Gör så att det blir lättare att se i Windows

Om du vill göra det lättare att se skärmen har Windows 10 massor av funktioner och alternativ som kan hjälpa dig. Här är några förslag.

Ändra storlek och färg

 • Om du vill justera storleken på text, appar och andra objekt markerar du knappen Start och väljer sedan Inställningar > hjälpmedel > visning . Använd skjutreglaget under Öka textstorleken för att bara göra så att texten på skärmen blir större. Eller välj ett alternativ i den nedrullningsbara menyn under Gör allt större för att ändra storleken på allting på skärmen.

Gör saker större

 • Om det inte finns tillräckligt med kontrast mellan elementen på skärmen kan du prova att använda ett högkontrasttema. Välj Start och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Högkontrast . Aktivera sedan växlingsknappen under Aktivera högkontrastläge.
  Aktivera hög kontrast i appen Windows 10-inställningar.

Aktivera hög kontrast

 • Om du vill göra apparna på Start-menyn större högerklickar du på (eller håller ned) appanelen du vill storleksändra och väljer Ändra storlek och sedan den storlek du vill ha.

Vet var du pekar

 • Du kan göra musen tydligare genom att ändra färg och storlek på muspekaren. Välj Start och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Markör och pekare  och välj de alternativ som fungerar bäst för dig.
  Ändra pekarens storlek och färg i appen Windows 10-inställningar

 • Genom att lägga till pekarspår kan du se vart muspekaren rör sig på skärmen. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > Mus > Fler musalternativ. Välj fliken Pekaralternativ i fönstret Egenskaper för mus och sedan Visa pekarspår.

 • Windows kan även visa visuell återkoppling när du rör vid skärmen. Välj Start och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Markör och pekare . Välj sedan växlingsknappen under Visa visuell återkoppling runt tryckpunkter när jag rör vid skärmen.

Ändra markör & pekare

Förstora skärmen

Förstoringsglaset förstorar delar av, eller hela, skärmen så att du tydligare kan se ord och bilder. Du kan snabbt öppna Förstoringsglaset genom att trycka på Windows-tangenten + Plus (+). När Förstoringsglaset är öppet använder du Windows-tangenten + Plus (+) eller Windows-tangenten + Minus (-) för att zooma in eller ut. Om du vill stänga förstorings glaset trycker du på Windows-tangenten + ESC
Öppna skärm Förstorarens snabbt genom att trycka på Windows-tangenten + plus tecken (+).

Öppna förstorings glas

Mer information om Förstoringsglaset finns i Visa objekt på skärmen med Förstoringsglaset.

Använda färgfilter

Gör foton, text och färger lättare att se genom att använda ett färg filter på skärmen. Färgfilter ändrar färgpaletten på skärmen och kan hjälpa dig att skilja mellan saker som endast skiljer i färg.

Om du vill använda färgfilter väljer du Start och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Färgfilter . Välj sedan de alternativ som fungerar bäst för dig.
Använd färg filter i appen Inställningar i Windows 10 för att göra foton, text och färger lättare att se.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera färgfilter snabbt väljer du Start och sedan Inställningar > Hjälpmedel > Färgfilter  och Tillåt tangentbordsgenvägen för att aktivera eller inaktivera filter. Tryck sedan på Windows-tangenten  + Ctrl + C.

Öppna färg filter

Om du vill veta mer om färgfilter kan du läsa Använda färgfilter i Windows 10.

Navigera på skärmen med Skärmläsaren

Skärmläsaren är den inbyggda skärmläsaren i Windows som läser upp det som visas på skärmen så att du kan använda informationen och navigera på datorn. Tryck på Windows-tangenten + Ctrl + Retur för att starta eller stoppa Skärmläsaren.

Öppna skärm läsaren

Om du vill ha mer information om hur du använder Skärmläsaren kan du kolla in Fullständig guide till Skärmläsaren.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×