สารบัญ
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณมีบัญชีที่ไม่ใช่ Microsoft เช่น for Google, Facebook หรือ GitHub คุณสามารถเพิ่มบัญชีเหล่านั้นลงในแอป Microsoft Authenticator เพื่อตรวจสอบสองขั้นตอน แอป Microsoft Authenticator จะใช้ได้กับแอปใดๆ ที่ใช้การตรวจสอบสองขั้นตอน และบัญชีใดๆ ที่สนับสนุนมาตรฐานรหัสผ่านแบบใช้เวลาแบบใช้เวลา (TOTP)

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มบัญชีของคุณ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งMicrosoft Authenticatorแอป ถ้าคุณยังไม่ได้เสร็จสิ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

เพิ่มบัญชีส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว คุณต้อง:

 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ แล้วเปิดการตรวจสอบสองชั้นโดยใช้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เพิ่มบัญชีMicrosoft Authenticatorแอป ระบบอาจขอให้คุณสแกนคิวอาร์โค้ดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้

ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณตั้งค่าแอป Microsoft Authenticator คุณอาจได้รับพร้อมท์ที่ถามว่าจะอนุญาตให้แอปเข้าถึงกล้องของคุณ (iOS) หรืออนุญาตให้แอปถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ (Android) อนุญาตให้แอปใช้กล้องเพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพของคิวอาร์โค้ดในขั้นตอนเดียว ถ้าคุณไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง คุณยังสามารถเพิ่มรหัสด้วยตนเองได้ ตามที่อธิบายไว้ใน เพิ่มบัญชีลงในแอปด้วยตนเอง

ในบทความนี้ เราจะให้กระบวนการกับบัญชี Facebook, Google, GitHub และ Amazon ของคุณ แต่กระบวนการจะเหมือนกันกับแอปอื่นๆ เช่น Instagram และ Adobe

เพิ่มบัญชี Google ของคุณ

เพิ่มบัญชี Google ของคุณโดยเปิดการตรวจสอบสองชั้น แล้วเพิ่มบัญชีไปยังแอป

เปิดการตรวจสอบแบบสองขั้นตอน

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่หน้าการตรวจสอบสองชั้นของบัญชี Googleเลือกเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ

 2. Follow the on-page steps to turn on two-step verification for your personal Google account.

เพิ่มบัญชี Google ของคุณลงในแอป

 1. บนหน้าความปลอดภัยของบัญชี Googleให้ไปที่ส่วน เพิ่มขั้นตอนที่สองเพื่อยืนยันว่าคุณคือคุณเลือกส่วน ตั้งค่าจากAuthenticatorแอปของคุณ

 2. บนหน้ารับรหัสจากAuthenticatorแอปของคุณ ให้เลือก Android หรือ iPhone ตามชนิดโทรศัพท์ของคุณแล้วเลือกถัดไป

 3. คุณจะได้รับคิวอาร์โค้ดที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับแอปMicrosoft Authenticatorโดยอัตโนมัติ อย่าปิดหน้าต่างนี้

 4. เปิดMicrosoft Authenticatorของคุณเลือก เพิ่มบัญชีจากไอคอนปรับแต่งและควบคุม ที่มุมบนขวา จากนั้นเลือกบัญชีอื่นๆ (Google, Facebook และอื่นๆ)

 5. ใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดจากAuthenticatorหน้าการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้ากล้องของคุณใช้งานไม่ถูกต้อง คุณสามารถใส่คิวอาร์โค้ดและ URL ได้ด้วยตนเอง

 6. ตรวจสอบหน้าบัญชี ของแอป Microsoft Authenticator บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและมีรหัสการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รหัสการตรวจสอบจะเปลี่ยนทุกๆ 30 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รหัสหลายครั้ง

 7. เลือกถัดไปบนหน้า Authenticatorการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใส่รหัสการตรวจสอบที่ให้ไว้ในแอปของบัญชี Google ของคุณแล้วเลือกตรวจสอบ

 8. บัญชีของคุณได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และคุณสามารถเลือกเสร็จสิ้นเพื่อปิดหน้าAuthenticator การตั้งค่า

หมายเหตุ: For more information about two-step verification and your Google account, see Turn on 2-Step Verification and learn more about 2-step Verification.

