Tangentbordsgenvägar i Access

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Många användare tycker att kortkommandon för Access-skrivbordsdatabaser hjälper dem att arbeta effektivare. För användare med nedsatt rörlighet eller syn är kortkommandon ett viktigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för de Access i Windows.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Om ett kortkommando kräver att du trycker på två eller fler tangenter samtidigt är tangenterna i den här artikeln separerade med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

 • I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen innehåller de vanligaste kortkommandona i Access skrivbordsdatabaser.

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera tangenttips

Alt eller F10
(Om du vill gå till en annan flik använder du tangenttips eller piltangenterna)

Öppna fliken Start.

Alt+H

Öppna rutan Berätta i menyfliksområdet

Alt+Q och skriv sedan sökordet

Visa snabbmenyn för markerat objekt

Skift+F10

Aktivera en annan ruta i fönstret

F6

Öppna en befintlig databas

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Visa eller dölja navigeringsfönstret

F11

Visa eller dölj egenskapslistor

F4

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge i datablads- eller designvyn

F2

Växla till formulärvyn från designvyn

F5

Flytta till nästa eller föregående fält i databladsvyn

Tabb eller Skift+Tabb

Gå till en viss post i databladsvyn

Alt+F5
(i postnummerrutan skriver du postens nummer och trycker på Retur)

Öppna dialogrutan Skriv ut från Skriv ut (för datablad, formulär och rapporter)

Ctrl+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat (för formulär och rapporter)

S

Zooma in eller ut på en del av sidan

Z

Öppna fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt i databladsvy eller formulärvy

Ctrl+B

Öppna fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt i databladsvy eller formulärvy

Ctrl+H

Lägga till en ny post i databladsvy eller formulärvy

Ctrl+Plustecken (+)

Öppna fönstret Hjälp

F1

Avsluta Access

Alt+F4

Navigera i menyfliksområdet med endast tangentbordet

Menyfliksområdet är remsan högst upp i Access, ordnad efter flikar. Varje flik visar olika menyflikar, som består av grupper, och varje grupp har ett eller flera kommandon.

Du kan navigera i menyfliksområdet med hjälp av tangentbordet. Tangenttips är speciella tangentkombinationer som du kan använda för att snabbt komma åt ett kommando i menyfliksområdet genom att trycka på ett antal tangenter, oavsett var i Access. Varje kommando i Access kan ges med hjälp av ett tangenttips.

Obs!: Tillägg och andra program kan lägga till egna flikar i menyfliksområdet och tillhandahålla tangenttips för dessa flikar.

Det finns två sätt att navigera bland flikarna på menyfliksområdet:

 • Gå till menyfliksområdet genom att trycka på Alt och sedan växla mellan flikar med höger- och vänsterpil.

 • Du går direkt till en flik i menyfliksområdet genom att trycka på ett av följande tangenttips:

Om du vill

Trycker du på

Öppna sidan Arkiv

Alt+A

Öppna fliken Start.

Alt+H

Öppna fliken Skapa

Alt+C

Öppna fliken Externa data

Alt+X eller Alt+X,1

Öppna fliken Databasverktyg

Alt+Y

Öppna fliken Fält

Alt+J, B

Öppna fliken Tabell

Alt+J, T

Öppna fliken Tillägg, om den finns

Alt+X, 2

Öppna rutan Berätta i menyfliksområdet

Alt+Q och skriv sedan sökordet

Arbeta i menyflikarna med tangentbordet

 • Tryck på Alt för att gå till menyfliksområdet och på ett tangenttips för att gå direkt till en flik.

 • Du förflyttar dig inom den grupp som är vald genom att trycka på nedpilen.

 • För att växla mellan grupper i ett menyfliksområde trycker du Ctrl+högerpil eller Ctrl+vänsterpil.

 • Växla mellan kommandon i en grupp genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb. Du kan gå framåt och bakåt mellan kommandona i ordning.

 • Du aktiverar kontroller på olika sätt beroende på typen av kontroll:

  • Om det valda kommandot är en knapp, aktiveras den genom att trycka på mellanslag eller Enter.

  • Om det valda kommandot är en delningsknapp (dvs en knapp som öppnar en meny med fler alternativ) trycker du på Alt+nedpil för att aktivera den. Använd Tabb-tangenten för att växla mellan alternativen. Använd mellanslag eller Enter för att välja aktuellt alternativ.

  • Om det valda kommandot är en lista (som teckensnittslistan) öppnar du listan genom att trycka på nedpilen. Sedan går du mellan poster i listan genom att trycka på upp- och nedpilarna.

  • Om det valda kommandot är ett galleri, trycker du på blanksteg eller Retur för att välja kommandot. Använd sedan Tabb-tangenten för att gå igenom posterna.

