Symptom

Före skatt avdrag måste ställas in i lön i Microsoft Dynamics SL.

Lösning

I den här uppsättningen upp en medarbetare kan välja antingen en procentsats eller ett fast belopp så att du kan utföra båda med ett enda avdrag-ID.

1. Ange ett avdrag med följande värden Avdrag Underhåll (02.290.00) .

 • Typ av avdrag = Pension

 • Skriv bas = egentlig

 • Beräkningsmetod = fast procentsats

 • Fast/Pct/Rate = 0,00

 • Anmärkning: Om livstid rutan är avmarkerad, eventuella belopp som har angetts i Max avdragsbelopp representerar ett högsta årligt avdragsbelopp. Om kryssrutan är markerad, representerar alla belopp som angetts i Max avdragsbelopp ett maximalt avdragsbelopp för detta avdrag.

 • Ange i rutan som du vill använda detta avdrag på W2 och om rutan pension bör kontrolleras på W2 på fliken W2 kontroll .


2. Ange procenttal i Amt/Pct/fasta i Underhåll för medarbetare (02.250.00)på fliken avdrag om medarbetaren väljer procent. Ange ett negativt belopp för årliga i Ytterligare kredit om medarbetaren väljer ett fast belopp. Ange Max avdrag Amt om så önskas.

3. Lägg till avdrag för eventuella intäkter som ska tas ut från i Underhåll intäkter-typ (02.270.00) .

4. i Fungerar plats Underhåll (02.280.00) att lägga till avdrag några platser för arbete som detta avdrag. Anmärkning: Om rutan Ämne arbete överallt checkades in avdrag underhåll, i det här steget behövs inte.

5. i Avdrag Underhåll (02.290.00), anger du ID för avdrag av din Federal inkomstskatt avdraget avdrag. Klicka på undantag. Ange följande värden för undantaget.

 • Civilstånd = alla statusvärden

 • Typ = undantag

 • Befrielse/kredit-ID = ett fyrsiffrigt ID

 • Beskrivning = RETUR till en Teckenbeskrivning av 30

 • Skriv bas = avdragsbelopp

 • Base avdrag ID = avdrag före skatt ID från steg 1

 • Fast Pct/takt/Amt = 100,00


6. lägga till undantag till andra avdrag som att avdraget före skatt är undantagna från på samma sätt som i steg 5.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×