Fullständig guide till Skärmläsaren

Hjälp och utbildning för Windows 11 kommer snart!

Under tiden kan du ta en titt på vad som är tillgängligt för Windows 10 på fliken Windows 10.

Mer information om Windows 11

Windows 11-logotypen med en blå bakgrund

Skärmläsaren är en skärmläsningsapp som är inbyggd i Windows 10, så du behöver inte ladda ned eller installera något. I den här handboken beskrivs hur du använder Skärmläsaren i Windows så att du kan börja använda appar, surfa på webben och mycket mer. 

Under innehållsförteckningen finns ett avsnitt om nyheter i Skärmläsaren.

Obs!Den här guiden finns som Word-dokument och PDF-fil (endast på engelska). Du kan ladda ned en version av den här guiden i blindskrift (amerikansk engelska (icke-UEB-blindskrift). Om du vill ha fler språk eller format kontaktar du Answer Desk.

Vill du lära dig hur du använder Skärmläsaren till att göra saker i Office-appar som Outlook och Word? Läs artiklarna på den här sidan: Använda en skärmläsare och kortkommandon med Office appar.

Innehåll

Kapitel

Vad innehåller det

Kapitel 1: Introduktion till Skärmläsaren

En översikt över Skärmläsaren, bland annat hur du startar och stänger av den.

Kapitel 2: Grunderna i Skärmläsaren

Lär dig att navigera på skärmen, hitta och öppna appar, ändra det som Skärmläsaren ska läsa upp samt justera volym och talhastighet.

Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget

Lär dig att navigera i appar, e-post och på webben med hjälp av snabbnavigeringsläget.

Kapitel 4: Läsa text

Lär dig hur du får text uppläst och får information om text som teckensnitt, textfärg och skiljetecken.

Kapitel 5: Navigering

Lär dig hur du får mer information om appen eller sidan du utforskar med vyerna i Skärmläsaren.

Kapitel 6: Använda Skärmläsaren med tryckgester

Lär dig hur du använder Skärmläsaren med tryckinmatning som enkla gester.

Kapitel 7: Anpassa Skärmläsaren

Lär dig att ändra hur Skärmläsaren startas, hur mycket feedback du hör när du skriver, ändra Skärmläsarens kommandon och använda TTS-programvara (text till tal) från tredje part.

Kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift

Lär dig hur du använder Skärmläsaren med en uppdateringsbar punktskriftsskärm.

Bilaga A: Språk och röster som stöds

En lista med tillgängliga språk och röster för text till tal (TTS) i Skärmläsaren.

Bilaga B: Tangentbordsgenvägar och tryckgester för Skärmläsaren

En lista med tillgängliga tangentbordskommandon och tryckgester i Skärmläsaren.

Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds

En lista med punktskriftsskärmar som stöds i Skärmläsaren.

Bilaga D: Användarhandböcker för tidigare versioner av Skärmläsaren

Användarhandböcker för tidigare versioner av Skärmläsaren

Bilaga E: Ljud i Skärmläsaren

En lista med ljud som Skärmläsaren använder och vad ljuden innebär.

Nyheter

Version från 2020

I den här version är fokus på att hjälpa dig få saker gjorda snabbare. Om du vill ge Microsoft feedback trycker du på Skärmläsaren (Caps lock) + Alt + F när Skärmläsaren körs.

E-postförbättringar i Outlook och Windows E-post

Använd snabbnavigeringsläget för att läsa e-post

Snabbnavigeringsläget aktiveras automatiskt när du öppnar ett e-postmeddelande. Använd piltangenterna och andra snabbnavigeringskommandon precis som du skulle göra på webben för att navigera.

E-postmeddelanden läses upp automatiskt

När du öppnar ett e-postmeddelande börjar Skärmläsaren läsa upp det – inga kommandon krävs.

Få viktig information uppläst, skippa bruset

I Outlook läser Skärmläsaren upp status för ett e-postmeddelande (oläst, vidarebefordrat osv.), vem som har skickat det, ämnesraden och andra egenskaper för e-postmeddelandet som är viktiga eller unika (till exempel läser Skärmläsaren upp om ett e-postmeddelande är flaggat, men läser inte upp att meddelandet inte är flaggat).