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณโดยการเปิดใช้งานการตรวจสอบสองชั้น แล้วเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในแอป

เปิดการตรวจสอบแบบสองขั้นตอน

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด Facebook เลือกเมนูที่มุมขวาบน จากนั้นไปที่ หน้าการตั้งค่าและ เข้าสู่ระบบหน้า ความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่ตัวเลือกใช้การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย ในส่วนการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยแล้วเลือกแก้ไข

 3. หน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย จะปรากฏขึ้น

 4. เลือกเปิด

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณลงในแอป

 1. บนหน้า Facebook บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ส่วนเพิ่มข้อมูลสํารอง แล้วเลือก ตั้งค่าจากพื้นที่แอปการรับรองความถูกต้อง

 2. คุณจะได้รับคิวอาร์โค้ดที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับแอปMicrosoft Authenticatorโดยอัตโนมัติ อย่าปิดหน้าต่างนี้

 3. เปิดMicrosoft Authenticatorของคุณเลือก เพิ่มบัญชีจากไอคอนปรับแต่งและควบคุม ที่มุมบนขวา จากนั้นเลือกบัญชีอื่นๆ (Google, Facebookและอื่นๆ )

 4. ใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดจากหน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้ากล้องของคุณใช้งานไม่ถูกต้อง คุณสามารถใส่คิวอาร์โค้ดและ URL ได้ด้วยตนเอง

 5. ตรวจสอบหน้าบัญชี ของแอป Microsoft Authenticator บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและมีรหัสการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รหัสการตรวจสอบจะเปลี่ยนทุกๆ 30 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รหัสหลายครั้ง

 6. เลือกถัดไปบนหน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วพิมพ์รหัสการตรวจสอบที่ให้ไว้ในแอปของบัญชี Facebook ของคุณ

 7. บัญชีของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว และคุณสามารถใช้แอปเพื่อยืนยันบัญชีของคุณได้

หมายเหตุ: For more information about two-step verification and your Facebook account, see What is two-factor authentication and how does how it work?

เพิ่มGitHubของคุณ

เพิ่มGitHubของคุณโดยเปิดการตรวจสอบสองชั้น แล้วเพิ่มบัญชีลงในแอป

เปิดการตรวจสอบแบบสองขั้นตอน

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ GitHub เลือกรูปภาพของคุณจากมุมขวาบนจากนั้นเลือกการตั้งค่า

 2. หน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกความปลอดภัยจากแถบด้านข้างการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วเลือก เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยจากพื้นที่การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย

เพิ่มGitHubของคุณไปยังแอป

 1. บนหน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ตั้งค่าโดยใช้แอป

 2. บันทึกรหัสการกู้คืนของคุณเพื่อให้คุณสามารถกลับเข้าสู่บัญชีของคุณได้หากคุณสูญเสียการเข้าถึงแล้วเลือกถัดไป คุณสามารถบันทึกโค้ดของคุณได้โดยการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ โดยการพิมพ์สําเนาแบบเอกสาร หรือโดยการคัดลอกลงในเครื่องมือตัวจัดการรหัสผ่าน

 3. บนหน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยให้เลือก ตั้งค่าโดยใช้แอป หน้าจะเปลี่ยนเพื่อแสดงคิวอาร์โค้ดให้คุณเห็น ห้ามปิดหน้านี้

 4. เปิดแอป Microsoft Authenticatorเลือกเพิ่มบัญชี จากไอคอนปรับแต่งและควบคุม ที่มุมบนขวา เลือก บัญชีอื่นๆ (Google, Facebookและอื่นๆ) จากนั้นเลือกใส่รหัสข้อความนี้จากข้อความที่ด้านบนของหน้า

 5. แอป Microsoft Authenticator ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ ดังนั้นคุณจึงต้องป้อนรหัสด้วยตนเอง