Tips: I gallerier med fler än en rad flyttar Tabb-tangenten fokus från början till slutet av den aktuella raden. När du kommer till slutet av en rad flyttas fokus till början av nästa rad. Genom att trycka på högerpil i slutet av aktuell rad flyttas fokus tillbaka till början av den aktuella raden.

I tabellen nedan visas en lista över några sätt att ändra fokus med hjälp av tangentbordet:

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera tangenttips

Alt eller F10
(Om du vill gå till en annan flik använder du tangenttips eller piltangenterna)

Flytta fokus till kommandona i menyfliksområdet

Tabb eller Skift+Tabb

Navigera upp, ned, vänster och höger bland objekten i menyfliksområdet

Nedåt-, uppåt-, vänster- eller högerpilen

Visa och dölja menyfliksområdet

Ctrl+F1

Visa snabbmenyn för markerat objekt

Skift+F10

Aktivera en annan ruta i fönstret

F6

Gå till nästa eller föregående kommando i menyfliksområdet

Tabb eller Skift+Tabb

Aktivera det kommando eller den kontroll som har markerats i menyfliksområdet

Blanksteg eller Retur

Öppna den meny eller det galleri som har markerats i menyfliksområdet

Blanksteg eller Retur

Öppna den markerade listan i menyfliksområdet, till exempel teckensnittslistan

Nedåtpilen

Gå mellan objekten i en öppen meny eller ett öppet galleri

Tabbtangenten

Slutför ändringen av ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet

Retur

Använda tangenttips

Du kan visa tangenttips, som är de bokstäver som används till att göra kommandon med tangentbordet, och sedan navigera i menyfliksområdet med dem.

 1. Tryck på Alt. Tangenttipsen visas i små fyrkanter vid varje menyflikskommando.

 2. För att välja ett kommando trycker du på den bokstav som visas i det fyrkantiga tangenttipset.

Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på bokstaven. Om du till exempel trycker på Alt+A, öppnas Backstage-vyn på informationssidan, där det finns en annan uppsättning tangenttips. Om du trycker på Alt igen visas tangenttips för hur du navigerar på aktuell sida.

Arbeta med databasfiler

Öppna och spara databaser

Om du vill

Trycker du på

Öppna en ny databas

Ctrl+N

Öppna en befintlig databas

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Öppna den markerade mappen eller filen

Retur

Öppna mappen på nivån ovanför den markerade mappen

Backsteg

Ta bort den markerade mappen eller filen

Delete

Visa en snabbmeny för den markerade posten, till exempel en mapp eller fil

Skift+F10

Flytta framåt bland alternativ.

Tabb

Gå bakåt bland alternativ

Skift+Tabb

Öppna listan Leta i

F4 eller Alt+I

Spara ett databasobjekt

Ctrl+S eller Skift+F12

Öppna dialogrutan Spara som

F12 eller Alt+F+S

Skriva ut databasinformation

Om du vill

Trycker du på

Skriva ut aktuellt eller markerat objekt

Ctrl+P

Öppna dialogrutan Skriv ut under Förhandsgranska

P eller Ctrl+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat under Förhandsgranska

S

Avbryta Förhandsgranskning eller Förhandsgranskning av layout

C eller Esc

Gå tillbaka till databasen från Backstage-vyn

Esc

Navigera i Access-arbetsytan

Som standard Access databaserna som dokument med flikar. Om du istället vill växla till dokument i fönster går du till fliken Arkiv och väljer Alternativ. I dialogrutan Access-alternativ väljer du Aktuell databas och under Alternativ för dokumentfönster väljerdu Överlappande fönster.

Obs!: Du måste stänga och öppna den aktuella databasen igen för att alternativet ska aktiveras.

Om du vill

Trycker du på

Visa eller dölja navigeringsfönstret

F11

Gå till sökrutan i navigeringsfönstret (om fokus redan finns i navigeringsfönstret)

Ctrl+B

Växla till nästa eller föregående fönster i arbetsytan

Obs!: Du kan behöva trycka ned F6 flera gånger. Om det åtgärdsfönster du vill använda inte visas när du trycker på F6 kan du flytta fokus i menyfliksområdet genom att trycka på Alt och sedan trycka på Ctrl+Tabb för att gå till åtgärdsfönstret.

