วิธีเปิดปฏิทินที่แชร์จากคำเชิญการแชร์ใน Outlook

คู่มือนี้ทำอะไรได้บ้าง  
แก้ไขปัญหาที่คุณได้รับขณะเปิดปฏิทินที่ใครบางคนแชร์กับคุณ

คู่มือนี้เหมาะสำหรับใคร
ผู้ใช้ Outlook, ผู้ใช้ Outlook for Mac และ Outlook บนเว็บ (รู้จักโดยทั่วไปว่าแอป Outlook Web) ที่ไม่สามารถเปิดปฏิทินที่แชร์ได้

คู่มือนี้ทำงานอย่างไร
เราจะเริ่มด้วยการถามคำถามเกี่ยวกับเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้และปัญหาที่คุณประสบอยู่ จากนั้นเราจะนำคุณไปยังชุดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ระยะเวลาในการทำให้เสร็จสิ้นโดยประมาณ:
10-15 นาที 

เลือกเวอร์ชันของ Outlook

คุณไม่ทราบว่าคุณกำลังใช้งาน Outlook เวอร์ชันใดใช่ไหม

เลือกเวอร์ชันของ Outlook

คุณไม่ทราบว่าคุณกำลังใช้งาน Outlook เวอร์ชันใดใช่ไหม

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2010


เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์จากคำเชิญการแชร์ใน Outlook ให้คลิก เปิดปฏิทินนี้ ในคำเชิญการแชร์

3624_image8
 


ถ้าคุณเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไป คุณพบปัญหาใด

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2003

สำคัญ Microsoft สิ้นสุดการสนับสนุน Office 2003 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2014 ซึ่งรวมถึง Outlook 2003 การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับอัปเดตซอฟต์แวร์และตัวเลือกความปลอดภัยของคุณ ดูว่าสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับคุณและวิธีที่ให้ได้รับการป้องกันอยู่เสมอ

คำเชิญให้ใช้ร่วมกันที่คุณได้รับมีลักษณะของภาพหน้าจอดังต่อไปนี้ ไม่มีตัวเลือกเพื่อเปิดปฏิทินที่แชร์

3624_image9
 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ขั้นตอนแรกโปรดสังเกตว่า "Microsoft Exchange" ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์ ดังในภาพหน้าจอต่อไปนี้หรือไม่

3624_image10
 

ถ้า "Microsoft Exchange" ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์

ซึ่งโดยปกติจะบ่งชี้ว่า ปฏิทินที่แชร์เป็นปฏิทินเริ่มต้นของ Outlook เพื่อทำการเปิด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ เปิด จากนั้นคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น 
  3624_image11
   
 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่แชร์ปฏิทินกับคุณในกล่อง ชื่อ ในรายการ ชนิดของโฟลเดอร์ ให้เลือก ปฏิทิน จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้า "Microsoft Exchange" ไม่ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์

ลักษณะเช่นนี้โดยทั่วไปจะบ่งชี้ว่า ปฏิทินที่แชร์ไม่ใช่ปฏิทินเริ่มต้นของ Outlook เมื่อต้องการเปิดปฏิทิน ขั้นแรกให้เพิ่มกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์ Outlook ของคุณ:

 1. ใน Outlook ให้คลิก บัญชีอีเมล บนเมนู เครื่องมือ
 2. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีอีเมล ให้คลิก ดูหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีอีเมลที่มีอยู่ จากนั้นคลิก ถัดไป 
  3624_image12
   
 3. คลิกบัญชี Exchange Server ของคุณ จากนั้นคลิก เปลี่ยน
  3624_image13
    
 4. คลิก การตั้งค่าอื่นๆ
 5. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Exchange ให้คลิกแท็บขั้นสูง จากนั้นคลิก เพิ่ม
  3624_image14
   
