Använda diktering för att tala i stället för att skriva på datorn

Använd diktering för att omvandla tal till text var som helst på din dator med Windows 10. Dikteringen använder den funktion för taligenkänning som är inbyggd i Windows 10. Du behöver därför inte hämta och installera något för att kunna använda funktionen.

Om du vill starta dikteringen markerar du ett textfält och trycker på Windows-tangenten  + H för att öppna verktygsfältet för diktering. Säg sedan vad du vill.  Om du vill sluta diktera när som helst medan du dikterar, säger du "stoppa diktering".

Verktygsfältet Diktering i Windows

Om du använder en surfplatta eller pekskärm trycker du på mikrofon knappen på pektangentbordet för att börja diktera. Du avbryter dikteringen genom att trycka på knappen igen eller säga ”Stoppa diktering”.

Mer information om taligenkänning finns i Använda taligenkänning i Windows 10. Information om hur du konfigurerar mikrofonen finns i Konfigurera och testa mikrofoner i Windows 10.

Datorn måste vara ansluten till Internet för att du ska kunna använda diktering.

Kommandon för diktering

Använd dikteringskommandon för att berätta vad datorn ska göra, till exempel ”delete that” (ta bort) eller ”select the previous word” (markera föregående ord).

Följande tabell visar vad du kan säga. Om ett ord eller en fras är skrivet i fetstil är det ett exempel. Ersätt det/den med liknande ord för att få önskat resultat.

Om du vill

Säg

Radera en markering

Clear selection; unselect that

Ta bort det senaste dikteringsresultatet eller aktuell markerad text

Delete that; strike that

Ta bort en textenhet, till exempel det aktuella ordet

Delete ord

Flytta markören till det första tecknet efter ett angivet ord eller en angiven fras

Go after that; move after word; go to the end of paragraph; move to the end of that

Flytta markören till slutet av en textenhet

Go after word; move after word; go to the end of that; move to the end of paragraph

Flytta markören en textenhet bakåt

Move back to the previous word; go up to the previous paragraph

Flytta markören till det första tecknet innan ett angivet ord eller en angiven fras

Go to the start of the word

Flytta markören till början av en textenhet

Go before that; move to the start of that

Flytta markören framåt till nästa textenhet

Flytta framåt till Nästaord; gå ned till Nästastycke

Flytta markören till slutet av en textenhet

Move to the end of the word; go to the end of the paragraph

Ange någon av följande tangenter: Tabb, Retur, End, Home, Page up, Page down, Backsteg, Delete

Tap Enter; press Backspace

Markera ett ord eller en fras

Select ord

Välj det senaste dikteringsresultatet

Select that

Markera en textenhet

Select the nextthree words; select the previous two paragraphs

Aktivera och inaktivera stavningsläget.

Start spelling; stop spelling

Diktera bokstäver, siffror, skiljetecken och symboler

Du kan diktera de flesta siffror och skiljetecken genom att säga siffrans eller skiljetecknets namn. Om du vill diktera bokstäver och symboler, säg ”start spelling” (starta stavning). Säg sedan symbolen eller bokstavens namn, eller använd det fonetiska ICAO-alfabetet.

Om du vill diktera en versal, säger du ”uppercase” (versal) före bokstaven. Till exempel "versal A" eller "versaler alfa". När du är klar säger du "Avbryt stavning".

Här är de skiljetecken och symboler du kan diktera.

Om du vill infoga detta

Säg

@

at symbol; at sign

#

Pound symbol; pound sign; number symbol; number sign; hash symbol; hash sign; hashtag symbol; hashtag sign; sharp symbol; sharp sign

$

Dollar symbol; dollar sign; dollars symbol; dollars sign

%

Percent symbol; percent sign

^

Caret

&

And symbol; and sign; ampersand symbol; ampersand sign

*

Asterisk; times; star

(

Open paren; left paren; open parenthesis; left paren

)

Close paren; right paren; close parenthesis; right parenthesis

_

Underscore

-

Hyphen; dash; minus sign

~

Tilde

\

Backslash; whack

/

Forward slash; divided by

,

Comma

.

Period; dot; decimal; point

;

Semicolon

'

Apostrophe; open single quote; begin single quote; close single quote; close single quote; end single quote

=

Equal symbol; equal sign; equals symbol; equal sign

området

Blanksteg

|

Pipe

:

Colon

?

Question mark; question symbol

[

Open bracket; open square bracket; left bracket; left square bracket

]

Close bracket; close square bracket; right bracket; right square bracket

{

Open curly brace; open curly bracket; left curly brace; left curly bracket

}

Close curly brace; close curly bracket; right curly brace; right curly bracket

+

Plus symbol; plus sign

<

Open angle bracket; open less than; left angle bracket; left less than

>

Close angle bracket; close greater than; right angle bracket; right greater than

"

Open quotes; begin quotes; close quotes; end quotes; open double quotes; begin double quotes; close double quotes; end double quotes

Språk som stöds

Dikteringskommandon är endast tillgänglig på amerikansk engelska.

Du kan diktera text, symboler, bokstäver och nummer på dessa språk:

  • Kinesiska (förenklad)

  • Engelska (Australien, Kanada, Indien, Storbritannien)

  • Franska (Frankrike, Kanada)

  • Tyska (Tyskland)

  • Italienska (Italien)

  • Portugisiska (Brasilien)

  • Spanska (Mexiko, Spanien)

Information om hur du dikterar på andra språk finns i Använda taligenkänning.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×