F6 eller Skift+F6

Växla till nästa eller föregående databasfönster

Ctrl+F6 eller Ctrl+Shift+F6

Återställa det markerade minimerade fönstret när alla fönster är minimerade

Retur

Aktivera läget för storleksändring för det aktiva fönstret när det inte är i maximal storlek

Ctrl+F8
(tryck på piltangenterna för att ändra storlek på fönstret och tryck sedan på Retur om du vill använda den nya storleken)

Stänga det aktiva databasfönstret

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Växla mellan Visual Basic Editor och det tidigare aktiva fönstret

Alt+F11

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Arbeta med menyer, dialogrutor, guider och egenskapslistor

Använda menyer

Om du vill

Trycker du på

Visa tangenttips

Alt eller F10

Visa programikonmenyn, eller systemmenyn, (i programnamnlisten)

Alt+Blanksteg

Välja nästa eller föregående kommando med menyn eller undermenyn synlig

Ned- eller uppilen

Markera menyn till vänster eller höger. eller växla mellan huvudmenyn och undermenyn när en undermeny visas

Vänster- eller högerpil

Markera det första eller det sista kommandot på en meny eller undermeny

HOME eller END

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny eller en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet

Skift+F10

Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan

Page Up eller Page Down

Gå högst upp eller längst ned i den markerade gallerilistan

CTRL+HOME eller CTRL+END

Stänga en meny och en undermeny på samma gång

Alt

Stänga den synliga menyn. eller, med en undermeny synlig, stänger du bara undermenyn

Esc

Använda dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa eller föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb eller Ctrl+Skift+Tabb

Växla till föregående flik i dialogrutan

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa eller föregående alternativ eller alternativgrupp

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i den markerade nedrullningslistrutan eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ

Piltangenterna

Utföra en åtgärd som är kopplad till den knapp som markerats, markera eller avmarkera en kryssruta

Blanksteg

Öppna listan om den är stängd och gå till ett alternativ i listan

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera alternativet eller markera eller avmarkera kryssrutan med understruken bokstav i alternativets namn

Alt+bokstavstangent

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Alt+Nedåtpil

Stänga den markerade nedrullningsbara listrutan

Esc

Utföra en åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta

Retur

Avbryta ett kommando och stänga dialogrutan

Esc

Använda guider

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus fram och tillbaka mellan kontrollerna i guiden

Tabbtangenten

Växla fokus mellan avsnitt (sidhuvud, brödtext, sidfot) i guiden

F6

Flytta till nästa sida i guiden

Alt+N

Flytta till föregående sida i guiden

Alt+B

Slutföra guiden

Alt+A

Använda egenskapslistor

Dessa kortkommandon gäller för egenskapslistor för tabeller, frågor, formulär och rapporter i Designvyn och i formulär och rapporter i Layoutvyn.

Om du vill

Trycker du på

Visa och dölja egenskapslistan

F4

Visa en egenskapslista i designvyn

Alt+Retur

Flytta ett element i taget mellan alternativen i kontrollens nedrullningsbara urvalslista

Ned- eller uppilen

Flytta en sida i taget mellan alternativen i kontrollens nedrullningsbara urvalslista

Page Down eller Page Up

Flytta till egenskapslistans flikar från kontrollens nedrullningsbara urvalslista

Tabbtangenten

Flytta mellan egenskapslistans flikar när en flik men ingen egenskap är markerad

Vänster- eller högerpil

Flytta ned en egenskap på en flik när egenskapen redan är markerad

Tabbtangenten

Flytta upp en egenskap på fliken om en egenskap är markerad, eller till fliken om den översta egenskapen redan är markerad

Skift+Tabb

Växla framåt mellan flikarna när en egenskap är markerad

Ctrl+Tabb

Växla bakåt mellan flikarna när en egenskap är markerad

Ctrl+Skift+Tabb

Arbeta med textrutor, kombinationsrutor och listrutor

Redigera i en textruta

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till början av posten

Home

Flytta till slutet av posten

End

Flytta till vänster eller höger, ett tecken i taget

Vänster- eller högerpil

Flytta till vänster eller höger, ett ord i taget

Ctrl+Vänsterpil eller Ctrl+Högerpil

Markera från insättningspunkten till textpostens början

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till textpostens slut

Skift+End

Ändra markeringen med ett tecken åt vänster

Skift + Vänsterpil

Ändra markeringen med ett tecken åt höger

Skift + Högerpil

Ändra markeringen med ett ord åt vänster

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Ändra markeringen med ett ord åt höger

Ctrl+Skift+Högerpil

Använda en kombinationsruta eller listruta

I en listruta visas automatiskt en serie värden eller alternativ som inte kan ändras. I en kombinationsruta visas också värden eller alternativ, men de visas inte förrän du klickar på en nedrullningsbar pil. I en kombinationsruta kan du ibland ange ett värde som inte finns med i listan på samma sätt som i en textruta.