 6. ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น GitHub) แล้วพิมพ์ คีย์ลับ จากขั้นตอนที่ 4แล้วเลือกเสร็จสิ้น

 7. บนหน้าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์รหัสการตรวจสอบที่ให้ไว้ในแอปGitHubบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วเลือกเปิดใช้งาน

 8. หน้า บัญชี ของแอปจะแสดงชื่อบัญชีของคุณและรหัสการตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รหัสการตรวจสอบจะเปลี่ยนทุกๆ 30 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รหัสหลายครั้ง

หมายเหตุ: For more information about two-step verification and your GitHub account, see About two-factor authentication.

เพิ่มบัญชี Amazon ของคุณ

เพิ่มบัญชี Amazon ของคุณโดยเปิดการตรวจสอบสองชั้น แล้วเพิ่มบัญชีไปยังแอป

เปิดการตรวจสอบแบบสองขั้นตอน

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด Amazon เลือก&รายการบัญชีแล้วเลือกบัญชีของคุณ

 2. เลือก login & security, sign in to your Amazon account, and then select Edit in the Advanced Security การตั้งค่าarea. หน้าการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง จะปรากฏขึ้น

 3. เลือกเริ่มต้นใช้งาน

 4. เลือกAuthenticatorแอปจากหน้า เลือกวิธีที่คุณจะรับโค้ด หน้าจะเปลี่ยนเพื่อแสดงคิวอาร์โค้ดให้คุณเห็น ห้ามปิดหน้านี้

 5. เปิดMicrosoft Authenticatorของคุณเลือก เพิ่มบัญชีจากไอคอนปรับแต่งและควบคุม ที่มุมบนขวา จากนั้นเลือกบัญชีอื่นๆ (Google, Facebook และอื่นๆ)

 6. ใช้กล้องของอุปกรณ์เพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดจากหน้า เลือกวิธีที่คุณได้รับโค้ดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้ากล้องของคุณใช้งานไม่ถูกต้อง คุณสามารถใส่คิวอาร์โค้ดและ URL ได้ด้วยตนเอง

 7. ตรวจสอบหน้าบัญชี ของแอป Microsoft Authenticator บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและมีรหัสการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รหัสการตรวจสอบจะเปลี่ยนทุกๆ 30 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รหัสหลายครั้ง

 8. บนหน้าเลือกวิธีที่คุณจะรับโค้ดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์รหัสการตรวจสอบที่ให้ไว้ในแอปของบัญชี Amazon ของคุณ แล้วเลือกตรวจสอบรหัส และต่อเนื่อง

 9. ให้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนที่เหลือ รวมถึงการเพิ่มวิธีการสํารองข้อมูลเช่น ข้อความ แล้วเลือกส่งรหัส

 10. บนหน้าเพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูลสํารอง บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์รหัสการตรวจสอบที่ให้มาโดยวิธีการตรวจสอบการสํารองข้อมูลของคุณให้กับบัญชี Amazon ของคุณ แล้วเลือกตรวจสอบรหัส และ Continue

 11. บนหน้าเกือบเสร็จแล้วให้ตัดสินใจว่าจะตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่แล้วเลือก ได้รับแล้ว

 12. เปิดการตรวจสอบสองชั้น หน้าการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง จะปรากฏขึ้น โดยแสดงรายละเอียดการตรวจสอบสองชั้นที่อัปเดตแล้วของคุณ

หมายเหตุ: For more information about two-step verification and your Amazon account, see About Two-Step Verification and Signing in with Two-Step Verification.

ขั้นตอนต่อไป

 • หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีลงในแอป คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้โดยใช้แอป Authenticatorบนอุปกรณ์ของคุณ

 • บนอุปกรณ์ที่ใช้ iOS คุณยังสามารถ ข้อมูลรับรองความถูกต้องของบัญชีของคุณและการตั้งค่าแอปที่เกี่ยวข้อง เช่น ล.งของบัญชีของคุณไปยังระบบคลาวด์ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×