 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มกล่องจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่แชร์ปฏิทินกับคุณ จากนั้นคลิก ตกลง
 7. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
 8. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้ขยาย กล่องจดหมาย - ชื่อผู้ใช้ของเจ้าของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกปฏิทินที่ผู้ใช้แชร์กับคุณ
  3624_image15
   
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่สามารถขยายกล่องจดหมายได้ ให้คลิก "ไม่สามารถขยายกล่องจดหมายของบุคคลอื่นได้" เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook for Mac 2011

คำเชิญให้ใช้ร่วมกันที่คุณได้รับมีลักษณะของภาพหน้าจอดังต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่า จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเปิดปฏิทินที่แชร์

3624_image18
 

เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ เปิด จากนั้นคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น
  3624_image19
   
 2. คลิก ค้นหาผู้ใช้ 
  3624_image20
   
  .
 3. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่มอบสิทธิการเข้าถึงให้คุณ คลิก ค้นหา แล้วคลิกชื่อบุคคล จากนั้นคลิก ตกลง
 4. บนเมนู ประเภท ให้คลิก ปฏิทิน จากนั้นคลิก ตกลง
  ปฏิทินที่แชร์จะปรากฏในบานหน้าต่างการนำทาง ภายใต้ส่วนหัว ที่แชร์

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดปฏิทินที่แชร์ได้ คุณพบปัญหาอะไร

ฉันยังไม่สามารถเปิดปฏิทินที่แชร์

คุณพบปัญหาใด

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook บนเว็บ (แอป Outlook Web)


เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์จากคำเชิญการแชร์ ให้คลิก เพิ่มปฏิทินนี้ จากนั้นไปที่แท็บ ปฏิทิน เพื่อเปิดปฏิทินที่แชร์

3624_image21
 


ถ้าคุณเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไป คุณพบปัญหาใด

ไม่มีตัวเลือกเพิ่มปฏิทินนี้

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดปฏิทินที่แชร์โดยตรง

เช่น สมมติว่า URL Outlook บนเว็บของคุณ (รู้จักโดยทั่วไปว่าแอป Outlook Web) คือ https://contoso/owa และผู้ใช้ (user@contoso.com) ที่แชร์ปฏิทินของเขาหรือเธอกับคุณ คุณสามารถใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อเปิดปฏิทินของผู้ใช้:

https://contoso/owa/user@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

ไม่มีตัวเลือกเปิดปฏิทินนี้

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่อนุญาตให้ใช้ปฏิทินร่วมกันกับคุณใช้ Outlook รุ่นล่าสุด

ในคำเชิญ โปรดสังเกตว่า "Microsoft Exchange" ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์ ดังในภาพจากหน้าจอต่อไปนี้หรือไม่

3624_image10
 


ถ้า "Microsoft Exchange" ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์

ถ้า “Microsoft Exchange” ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์ โดยทั่วไปจะแสดงว่าปฏิทินที่แชร์เป็นปฏิทินเริ่มต้นของ Outlook เพื่อทำการเปิด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ เปิด จากนั้นคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น
  3624_image22
   
 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่แชร์ปฏิทินกับคุณในกล่อง ชื่อ ในกล่อง ชนิดของโฟลเดอร์ ให้เลือกชนิดของปฏิทินที่แชร์ จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้า "Microsoft Exchange" ไม่ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์

ถ้า “Microsoft Exchange” ไม่ปรากฏหน้าชื่อปฏิทินที่แชร์ โดยทั่วไปจะแสดงว่าปฏิทินที่แชร์ไม่ใช่ปฏิทินเริ่มต้นของ Outlook ในสถานการณ์นี้ ให้เพิ่มกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์ Outlook ของคุณเป็นอันดับแรก

 1. ใน Outlook ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี บนเมนู เครื่องมือ
 2. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีอีเมล ให้คลิกแท็บ อีเมล แล้วคลิกบัญชี Exchange Server ของคุณ จากนั้นคลิก เปลี่ยน 
  3624_image23
   