Om du vill

Trycker du på

Öppna en kombinationsruta

F4 eller Alt+nedpil

Uppdatera innehållet i listrutan för uppslagsfältet eller en kombinationsruta

F9

Flytta ned en rad

Nedåtpilen

Flytta ned en sida

Page Down

Flytta upp en rad

Uppilen

Flytta upp en sida

Page Up

Stänga kombinationsrutan eller listrutan

Tabbtangenten

Öppna dialogrutan Redigera listobjekt

Obs!: För att kunna använda kortkommandot Ctrl+E för att öppna dialogrutan Redigera listobjekt måste du ha en Microsoft 365-prenumeration. 

Ctrl+E

Arbeta med objekt

Redigera och navigera i objektlistan

Om du vill

Trycker du på

Byta namn på ett markerat objekt

Obs!: Du kan bara byta namn på ett objekt när det är stängt.

F2

Flytta ned en rad

Nedåtpilen

Flytta ned ett fönster

Page Down

Flytta till det sista objektet

End

Flytta upp en rad

Uppilen

Flytta upp ett fönster

Page Up

Navigera bland och öppna objekt

Om du vill

Trycker du på

Öppna den markerade tabellen eller frågan i databladsvyn

Retur

Öppna det markerade formuläret eller rapporten

Retur

Köra det markerade makrot

Retur

Öppna den markerade tabellen, frågan, formuläret, rapporten, makrot eller modulen i designvyn

Ctrl+Retur

Visa fönstret Direkt i Visual Basic Editor

Ctrl+G

Arbeta i design-, layout och databladsvy

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge i ett datablad

F2

Avsluta navigeringsläget och återgå till redigeringsläge i ett formulär eller en rapport

Esc

Växla till egenskapslistan (i designvyn och layoutvyn i formulär och rapporter)

F4 eller Alt+Retur

Växla till formulärvyn från designvyn

F5

Växla mellan övre och nedre delen av ett fönster (i designvyn för frågor, makron och fönstret Avancerat filter/sortering)

F6

Växla mellan fältrutnätet, egenskapslistan, fältegenskaperna, navigeringsfönstret, verktygsfältet Snabbåtkomst och tangenttips i menyfliksområdet (i designvyn för tabeller)

F6

Öppna dialogrutan Välj verktyg från en markerad kontroll i ett formulär eller en rapport (endast i designvyn)

F7

Öppna Visual Basic Editor från en vald egenskap i egenskapslistan för ett formulär eller en rapport

F7

Växla från Visual Basic Editor tillbaka till formulärets eller rapportens designvy

Alt+F11

Bläddra framåt bland vyer i en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport

Obs!: Om det finns flera vyer flyttar du fokus till nästa tillgängliga vy med kortkommandon.

Ctrl+Högerpil eller Ctrl+Komma (,)

Bläddra bakåt bland vyer i en tabell, en fråga, ett formulär eller en rapport

Obs!: Om det finns flera vyer flyttar du fokus till föregående vy med kortkommandon.

Ctrl+Vänsterpil eller Ctrl+Punkt (.)

Obs!: Den här genvägen fungerar inte i alla förhållanden med alla objekt.

Arbeta i en databladsvy

Använd en databladsvy när du arbetar med tabeller och frågor.

Navigera mellan fält och poster

Dessa kortkommandon fungerar i navigeringsläge i en databladsvy.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält

Tabb eller högerpil

Gå till det sista fältet i den aktuella posten

End

Flytta till föregående fält

Skift+Tabb eller vänsterpil

Flytta till det första fältet i den aktuella posten

Home

Flytta till aktuellt fält i nästa post

Nedåtpilen

Flytta till aktuellt fält i den sista posten

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till det sista fältet i den sista posten

Ctrl+End

Flytta till aktuellt fält i föregående post

Uppilen

Flytta till aktuellt fält i den första posten

Ctrl + Uppåtpil

Flytta till det första fältet i den första posten

Ctrl+Home

Gå till en viss post

Alt+F5
(i postnummerrutan skriver du postens nummer och trycker på Retur)

Navigera till en annan skärm med data

Om du vill

Trycker du på

Flytta upp en skärm

Page Down

Flytta ned en skärm

Page Up

Flytta åt höger en skärm

Ctrl+Page Down

Flytta åt vänster en skärm

Flytta åt höger en skärm

Markera och flytta en kolumn

Om du vill

Trycker du på

Markera aktuell kolumn eller avbryt kolumnmarkering (endast i navigeringsläge)

Ctrl+Blanksteg

Utöka urvalet en kolumn till höger, om aktuell kolumn är markerad

Skift+Högerpil

Utöka urvalet en kolumn till vänster, om aktuell kolumn är markerad

Skift+Vänsterpil

Aktivera flyttvyn

Ctrl+Skift+F8
(tryck sedan på höger- eller vänsterpilen för att flytta de markerade kolumnerna till höger eller vänster)