Skärmläsaren läser inte upp onödig information i en tabell, t.ex. om det finns 5 tomma kolumner, och kolumnrubriker läses inte upp som standard. Aktivera eller inaktivera kolumnrubriksläsning Outlook du trycker på Skärmläsaren + H.

Webbförbättringar

Inga fler hyperlänkar som inte är till hjälp

Skärmläsaren ger dig rubriken på webbsidan för en länk. Tryck på Skärmläsaren + Ctrl + Dså tar Skärmläsaren webbadressen till hyperlänken du befinner dig på och skickar den till en onlinetjänst som tillhandahåller sidrubriken till Skärmläsaren. När fokus är på en bild ger kommandot Skärmläsaren + Ctrl + D en beskrivning av bilden. Om du vill inaktivera alla onlinetjänster som Skärmläsaren använder kan du stänga av denna funktion i inställningarna för Skärmläsaren.

Få en snabb sammanfattning av en webbsida

Tryck på Skärmläsartangenten + S om du vill få en sammanfattning av en webbsida uppläst, t.ex. antalet länkar, landmärken och rubriker.

Populära länkar och fullständig webbsidessammanfattning

Tryck på Skärmläsaren + två snabba tryck på S för att visa en dialogruta på skärmen med följande information: antal länkar, landmärken och rubriker på en sida samt en lista med populära länkar för en sida (populära länkar är de länkar på en sida som genererat störst intresse).

Webbsidor läses upp automatiskt

Skärmläsaren läser upp webbsidor automatiskt från början av sidan.

Ljudförbättringar

Nya ljud för vanliga åtgärder

Skärmläsarljuden är nu mer funktionella och responsiva. Ljud spelas nu upp för till exempel vanliga åtgärder, som när du kommer till en länk eller när du aktiverar eller inaktiverar snabbnavigeringsläge. Gå till Skärmläsarens inställningar för att hantera ljud för vanliga åtgärder. Om du vill höra skärmläsaren ljuder går du till Bilaga E: Ljud för Skärmläsaren.

Läs upp versaler och ord

Som standard läser Skärmläsaren upp versaler och gemener på samma sätt. Det innebär att ”Ord”, ”ORD” och ”ord” låter likadant.

Om du vill höra om en bokstav skrivs med versaler kan Skärmläsaren säga "versal" före bokstaven, eller läsa ordet eller bokstaven med en högre tonhöjd. Om du vill ändra hur Skärmläsaren hanterar versaler går du till avsnittet "Ändra vad som läses upp vid uppläsning och interaktion” i Skärmläsarens inställningar.

Läsa upp med Förstoringsglaset

Förstoringsglaset som finns i Windows 10 läser nu upp text. Det kan vara användbart om du har nedsatt syn och vill att texten läses upp på begäran.  Mer information finns i Läsa med Förstoringsglaset .

Nya eller viktiga kommandon

Skärmläsaren + Ctrl + D:Hämta webbsideskällan för en länk

Skärmläsaren + S:Hämta en webbsidessammanfattning

Skärmläsaren + S två gånger snabbt: Hämta webbsidessammanfattning och dialogrutan Populära länkar

Skärmläsaren + H: Aktiveraeller inaktivera Outlook avläsning av kolumnrubriker

Skärmläsaren + Alt + F:Lämna feedback om Skärmläsaren

Windows-tangenten+ plustecken (+): Öppna Förstoringsglaset

Andra funktioner som är nya för Skärmläsaren i de senaste versionerna

Startsidan för Skärmläsaren

Varje gång du startar Skärmläsaren tas du till startsidan för Skärmläsaren där du kan hitta allt du behöver, som att ändra inställningar för Skärmläsaren eller att lära dig grunderna i Skärmläsaren via snabbstarten. När du minimerar Skärmläsaren hamnar startsidan i systemfältet, så du behöver inte navigera runt den när du använder Alt + Tabb för att växla mellan olika saker.

Läs upp efter mening

Nu kan Skärmläsaren läsa nästa, aktuell och tidigare mening. Läs upp efter mening är tillgängligt när du använder tangentbord, tryckinmatning eller punktskrift.

”Mening” är också en egen vy i Skärmläsaren. Tryck på Skärmläsaren + Page up eller Skärmläsaren + Page down för att aktivera meningsvyn. Tryck sedan på Skärmläsaren + Vänsterpil för att gå till föregående mening eller Skärmläsaren + Högerpil för att gå till nästa mening.

