หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หลังจากที่คุณตั้งค่านี้เป็นครั้งแรก คุณสามารถย้อนกลับไปยังหน้า ข้อมูลความปลอดภัย เพื่อเพิ่ม อัปเดต หรือลบข้อมูลความปลอดภัยของคุณ

ถ้าสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณไม่ตรงกับสิ่งที่ครอบคลุมในบทความนี้ หมายความว่าผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดประสบการณ์การใช้งานนี้ จนกว่าประสบการณ์ใช้งานนี้จะเปิดใช้งาน คุณต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและข้อมูล ใน ตั้งค่าบัญชีของฉัน เพื่อการตรวจสอบสองขั้นตอน

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกข้อถามด้านความปลอดภัย อาจเป็นไปได้ว่าองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกนี้ในวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ ในกรณีนี้ คุณจะต้องเลือกวิธีอื่นหรือติดต่อฝ่ายช่วยเหลือขององค์กรของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การตรวจสอบความปลอดภัยเทียบกับการรับรองความถูกต้องในการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

วิธีการข้อมูลความปลอดภัยใช้ทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยสองปัจจัยและรีเซ็ตรหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม บางวิธีไม่สามารถใช้กับทั้งสองวิธีได้

วิธีการ

ใช้ไปใช้กับ

Authenticatorแอป

การตรวจสอบสองปัจจัยและตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใหม่ด้วยรหัสผ่าน

ข้อความ

การตรวจสอบสองปัจจัยและตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใหม่ด้วยรหัสผ่าน

การโทรศัพท์

การตรวจสอบสองปัจจัยและตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใหม่ด้วยรหัสผ่าน

คีย์ความปลอดภัย

การตรวจสอบสองปัจจัยและตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใหม่ด้วยรหัสผ่าน

บัญชีอีเมล

ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใหม่ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น คุณจะต้องเลือกวิธีการอื่นในการตรวจสอบด้วยสองปัจจัย

ข้อถามเกี่ยวกับความปลอดภัย

ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใหม่ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น คุณจะต้องเลือกวิธีการอื่นในการตรวจสอบด้วยสองปัจจัย

ตั้งค่าข้อถามด้านความปลอดภัยของคุณจากหน้าข้อมูลความปลอดภัย

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ คุณอาจสามารถเลือกและตอบคําถามด้านความปลอดภัยสองสามข้อเป็นหนึ่งในวิธีการข้อมูลความปลอดภัยของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าจํานวนของคําถามด้านความปลอดภัยที่คุณจะต้องเลือกและตอบ

ถ้าคุณใช้ข้อถามด้านความปลอดภัย เราขอแนะนนะให้ใช้ควบคู่กับวิธีการอื่น คําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจมีความปลอดภัยน้อยกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจากบางคนอาจทราบคําตอบของคําถามของคุณ

หมายเหตุ: 

 • คําถามด้านความปลอดภัยจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยบนวัตถุผู้ใช้ในไดเรกทอรี และคุณสามารถตอบได้โดยคุณเท่านั้นในระหว่างการลงทะเบียน ไม่มีวิธีที่ผู้ดูแลระบบของคุณอ่านหรือแก้ไขคําถามหรือคําตอบของคุณ

 • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัย อาจเป็นไปได้ว่าองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้คุณใช้ข้อถามด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณจะต้องเลือกวิธีอื่นหรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • บัญชีผู้ดูแลระบบไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อถามด้านความปลอดภัยเป็นวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเป็นบัญชีระดับผู้ดูแลระบบ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกเหล่านี้

เมื่อต้องการตั้งค่าถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของที่โรงเรียนหรือที่โรงเรียนแล้วไปที่หน้าบัญชีของฉัน

  หน้าโปรไฟล์ของฉัน แสดงลิงก์ข้อมูลความปลอดภัยที่เน้นไว้

 2. เลือก ข้อมูลความปลอดภัย จากบานหน้าต่างนําทางด้านซ้ายหรือจากลิงก์ในบล็อกข้อมูล ความปลอดภัย แล้วเลือกเพิ่มวิธีจากหน้า ข้อมูลความปลอดภัย

  หน้าข้อมูลความปลอดภัยที่มีตัวเลือกเพิ่มวิธีการที่ถูกเน้น

 3. บนหน้าเพิ่มวิธีการให้เลือก ข้อถามเกี่ยวกับความปลอดภัย จากรายการดรอปดาวน์แล้วเลือกเพิ่ม

  กล่องเพิ่มวิธีการ พร้อมเลือกข้อถามเกี่ยวกับความปลอดภัยไว้

 4. บนหน้าคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้เลือกและตอบคําถามด้านความปลอดภัยของคุณแล้วเลือกบันทึก

  เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ และเลือกการโทร

ข้อมูลความปลอดภัยของคุณได้รับการอัปเดตและคุณสามารถใช้ข้อถามด้านความปลอดภัยของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณเมื่อใช้การรีเซ็ตรหัสผ่าน

ลบข้อถามด้านความปลอดภัยจากวิธีการข้อมูลความปลอดภัยของคุณ

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ข้อถามด้านความปลอดภัยของคุณเป็นวิธีข้อมูลความปลอดภัยอีกต่อไป คุณสามารถลบออกจากหน้าข้อมูลความปลอดภัยได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบข้อถามด้านความปลอดภัยของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ จะไม่มีวิธีเลิกทํา คุณจะต้องเพิ่มวิธีการอีกครั้ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน ตั้งค่าข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัย ของคุณ ของบทความนี้

 1. บนหน้าข้อมูลความปลอดภัยให้เลือกลิงก์ลบที่อยู่ถัดจากตัวเลือกข้อถามเกี่ยวกับความปลอดภัย

  ลิงก์เพื่อลบวิธีการโทรศัพท์จากข้อมูลความปลอดภัย

 2. เลือกใช่จากกล่องการยืนยันเพื่อลบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ หลังจากลบข้อสงสัยด้านความปลอดภัยของคุณแล้ว วิธีการจะถูกเอาออกจากข้อมูลความปลอดภัยของคุณและหายไปจากหน้าข้อมูลความปลอดภัย

  หมายเหตุ: ถ้าบางตัวเลือกเหล่านี้หายไป อาจเป็นเพราะองค์กรของคุณไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการเหล่านั้น ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณจะต้องเลือกวิธีที่พร้อมใช้งานหรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×