Arbeta med underdatablad

Om du vill

Trycker du på

Gå till underdatabladet från det senaste fältet i föregående post i databladet

Tabbtangenten

Gå till underdatabladet från det första fältet i nästa post i databladet

Skift+Tabb

Gå från underdatabladet och flytta till det första fältet i nästa post i databladet

Ctrl+Tabb

Gå från underdatabladet och flytta till det sista fältet i föregående post i databladet

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa fält i databladet från det sista fältet i underdatabladet

Tabbtangenten

Kringgå underdatabladet och flytta till nästa post i databladet

Nedåtpilen

Kringgå underdatabladet och flytta till föregående post i databladet

Uppilen

Gå till en specifik post i ett underdatablad

Obs!: Fokus flyttas från underdatabladet till rutan postnummer.

Alt+F5
(i postnummerrutan skriver du postens nummer och trycker på Retur)

Gå från databladet till postens underdatablad

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Komprimera underdatabladet

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Obs!: Du kan navigera mellan fält och poster i ett underdatablad med samma kortkommandon som används i databladsvyn.

Arbeta i en designvy

Du arbetar i en designvy när du utformar tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron.

Navigera i en designvy

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge

F2

Öppna och stänga egenskapslistan

F4 eller Alt+Retur

Växla till formulärvyn från designvyn

F5

Växla mellan övre och nedre delen av ett fönster (i designvyn för frågor, makron och fönstret Avancerat filter/sortering)

Obs!: Använd F6 när du inte kan ta dig till den del av skärmen du vill komma till med hjälp av tabbtangenten.

F6

Växla framåt mellan designfönstret, egenskaper,navigeringsfönstret, menyfliksområdet och zoomkontrollerna (i designvyn för tabeller, formulär och rapporter)

F6

Öppna Visual Basic Editor från en vald egenskap i egenskapslistan för ett formulär eller en rapport

F7

Visa eller dölja fönstret Fältlista

Alt+F8

När du har en kodmodul öppen växlar du från Visual Basic Editor till formulärets eller rapportens designvy

Skift+F7

Växla från en kontrolls egenskapslista i formulärets eller rapportens designvy till designytan utan att ändra kontrollens läge

Skift+F7

Kopiera den markerade kontrollen till Urklipp

Ctrl+C

Klipp ut den markerade kontrollen och kopiera den till Urklipp

Ctrl+X

Klistra in innehållet i Urklipp i det övre vänstra hörnet i det markerade avsnittet

Ctrl+V

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till höger längs sidans rutnät

Högerpil

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till vänster längs sidans rutnät

Vänsterpil

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt uppåt längs sidans rutnät

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart ovanför den, såvida den inte redan finns längst upp i layouten.

Uppilen

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt nedåt längs sidans rutnät

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart nedanför den, såvida den inte redan finns längst ned i layouten.

Nedåtpilen

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till höger (oberoende av sidans rutnät)

Ctrl+Högerpil

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt till vänster (oberoende av sidans rutnät)

Ctrl+Vänsterpil

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt uppåt (oberoende av sidans rutnät)

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart ovanför den, såvida den inte redan finns längst upp i layouten.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta den markerade kontrollen en bildpunkt nedåt (oberoende av sidans rutnät)

Obs!: För kontroller i en staplad layout byter detta plats mellan den valda kontrollen och kontrollen omedelbart nedanför den, såvida den inte redan finns längst ned i layouten.

Ctrl+Nedåtpil

Öka bredden för den markerade kontrollen en bildpunkt till höger

Obs!: För kontroller i en staplad layout ökar detta bredden på hela layouten.

Skift+Högerpil

Minska bredden för den markerade kontrollen en bildpunkt till vänster

Obs!: För kontroller i en staplad layout minskar detta bredden på hela layouten.

Skift+Vänsterpil

Minska höjden för den markerade kontrollen en bildpunkt underifrån

Skift+Uppil

Öka höjden för den markerade kontrollen en bildpunkt underifrån

Skift+Nedåtpil

Redigera med hjälp av kontroller i formulärets och rapportens designvy

Om du vill

Trycker du på

Kopiera den markerade kontrollen till Urklipp

Ctrl+C

Klipp ut den markerade kontrollen och kopiera den till Urklipp

Ctrl+X

Klistra in innehållet i Urklipp i det övre vänstra hörnet i det markerade avsnittet

Ctrl+V

Flytta markerad kontroll åt höger (utom kontroller som tillhör en layout)

Flytta stegvis med högerpil eller Ctrl+högerpil

Flytta markerad kontroll åt vänster (utom kontroller som tillhör en layout)

Flytta stegvis med vänsterpil eller Ctrl+vänsterpil

Flytta upp en markerad kontroll (utom kontroller som tillhör en layout)

Flytta stegvis med uppil eller Ctrl+uppil

Flytta ned en markerad kontroll (utom kontroller som tillhör en layout)

Flytta stegvis med nedpil eller Ctrl+nedpil

Öka höjden på den markerade kontrollen

Obs!: Vid användning med en kontroll som finns i en layout ändras storleken för hela raden i layouten.

