Sammanfattning

Alla filsystem som används av Windows strukturerar hårddisken utifrån klustrets storlek (kallas även allokeringsenhetsstorlek). Klusterstorleken representerar den minsta mängden diskutrymme som kan användas för att lagra en fil. När filstorleken inte kommer till en jämn multipel av klusterstorleken, användas ytterligare utrymme för att hålla filen (upp till den närmaste multipeln av klusterstorleken). På vanliga hårddiskpartitionen genomsnittliga mängden utrymme som förlorat på det här sättet kan beräknas med formeln (cluster storlek) / 2 * (antal filer).

Om ingen klusterstorlek har angetts när du formaterar en partition väljs standardvärden utifrån storleken på partitionen. Dessa standardvärden väljs för att minska det förlorade diskutrymmet och minska fragmentering som sker på partitionen.

Mer Information

En hårddiskpartition (kallas även för volym) kan vara formaterad till NTFS, FAT eller exFAT. Standardvärden används av Windows när någon av följande metoder används för att formatera partitionen:

  • Med hjälp av kommandot FORMAT från kommandoraden utan att ange en klusterstorlek.

  • Om du formaterar en volym från Windows Explorer när Allokeringsenhet rutan i dialogrutan Formatera visar Fördelningen i standardstorlek.


Som standard är 4 kilobyte (KB) i klustrets maximala storlek för NTFS under Windows NT 4.0 och senare versioner av Windows. Detta är eftersom NTFS-komprimering inte är möjlig på enheter som har en större kluster. Kommandot format använda inte kluster som är större än 4 KB om inte användaren uttryckligen åsidosätter standardinställningarna. Du kan göra detta med hjälp av växeln/a: kommandot Format eller genom att ange en större klusterstorlek i dialogrutan Formatera i Windows Explorer.

När du konverterar en FAT-partition till NTFS med verktyget Convert.exe använder Windows alltid den ursprungliga FAT klusterstorleken som NTFS klusterstorleken för klustret storlekar upp till 4 KB. Om FAT Klusterstorleken är större än 4 KB konverteras kluster till NTFS 4 KB. Detta beror på att FAT strukturer är justerade på klustret gränser. Därför ger inte någon större kluster för att konverteringen ska fungera. Observera även när du formaterar en partition under Windows NT 3.5, 3.51 och 4.0 installationen partitionen först formateras med FAT och konverteras till NTFS, så blir också alltid klusterstorleken som tidigare beskrivits när en partition som har formaterats i installationsprogrammet.

Klustret standardstorlekar för NTFS

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för NTFS.

Volymens storlek

Windows NT 3.51

Windows NT 4.0

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

7 MB – 512 MB

512 byte

4 KB

4 KB

512 MB – 1 GB

1 KB

4 KB

4 KB

1 GB – 2 GB

2 KB

4 KB

4 KB

2 GB – 2 TB

4 KB

4 KB

4 KB

2 TB–16 TB

Stöds inte *

Stöds inte *

4 KB

16TB – 32 TB

Stöds inte *

Stöds inte *

8 KB

TB 32 – 64 TB

Stöds inte *

Stöds inte *

16 KB

TB 64 – 128 TB

Stöds inte *

Stöds inte *

32 KB

128TB – 256 TB

Stöds inte *

Stöds inte *

64 KB

> 256 TB

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte


Obs!  Asterisk (*) betyder att det inte stöds på grund av begränsningar i master boot record (MBR).

Klustret standardstorlekar för FAT16

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för FAT16.

Volymens storlek

Windows NT 3.51

Windows NT 4.0

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

7 MB – 8 MB

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

8 MB – 32 MB

512 byte

512 byte

512 byte

32 MB – 64 MB

1 KB

1 KB

1 KB

64 MB – 128 MB

2 KB

2 KB

2 KB

128 MB – 256 MB

4 KB

4 KB

4 KB

256 MB – 512 MB

8 KB

8 KB

8 KB

512 MB – 1 GB

16 KB

16 KB

16 KB

1 GB – 2 GB

32 KB

32 KB

32 KB

2 GB – 4 GB

64 KB

64 KB

64 KB

4 GB – 8 GB

Stöds inte

128 KB *

Stöds inte

8 GB – 16 GB

Stöds inte

256 KB *

Stöds inte

> 16 GB

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

Obs!  Asterisk (*) innebär att det är endast tillgängliga på media med en sektorstorleken är större än 512 byte.

Klustret standardstorlekar för FAT32

Följande tabell beskriver klustret standardstorlekar för FAT32.

Volymens storlek

Windows NT 3.51

Windows NT 4.0

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000

7 MB – 16MB

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

16 MB – 32 MB

512 byte

512 byte

Stöds inte

32 MB – 64 MB

512 byte

512 byte

512 byte

64 MB – 128 MB

1 KB

1 KB

1 KB

128 MB – 256 MB

2 KB

2 KB

2 KB

256 MB – 8GB

4 KB

4 KB

4 KB

8GB–16GB

8 KB

8 KB

8 KB

16GB–32GB

16 KB

16 KB

16 KB

32GB–2TB

32 KB

Stöds inte

Stöds inte

> 2TB

Stöds inte

Stöds inte

Stöds inte

Klustret standardstorlekar för exFAT

I följande tabell beskrivs standardstorlekar för exFAT kluster.

Volymens storlek

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP

7 MB – 256 MB

4 KB

256 MB – 32 GB

32 KB

32 GB – 256 TB

128 KB

> 256 TB

Stöds inte

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×