Du kan använda de här nya kommandona på punktskriftsskärmar genom att trycka på punkterna 2-3-4 eller 2-3-4-7 i kommandoinmatningsläget. 

Nya utförlighetsnivåer

Skärmläsaren har fem utförlighetsnivåer som påverkar hur mycket information du hör när Skärmläsaren läser upp text, till exempel på webbplatser och när du interagerar med kontroller. Varje nivå finns dokumenterad i kapitel 4 med en kort beskrivning av hur du kan använda den.

Använd snabbnavigeringsläget i din webbläsare

Snabbnavigeringsläget aktiveras automatiskt i Google Chrome och Microsoft Edge.

Standardtangentbordslayout

Vi ville göra det enklare för dig att lära dig Skärmläsaren och använda den, så vi har introducerat en ny standardtangentbordslayout. Den nya layouten liknar i hög grad den tangentbordslayout du kan ha använt med andra skärmläsare.

När tangentbordsgenvägar nämns i den här guiden gäller de för den nya standardtangentbordslayouten. Bland nyheterna finns uppdateringar av Skärmläsarens tangentbordsgenvägar för sida, stycke, rad, ord och tecken. Det finns även nya kommandon för Skärmläsaren som sök, lista med länkar, lista med rubriker och lista med landmärken. För vissa kommandon kan du nu använda det numeriska tangentbordet.

Du kan få mer information om alla nya och uppdaterade tangentbordsgenvägar i Bilaga B: Tangentbordsgenvägar och tryckgester för Skärmläsaren. Hitta snabbnavigeringskommandon i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Obs! Ditt tangentbord är inställt på standardlayouten som standard. Om du vill ändra detta går du till Inställningar  > Hjälpmedel  > Skärmläsaren och väljer layouten Äldre. Du kan även gå till inställningarna för Skärmläsaren genom att trycka på Windows-tangenten  + Ctrl + N. Nya kommandon i Skärmläsaren är inte tillgängliga med den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningar för äldre kommandon står i konflikt med de som används i de nya funktionerna för Skärmläsaren.
Öppna inställningar för Skärmläsaren
 

Skärmläsartangent

Nu kan du välja vilken låstangent du vill använda för kommandona i Skärmläsaren. Både Caps Lock och Insert kan användas som standardtangent för Skärmläsaren. Du kan använda båda de här tangenterna i kommandon som använder Skärmläsarknappen. I fortsättningen kallar vi Skärmläsartangenten för Skärmläsaren i kommandon. Du kan ändra din Skärmläsar-knapp i inställningarna för Skärmläsaren.

Uppdaterade kommandon för att ändra vy

Kommandona för att ändra vy är nu mappade till Skärmläsaren + Page up och Page down. Du kan även ändra vy genom att trycka på Skärmläsaren + Ctrl + Uppåtpil eller Nedåtpil.

Förbättringar i snabbnavigeringsläget

Kommandona för primär och sekundär åtgärd har ändrats i snabbnavigeringsläget. En primär åtgärd kan utföras genom att trycka på Retur eller Blanksteg. En sekundär åtgärd kan utföras genom att lägga till Skift-tangenten till någon av dessa tangenter (Skift + Retur eller Skift + Blanksteg). Du märker den här ändringen oavsett vilken tangentbordslayout du väljer.

Dessutom har flera nya tangentbordskommandon för att välja text lagts till i snabbnavigeringsläget. Mer information om dem finns i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Lämna feedback

Din feedback hjälper oss att göra Skärmläsaren bättre. När Skärmläsaren är aktiverad trycker du på Skärmläsaren + Alt + F för att öppna Feedbackhubben där du kan skicka feedback om Skärmläsaren till oss. Du kan också lämna kommentarer på webbplatsen Microsoft Accessibility User Voice. Om du vill ha teknisk support för Skärmläsaren eller någon annan Microsoft-hjälpmedelsteknik kontaktar du Microsofts Answer Desk.

Om du vill skicka ytterligare diagnostikdata och prestandadata till Microsoft trycker du på Windows-tangenten  + Ctrl + N för att öppna inställningarna för Skärmläsaren. Aktivera sedan inställningen under Hjälp oss att förbättra Skärmläsaren och starta om Skärmläsaren.
Öppna inställningar för Skärmläsaren
 

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×