Skift+Nedåtpil

Öka bredden på den markerade kontrollen

Obs!: Vid användning med en kontroll som finns i en layout ändras storleken för hela kolumnen i layouten.

Skift+Högerpil

Minska höjden på den markerade kontrollen

Obs!: Vid användning med en kontroll som finns i en layout ändras storleken för hela raden i layouten.

Skift+Uppil

Minska bredden på den markerade kontrollen

Obs!: Vid användning med en kontroll som finns i en layout ändras storleken för hela kolumnen i layouten.

Skift+Vänsterpil

Navigera i en formulärvy

Du arbetar i formulärvy när du anger data i ett formulär.

Navigera mellan fält och poster

Dessa kortkommandon fungerar i navigeringsläge i en formulärvy.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält

Skift+Tabb

Gå till den sista kontrollen i formuläret och stanna kvar vid den aktuella posten

End

Gå till den sista kontrollen i formuläret och placera fokus i den sista posten

Ctrl+End

Gå till den första kontrollen i formuläret och stanna kvar i den aktuella posten

Home

Gå till den första kontrollen i formuläret och placera fokus i den första posten

Ctrl+Home

Flytta till aktuellt fält i nästa post

Ctrl+Page Down

Flytta till aktuellt fält i föregående post

Ctrl+Page Up

Gå till en viss post

Alt+F5
(i postnummerrutan skriver du postens nummer och trycker på Retur)

Navigera i formulär med fler än en sida

Om du vill

Trycker du på

Gå nedåt en sida. Vid slutet av posten flyttas du till motsvarande sida i nästa post

Page Down

Gå uppåt en sida. Vid slutet av posten flyttas du till motsvarande sida i föregående post

Page Up

Navigera mellan ett huvudformulär och ett underformulär

Om du vill

Trycker du på

Öppna underformuläret från föregående fält i huvudformuläret

Tabbtangenten

Öppna underformuläret från efterföljande fält i huvudformuläret

Skift+Tabb

Avsluta underformuläret och flytta till nästa fält i huvudformuläret eller nästa post

Ctrl+Tabb

Avsluta underformuläret och flytta till föregående fält i huvudformuläret eller föregående post

Ctrl+Skift+Tabb

Bläddra i förhandsgranskning av utskrift och layout

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Skriv ut under Skriv ut (för datablad, formulär och rapporter)

Ctrl+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat (för formulär och rapporter)

S

Zooma in eller ut på en del av sidan

Z

Avbryta förhandsgranskning av utskrift eller layout

C eller Esc

Rulla nedåt i små steg

Nedåtpilen

Rulla nedåt en hel skärm i taget

Page Down

Flytta längst ned på sidan

Ctrl+Nedåtpil

Rulla uppåt i små steg

Uppilen

Rulla uppåt en hel skärm i taget

Page Up

Flytta högst upp på sidan

Ctrl+Uppåtpil

Rulla åt höger med små steg

Högerpil

Flytta till höger kant på sidan

End

Flytta till nedre högra hörnet på sidan

Ctrl+End

Rulla åt vänster med små steg

Vänsterpil

Flytta till höger kant på sidan

Home

Flytta till övre vänstra hörnet på sidan

Ctrl+Home

Gå till rutan för sidnummer

Alt+F5
(skriv sedan sidnumret och tryck på Retur)

Arbeta med fönsterrutor

Använda ett diagramfönster

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan tabeller, vyer och funktioner (och kopplingslinjer, om det finns)

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan kolumner i en tabell, vy eller funktion

Piltangenterna

Välja den datakolumn som markerats för utdata

Blanksteg eller plustecken (+)

Ta bort den markerade datakolumnen för frågeresultatet

Blanksteg eller minustecken (-)

Ta bort den markerade tabellen, vyn eller funktionen, eller kopplingslinjen från frågan

Delete

Obs!: Om flera poster har markerats påverkas alla markerade poster om du trycker ned Blanksteg. Markera flera poster genom att hålla ned Skift medan du markerar dem. Ändra tillstånd på en post genom att hålla nere Ctrl samtidigt som du markerar den.

