หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากMicrosoft Storeแอปของคุณไม่ได้อยู่บนแถบงาน แอปอาจถูกถอนหมุด ต่อไปนี้เป็นวิธีการค้นหา:

  1. เลือกเริ่มต้นแล้วMicrosoft Store หากคุณเห็นรายการนั้นในผลลัพธ์ ให้เลือกรายการนั้น

  2. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง ให้คลิกขวาที่Microsoft Storeแล้วเลือก ปักหมุดที่เริ่ม

ถ้าMicrosoft Storeการค้นหาไม่ใช่ผลลัพธ์การค้นหา ให้ดําเนินการดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoftของคุณ แอป Microsoft Store อาจไม่พร้อมใช้งานหากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีภายในเครื่อง

  • ถ้าคุณใช้งานอุปกรณ์ที่ได้ผล ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ แอป Microsoft Store แอปอาจปิดอยู่

ยังหา Microsoft Store ไม่เจอใช่หรือไม่ ส่งคำติชมถึงเรา เลือก เริ่มต้นค้นหา ฮับข้อเสนอแนะ  แล้วเปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว ป้อนรายละเอียดปัญหาของคุณ จากนั้นเลือกเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่ หรือโหวตความคิดเห็นที่มีอยู่ที่คล้ายกับของคุณ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าคุณไม่เห็นแอปMicrosoft Storeบนแถบงาน แอปอาจถูกถอนหมุด หากต้องการค้นหา ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ในกล่องค้นหา   บนแถบงาน พิมพ์ Microsoft Store หากคุณเห็นรายการนั้นในผลลัพธ์ ให้เลือกรายการนั้น

  2. เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง กด (หรือคลิกขวา) ที่ไทล์ Microsoft Store ค้างไว้ แล้วเลือก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่มหรือ เพิ่มเติม > ปักหมุดลงใน แถบงาน

หากคุณไม่พบ Microsoft Store ในการค้นหา ให้ดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoftบนอุปกรณ์ของคุณ แอป Store อาจไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีภายในเครื่อง

  • ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ที่ทำงานอยู่หรือไม่ Microsoft Store อาจถูกปิดไว้

ยังหา Microsoft Store ไม่เจอใช่หรือไม่ ส่งคำติชมถึงเรา ในกล่องค้นหา  บนแถบงาน ให้ค้นหา ฮับคำติชม และเปิดแอปคำติชม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว พิมพ์คำอธิบายปัญหาของคุณ แล้วเลือก เพิ่มคำติชมใหม่ หรือโหวตเห็นด้วยกับรายการตัวเลือกที่มีอยู่ที่คล้ายกับปัญหาของคุณที่แสดงขึ้นมา

หากคุณพบ Microsoft Store แล้ว และ Microsoft Store ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดดู

เปิดMicrosoft Store

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×