 3. คลิก การตั้งค่าอื่นๆ
 4. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Exchange ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้นคลิก เพิ่ม
  3624_image24
   
 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มกล่องจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่แชร์ปฏิทินกับคุณ จากนั้นคลิก ตกลง
  3624_image25
   
 6. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป คลิก เสร็จสิ้น จากนั้นคลิก ปิด
 7. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้ขยาย กล่องจดหมาย - ชื่อผู้ใช้ของเจ้าของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกปฏิทินที่ผู้ใช้แชร์กับคุณ
  3624_image26
   
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่สามารถขยายกล่องจดหมายได้ ให้คลิก "ไม่สามารถขยายกล่องจดหมายของบุคคลอื่นได้" เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราว

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

ไม่สามารถขยายกล่องจดหมายของบุคคลอื่น

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ขอให้บุคคลที่อนุญาตให้คุณใช้ปฏิทินร่วมกันให้สิทธิ์ผู้ตรวจทานแก่คุณสำหรับกล่องจดหมายของเขาหรือเธอ

สำคัญ ขั้นตอนต่อไปนี้จะดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่แชร์ปฏิทินกับคุณ

 1. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ัชันของ Outlook ที่คุณกำลังใช้งาน:
  ใน Outlook 2003 ให้คลิกขวาที่ กล่องจดหมาย - ชื่อผู้ใช้ จากนั้นคลิก การแชร์
  3624_image27
   
  ใน Outlook 2007 ให้คลิกขวาที่ กล่องจดหมาย - ชื่อผู้ใช้ จากนั้นคลิก เปลี่ยนสิทธิ์การแชร์
  3624_image28
   

  ใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 ให้คลิกขวาอีเมลแอดเดรสของคุณที่ด้านบนสุดของรายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก สิทธิ์ของโฟลเดอร์
  3624_image29
   
 2. คลิกแท็บ สิทธิ์ จากนั้นคลิก เพิ่ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้ใช้ ให้ระบุผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์ปฏิทินด้วย แล้วคลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง
 4. ในรายการชื่อ ให้คลิกชื่อผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม แล้วคลิก ผู้รีวิว ในกล่อง ระดับสิทธิ์ จากนั้นคลิก ตกลง  

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

คุณไม่เห็นอะไรหรือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการเปิดปฏิทินที่แชร์

ขอให้บุคคลที่แบ่งปันปฏิทินกับคุณทำขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของเขาหรือเธอ

 1. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ัชันของ Outlook ที่คุณกำลังใช้งาน:
  ใน Outlook 2016, Outlook 2013 หรือ Outlook 2010 ให้คลิกขวาปฏิทินที่แชร์ แล้วคลิก
  แชร์ จากนั้นคลิก สิทธิ์ของปฏิทิน
  3624_image32
   
  ใน Outlook บนเว็บหรือแอป Outlook Web ให้คลิกขวาที่ ปฏิทิน จากนั้นคลิก สิทธิ์
  10106_UpdateImg13
   
  ใน Outlook 2007 ให้คลิกขวาปฏิทินที่แชร์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์  
  3624_image31
   

 2. บนแท็บ สิทธิ์ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบสิทธิ์
 3. ในรายการ ระดับสิทธิ์ ให้คลิก ผู้รีวิว จากนั้นคลิก ตกลง
  3624_image33
   


วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2016

เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์จากคำเชิญการแชร์ใน Outlook ให้คลิก เปิดปฏิทินนี้ในคำเชิญการแชร์

3624_image7
 


ถ้าคุณเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไป คุณพบปัญหาใด

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2016 for Mac

คำเชิญให้ใช้ร่วมกันที่คุณได้รับมีลักษณะของภาพหน้าจอดังต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่า จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเปิดปฏิทินที่แชร์

3624_image43
 

เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ที่ด้านล่างของแถบการนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  3624_image34
     

