Sammanfattning

Tänk på följande: Du konfigurerar flera IMAP-konton i Outlook 2010. Sedan börjar du med att koppla dokument i Word 2010 genom att gå till utskick > starta dokument koppling > e-postmeddelanden. Du klickar på Välj mottagare > Välj från Outlook-kontakter. I det här läget kraschar Word 2010 med en signatur som ser ut ungefär så här: fel program namn: WINWORD. EXE, version: 14.0.6129.5000, tidsstämpel: 0x5082f354 fel modulens namn: pstprx32.dll_unloaded, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x4fcf4ed9Exception Code: 0xc0000005Fault offset: 0x73543bd3-eller-Application-namn WINWORD. EXE program version 14.0.4762.1000 modul namn outlmime. dll modul version 14.0.4760.1000 förskjutning 0004b2d0 undantags kod c0000005 programstämpel 4bae25b7 modul stämpel 4ba84149

Mer information

Detta är ett känt problem i Word och Outlook 2010. Du kan undvika det här problemet genom att exportera Outlook-kontakterna till en xlsx-eller CSV-fil, eller ta bort alla utom ett av IMAP-kontona.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×