Den här artikeln gäller följande för Danmark och Norge:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2012

 • Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Sammanfattning

Alla verksamheter som säljer varor eller tillhandahåller tjänster till en offentlig myndighet måste skicka fakturor elektroniskt. I Danmark måste fakturorna skickas med offentlig (public) information online (universellt företag). I Norge måste fakturorna skickas med Elektronisk Handelsformat (EHF).

Mer information

Som en del av den aktuella utformningen för det danska OIOUBL elektroniska faktura formatet och för det norska EHF elektroniska faktura formatet används fältet antal i fakturor och på kredit faktura raderna. Om du vill ha mer information om vilka enheter som ska användas för fältet kvantitet för fakturor och kredit faktura rader, hänvisar du till följande webbplatser:Danmark

unitCodeNorge

BiiCoreTrdm010 fakturaOm du vill använda enhets koder som uppfyller kraven i OIOUBL-och EHF-format måste du ställa in enheter för externa koder i Microsoft Dynamics AX enligt följande.

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och AX 2012

Följ de här stegen om du vill definiera vilka enheter som behövs för externa koder:

 1. Klicka på organisera, klicka på Inställningar, klicka på enheter och klicka sedan på enheter.

 2. Välj enhet och klicka sedan på externa koder. Definiera det externa kod-ID: t och registrerade obligatoriska värden.

 3. Stäng formulären.

 4. Klicka på system administration, klicka på Inställningar, klicka på tjänster och Application Integration Framework, klicka på utgående portar och välj sedan den port som krävs. Klicka sedan på värde mappning.

 5. På fliken enheter väljer du ett värde för en extern leverantörs kod i den externa kod inställningen.

 6. Välj den externa kod definitionen för kategorin enheter i fältet enhets kod.

 7. Stäng formulären.

Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Följ de här stegen om du vill definiera vilka enheter som behövs för externa koder:

 1. Klicka på grundläggande, klicka på Inställningar, klicka på enheter och sedan på enheter.

 2. Välj enhet, klicka på Inställningaroch klicka sedan på externa koder. Definiera det externa kod-ID: t och registrerade nödvändiga värden.

 3. Stäng formulären.

 4. Klicka på grundläggande, klicka på Inställningar, klicka på Application Integration Frameworkoch klicka sedan på slut punkter.

 5. Välj slut punkts-ID och klicka sedan på Åtgärds policy.

 6. Välj åtgärds-ID och klicka sedan på Konfigurera. Värde mappnings formuläret öppnas.

 7. Klicka på fliken objekt och välj sedan ett värde för en extern leverantörs kod i den externa kod inställningen.

 8. Välj den externa kod definitionen för kategorin enheter i fältet enhets kod .

 9. Stäng formulären.

Obs! Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick som en reaktion på växande problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Mer information finns i Användningsvillkor.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×