Använda ett rutnätsfönster

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan celler

Piltangenterna, Tabbtangenten eller Skift+Tabb

Flytta till den sista raden i den aktuella kolumnen

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till den första raden i den aktuella kolumnen

Ctrl+Uppåtpil

Flytta till cellen längst upp till vänster i den synliga delen av rutnätet

Ctrl+Home

Flytta till cellen längst ned till höger

Ctrl+End

Flytta i en nedrullningsbar listruta

Upp- eller nedpilen

Markera en hel rutnätskolumn

Ctrl+Blanksteg

Växla mellan redigeringsläge och cellmarkeringsläge

F2

Kopiera markerad text i cellen till Urklipp (i redigeringsläge)

Ctrl+C

Klippa ut markerad text i en cell och placera den i Urklipp (i redigeringsläge)

Ctrl+X

Klistra in text från Urklipp (i redigeringsläge)

Ctrl+V

Växla mellan infoga och överskrivningsläge när du redigerar en cell

Tangenten Insert

Ändra kryssrutan i kolumnen Utdata

Obs!: Om flera poster har markerats påverkas samtliga om du trycker ned tangenten.

Blanksteg

Ta bort det markerade innehållet i en cell

Delete

Ta bort alla värden för en markerad rutnätskolumn

Delete

Använda en SQL-ruta

Du kan använda standardtangenterna Windows när du arbetar i SQL-fönstret. Du kan till exempel använda Ctrl+piltangenterna för att gå mellan ord, och kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in på fliken Start fungerar som vanligt. Du kan bara infoga text. Det finns inget överskrivningsläge.

Obs!    I SQL-vyn stöds CTRL+A (används för att markera all text) endast i Microsoft 365, Access 2016 Klicka-och-kör och Access 2019. Alternativt trycker du på F2.

Använda fältlista med ett formulär eller en rapport i designvy eller layoutvy

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja fönstret Fältlista

Alt+F8

Lägga till markerat fält i formulärets eller rapportens detaljavsnitt

Retur

Flytta upp eller ned i fönstret Fältlista

Uppilen eller nedpilen

Flytta mellan det övre och nedre fönstret i fältlistan

Tabbtangenten

Markera text eller data

Markera ett fält eller en post

Obs!: Avmarkera genom att använda motsatt piltangent.

Om du vill

Trycker du på

Markera nästa fält

Tabbtangenten

Växla mellan redigeringsläge (när insättningspunkten visas) och navigeringsläge i ett datablad

F2

Avsluta navigeringsläget i ett formulär eller en rapport

Esc

Växla mellan att markera aktuell post och det första fältet i aktuell post i navigeringsläge

Skift+Blanksteg

Utvidga markeringen till föregående post om aktuell post är markerad

Skift + Uppåtpil

Markera alla poster

CTRL+A

Markera text i ett fält

Om du vill

Trycker du på

Ändra storleken på urvalet med ett tecken åt höger

Skift+Högerpil

Ändra storleken på urvalet med ett ord åt höger

Ctrl+Skift+Högerpil

Ändra storleken på urvalet med ett tecken åt vänster

Skift+Vänsterpil

Ändra storleken på urvalet med ett ord åt vänster

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Utöka markering

Om du vill

Trycker du på

Aktivera utvidgningsläget

Obs!: I databladsvyn visas Utvidgad markering längst ned till höger i fönstret

F8
(Om du trycker flera gånger på F8 utökas markeringen till ordet, fältet, posten och alla poster)

Utvidga en markering till intilliggande fält på samma rad datablad.

Vänster- eller högerpil

Utvidga en markering till intilliggande rader i datablad

Upp- eller nedpilen

Ångra föregående utvidgning

Skift+F8

Avbryta läget Utvidga

Esc

Söka efter och ersätta text eller data

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Sök i dialogrutan Sök och ersätt (endast i databladsvyn och formulärvyn)

Ctrl+B

Öppna fliken Ersätt i dialogrutan Sök och ersätt (endast i databladsvyn och formulärvyn)

Ctrl+H

Söka efter nästa förekomst av texten som angetts i dialogrutan Sök och ersätt när dialogrutan är stängd (endast i databladsvyn och formulärvyn)

Skift+F4

Redigera text eller data

Flytta insättningspunkten i ett fält

Obs!: Om insättningspunkten inte är synlig trycker du på F2 för att visa den.

