Använda flera bildskärmar i Windows 10

När du har anslutit din Windows 10-dator till externa bildskärmar kan du justera inställningarna för var och en av dem.

Innan du börjar

Kontrollera att allt är korrekt anslutet innan du ändrar inställningarna för dina externa bildskärmar. Det här kan du göra:

  • Kontrollera att dina kablar är korrekt anslutna till datorn eller dockan.

  • Sök efter Windows-uppdateringar. Om du vill söka efter uppdateringar går du till Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update  > Sök efter uppdateringar.

Tips!

Om du använder ett trådlöst bildskärmskort ansluter du till en HDMI-port på nyare TV-apparater och ansluter sedan datorn trådlöst till den. När du har anslutit det trådlösa bildskärmskortet till din TV går du till Windows 10-datorn och väljer Start  > Inställningar  > System > Bildskärm och sedan Anslut till en trådlös bildskärm.

Ordna om bildskärmar

Du ser det här alternativet när Windows upptäcker fler än en bildskärm. Varje bildskärm är numrerad för att hjälpa dig att identifiera dem enklare. 

Identifiera en skärm

Om du vill se vilken siffra som motsvarar en bildskärm väljer du Start  > Inställningar  > System > Bildskärm > Ordna om bildskärmar och sedan Identifiera. Ett siffra visas på skärmen för den bildskärm den är tilldelad.

Identifiera en bildskärm

Om du har anslutit en annan bildskärm och den inte visas i Inställningar, väljer du Start  > Inställningar  > System > Bildskärm > Ordna om bildskärmar och sedan Identifiera

Ordna bildskärmar

Om du har flera bildskärmar kan du ändra hur de är ordnade. Det här är användbart om du vill att bildskärmarna ska överensstämma med hur de är konfigurerade i hemmet eller på kontoret. I bildskärmsinställningarna väljer och drar du bildskärmen dit du vill ha den. Gör så här med alla bildskärmar du vill flytta. När du är nöjd med layouten väljer du Använd. Testa den nya layouten genom att placera muspekaren över de olika bildskärmarna för att se till att den fungerar som förväntat. 

Ändra bildskärmsalternativ

När du är ansluten till dina externa bildskärmar kan du ändra inställningar som upplösning, skärmlayout med mera. Om du vill se vilka alternativ som finns väljer du Start  > Inställningar  > System > Bildskärm

Ändra orientering

Windows rekommenderar en orientering för din skärm. Om du vill ändra bildskärmsinställningarna går du till Skala och layout och väljer önskad Skärmorientering. Om du ändrar orienteringen för en bildskärm måste du också fysiskt rotera skärmen. Du kan till exempel rotera din externa bildskärm och använda den i stående orientering i stället för liggande. 

Välja ett bildskärmsalternativ

Om du vill ändra vad som visas på bildskärmarna trycker du på Windows-tangenten + P. De här sakerna kan du välja.

Om du vill

Välj

Visa saker på bara en bildskärm.

Endast datorskärm

Visa samma sak på alla bildskärmar.

Duplicera

Visa skrivbordet på flera skärmar. När du har utökade bildskärmar kan du flytta objekt mellan de två skärmarna.

Utöka

Visa allt på bara den andra bildskärmen.

Endast andra bildskärm

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×