PowerPoint:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt + F, A och sedan O.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen.

 3. Gå till kombinationsrutan Filformat med Tabb-tangenten. Standardfilformatet är PowerPoint-Presentation (*.pptx).

  Tips: När du öppnar dialogrutan Spara som är fokus på rutan Filnamn. Om filen redan finns på den plats du vill, trycker du på Tabb för att gå till kombinationsrutan Filformat.

 4. Gå snabbt till de olika PowerPoint genom att trycka på P flera gånger.

 5. När du hör "PowerPoint 97-2003-Presentation (.ppt)" är det filformatet markerat.

 6. Tryck på Retur om du vill spara filen i PowerPoint tidigare version av filen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att spara presentationer på din Mac eller en nätverksplats. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller i en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du sparar PowerPoint presentationen, men använder inte en skärmläsare? Se Spara i PowerPoint eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Spara presentationsfilen i standardformat

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Dialogrutan Spara som."

 2. Ange presentationfilens namn. Om du väljer att inte namnge filen här används standardnamnet.

 3. Du väljer en plats där filen ska sparas på ett av de här sätten:

  • Du väljer en plats på datorn genom att trycka på Tabb tills du hör: "<Aktuell lagringsplats>, Var, popup-knapp." Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att expandera platslistan.

   Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Du hör alternativen i listan. Välj enhet eller mapp genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill spara på en onlineplats som OneDrive trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Du lägger till en ny onlineplats genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Lägg till en plats" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Lägg till en plats". Tryck på Tabb tills du hör den plats du vill lägga till och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Följ sedan anvisningarna i den ordning de läses upp av skärmläsaren.

   Tryck på Tabb tills du hör den plats där du vill spara filen och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Spara" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i flera olika filformat. Spara filen som en PDF-fil om du till exempel vill skicka dina bilder via e-post som åhörarkopior. Du kan också spara filen i ODP-format så att du kan dela presentation via flera program och plattformar.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Dialogrutan Spara som."

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör filformatet du vill ha, till exempel PDF eller OpenDocument-presentation.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara en presentation i en tidigare version av PowerPoint

Du kan spara PowerPoint filer i ett format som kan öppnas i tidigare versioner av PowerPoint utan särskilda tillägg. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Dialogrutan Spara som."

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "<Aktuellt filformat>, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör: "PowerPoint 97-2003".

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Spara" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att spara presentationer på din iPhone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i Pekguiden för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx).

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Namnge filen genom att svepa åt höger i menyn Arkiv tills du hör ”Namnge” och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 3. Välj en plats för att spara genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel OneDrive eller iPhone, och dubbeltryck på skärmen.

 4. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentationsfil i ODP-format om du vill dela den i flera program och plattformar, eller i PDF-format om du vill dela din presentation och bevara innehållet och formateringen.

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör ”Knappen Arkiv” och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Svep åt höger om du vill exportera presentationen till ODP-format. Du hör: ”OpenDocument-presentation, stjärna, ODP.” Dubbeltryck på skärmen.

  • Om du vill exportera presentationen till PDF-format sveper du åt höger tills du hör ”PDF, stjärna, PDF” och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Menyn Exportera öppnas med fokus på filens textruta Namn. Skriv in filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q.” Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck på skärmen.

 5. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på platsen, till exempel "OneDrive" eller "iPhone". Välj en mapp genom att svepa åt höger för att bläddra bland mapparna och dubbeltrycka på skärmen för att välja den. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

  Tips: Du kan snabbt hitta platser som använts tidigare. Gå till listan med platser genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: ”Platser, bakåtknapp.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen exporteras till .odp- eller .pdf-format och fokus flyttas till presentationen.

  Obs!: Om du får meddelandet Vill du tillåta filkonvertering? sveper du åt höger tills du hör ”Tillåt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att spara presentationer på din telefon eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint-presentation (*.pptx) på önskad lagringsplats med det namn du vill använda. PowerPoint för Android sparar automatiskt presentationen när du arbetar med ett standardfilnamn och standardformat.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "Ej markerad, Växla tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Miniatyrvyn öppnas.

 2. I miniatyrvyn sveper du åt vänster tills du hör "Knappen Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Sidan Spara som öppnas med fokus på filnamnstextfältet. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive" eller "Den här enheten", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Spara genom att svepa åt vänster tills du hör ”Knappen Spara” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i ODP-format så att du kan dela den via flera program och plattformar.

 1. Om presentationen är öppen i redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "Ej markerad, Växla tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Miniatyrvyn öppnas.

 2. I miniatyrvyn sveper du åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Arkiv öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Exportera den här filen till ODP" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Sidan Exportera öppnas med fokus på filens textfält Namn. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive" eller "Den här enheten, presentationer". Välj en mapp genom att svepa åt vänster för att bläddra bland mapparna och dubbeltrycka på skärmen för att välja den. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 7. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Exportera” och dubbeltryck på skärmen.

  Om du hör"Tillåt filkonvertering online"sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Presentationen exporteras till ODP-format och fokus flyttas till presentationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att spara presentationen med ett nytt namn för att OneDrive eller ladda ned en kopia av presentationen till din lokala enhet. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du sparar PowerPoint presentationen, men använder inte en skärmläsare? Se Spara en kopia av presentationen med PowerPoint för webben eller SparaPowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Byt namn på presentationen

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen på samma OneDrive med ett generiskt namn som Presentation1.pptx. Du kan ändra det generiska namnet till ett namn som du vill använda.

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, R, R. Du hör: "Byt namn, ange ett namn för den här filen, redigerar."

 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och tryck på Retur. Presentationen sparas i OneDrive med det nya namnet.

Ladda ned en kopia av en presentation till din enhet i redigeringsvyn

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen på samma OneDrive medan du arbetar. Du kan ladda ned och spara en kopia av presentationen på din lokala enhet. Om du ändrar den lokala kopian uppdateras OneDrive originalpresentationen inte.

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, W, C. Du hör: "Microsoft PowerPoint för webben, Ladda ned, knapp". Fokus är på knappen Ladda ned.

 2. Tryck på RETUR. Du hör "Aviseringstext, vad vill du göra med", följt av namnet på presentationen.

 3. Tryck på SR-tangenten + Högerpil eller Vänsterpil tills du hör "Meddelandetext, vad vill du göra med", följt av namnet på presentationen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur. Filen laddas ned till mappen Ladda ned på datorn.

Ladda ned en kopia av en presentation till din enhet i läsvyn

Du behöver inte ha redigeringsbehörighet för att ladda ned en kopia av presentationen.

 1. I läsvyn trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Redigera presentation, knappen komprimerad".

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ut till PDF" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Microsoft PowerPoint för webben, Öppna en utskrivbar PDF-fil av dokumentet, länk".

 3. Tryck på RETUR. Dialogrutan Skriv ut öppnas. Fokus är på menyn Skrivare.

 4. Du expanderar menyn genom att trycka på blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Microsoft Skriv ut till PDF" och tryck sedan på Retur.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Spara utskrift som öppnas och fokus är i textfältet Filnamn.

 7. Skriv ett namn för presentationen och navigera sedan till den plats där du vill spara filen. Tryck på Alt + S för att spara filen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×