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta insättningspunkten ett ord åt höger

Ctrl + Högerpil

Flytta insättningspunkten ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta insättningspunkten ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta insättningspunkten till slutet av fältet i fält med en rad. eller flytta den till slutet av raden i fält med flera linjer

End

Flytta insättningspunkten till slutet av ett fält i fält med flera rader

Ctrl+End

Flytta insättningspunkten till början av fältet i fält med enkla rader, eller flytta den till början av raden i fält med flera rader

Home

Flytta insättningspunkten till början av ett fält i fält med flera rader

Ctrl+Home

Kopiera, flytta eller ta bort text

Om du vill

Trycker du på

Kopiera markeringen till Urklipp

Ctrl+C

Klippa ut markeringen och kopiera den till Urklipp

Ctrl+X

Klistra in innehållet från Urklipp vid insättningspunkten

Ctrl+V

Ta bort markeringen eller tecken till vänster om insättningspunkten

Backsteg

Ta bort markeringen eller tecken till höger om insättningspunkten

Delete

Ta bort alla tecken till höger om insättningspunkten

Ctrl+Delete

Ångra ändringar

Om du vill

Trycker du på

Ångra det som du har skrivit

Ctrl+Z eller Alt+Backsteg

Ångra ändringar i det aktuella fältet eller den aktuella posten

Esc
(Om både aktuellt fält och aktuell post har ändrats trycker du på Esc två gånger för att ångra ändringarna, först i det aktuella fältet och sedan i den aktuella posten)

Ange data i databladsvy eller formulärvy

Om du vill

Trycker du på

Infoga dagens datum

Ctrl+Semikolon (;)

Infoga aktuell tid

Ctrl+Skift+Kolon (:)

Infoga standardvärde för ett fält

Ctrl+Alt+Blanksteg

Infoga värdet från samma fält i föregående post

Ctrl+Apostrof (')

Lägga till en ny post

Ctrl+Plustecken (+)

Ta bort den aktuella posten i ett datablad

Ctrl+Minustecken (-)

Spara ändringar i aktuell post

Skift+Retur

Växla mellan värden i en kryssruta eller alternativknapp

Blanksteg

Infoga en ny rad i ett fält med kort text eller lång text

Ctrl+Retur

Uppdatera fält med aktuella data

Om du vill

Trycker du på

Beräkna fält i fönstret

F9

Uppdatera underliggande tabeller. I ett underformulär uppdateras endast underliggande tabell för underformuläret

Skift+F9
Eller
F5

Uppdatera innehållet i ett uppslagsfält i en listruta eller i en kombinationsruta

F9

Navigera i tabeller och celler

Flytta runt i och arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabbtangenten

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad

Nedåtpilen

Flytta till föregående rad

Uppilen

Infoga en tabb i en cell

Ctrl+Tabb

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Flytta runt i tabeller och celler

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta upp en rad

Uppilen

Flytta ned en rad

Nedåtpilen

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut

End

Flytta till början av raden

Home

Flytta ett stycke uppåt

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av en textruta

Ctrl+End

Flytta till början av en textruta

Ctrl+Home

Upprepa den senaste sökåtgärden

Skift+F4

Få hjälp med Access

I hjälpfönstret finns allt Access hjälpinnehåll.

Om du vill

Trycker du på

Öppna fönstret Hjälp

F1

Gå tillbaka till Access start för hjälpen

Alt+Home

Välja nästa objekt i fönstret Hjälp.

Tabbtangenten

Välja föregående objekt i fönstret Hjälp.

Skift+Tabb

Utföra åtgärden som är kopplad till det markerade objektet

Retur

Visa eller Access det markerade objektet i listan med Accesshjälpavsnitt

Retur

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt

Tabbtangenten

Markera föregående dolda text eller hyperlänk

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt)

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt)

Alt+högerpil

Bläddra uppåt eller nedåt en liten bit i taget i det aktuella hjälpavsnittet

Upp- eller nedpilen

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas

Page Up eller Page Down

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa)

Esc

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera)

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet

Ctrl+P
(om markören inte finns i det aktuella hjälpavsnittet trycker du på F6 och sedan på Ctrl+P)

Ändra anslutningsläge

F6. Tryck sedan på Retur för att visa listan med alternativ

Växla mellan områden i fönstret Hjälp, till exempel verktygsfältet och listan Sök

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy

Upp- eller nedpilen

Visa eller dölja det markerade objektet i innehållsförteckningen i trädvyn

Retur

Diverse kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Visa hela hyperlänkadressen (URL) för en markerad hyperlänk

F2

Kontrollera stavning

F7

Öppna rutan Zoom för att ange uttryck och text på små ytor

Skift+F2

Anropa ett verktyg

Ctrl+F2

Kopiera en skärmbild av hela skärmen till Urklipp

Print Screen

Kopiera en skärmbild av hela fönstret till Urklipp

Alt+Print Screen

Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny

Ctrl+Nedåtpil

Avsluta Access

Alt+F4

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×