 2. บนแท็บ จัดการ ให้คลิก เปิดปฏิทินที่แชร์
  3624_image44
   
  ในกล่อง
  ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่มอบสิทธิ์การเข้าถึงปฏิทินของพวกเขากับคุณ แล้วกด Enter
 3. เลือกชื่อของพวกเขา แล้วคลิกเปิด
  3624_image45
   

  หมายเหตุ: ปฏิทินที่แชร์จะปรากฏในบานหน้าต่างการนำทางด้านซ้าย ภายใต้ส่วนหัว ปฏิทินที่แชร์ พร้อมกับชื่อของบุคคลที่แชร์ปฏิทินกับคุณด้านล่าง


ถ้าคุณไม่สามารถเปิดปฏิทินที่แชร์ได้ คุณพบปัญหาอะไร

ฉันยังไม่สามารถเปิดปฏิทินที่แชร์

คุณพบปัญหาใด

"เปิดปฏิทินที่แชร์" ไม่พร้อมใช้งาน

อาการ

เมื่อคุณเปิดปฏิทินใน Microsoft Outlook 2016 for Mac หรือ Outlook for Mac 2011 ปุ่ม เปิดปฏิทินที่แชร์ บน Ribbon ไม่พร้อมใช้งาน 

3624_image36
 

นอกจากนั้น เมื่อคุณชี้ไปที่ เปิด บนเมนู ไฟล์ ตัวเลือก ปฏิทิน ไม่พร้อมใช้งาน

3624_image37
 

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจาก ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กล่องขาเข้า จากบัญชีที่ต่างกัน และไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของฉัน ใน การกำหนดลักษณะทั่วไป

3624_image38
 


วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราว ให้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

เลือกโฟลเดอร์ Exchange ในปฏิทินของฉัน

 1. เปิดปฏิทิน
 2. ขยาย ปฏิทินของฉัน เพื่อแสดงปฏิทินในกล่องจดหมาย Exchange ปฏิทินบนคอมพิวเตอร์ของฉัน และปฏิทินที่เชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆ ที่เปิดใน Outlook for Mac
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Exchange

  3624_image39
   
  หลังจากคุณทำวิธีนี้ ปุ่ม เปิดปฏิทินที่แชร์ บน Ribbon จะพร้อมใช้งาน

เปิดปฏิทินของผู้ใช้อื่น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้ชี้ไปที่ เปิด จากนั้นคลิก โฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น
  3624_image40
   
 2. ค้นหาจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณเปิดปฏิทินของเขา
 3. ในกล่องชนิดของโฟลเดอร์ ให้คลิกปฏิทิน
  3624_image41
   
 4. คลิก เปิด  

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก กำหนดคุณลักษณะ
 2. คลิก ทั่วไป
 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กล่องขาเข้า จากบัญชีที่ต่างกัน
 4. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของฉัน


วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2013


เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์จากคำเชิญการแชร์ใน Outlook ให้คลิก เปิดปฏิทินนี้ ในคำเชิญการแชร์

3624_image7
 


ถ้าคุณเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไป คุณพบปัญหาใด

เปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2007

เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์จากคำเชิญการแชร์ใน Outlook ให้คลิก เปิดปฏิทินนี้ในคำเชิญการแชร์

3624_image8
 


ถ้าคุณเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไป คุณพบปัญหาใด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี! เราจะยินดีที่คำแนะนำนี้ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้

นี้คือแหล่งข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมที่คุณอาจเห็นว่ามีประโยชน์

วิธีใช้เพิ่มเติม

ขออภัยที่คำแนะนำนี้ไม่ได้แก้ปัญหาของคุณ เราขอแนะนำให้คุณไปที่เธรดการสนทนาสำหรับ KB นี้ ในชุมชน Microsoft สำหรับความช่วยเหลือ

นี้คือแหล่งข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมที่คุณอาจเห็นว่ามีประโยชน์

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับการเปิดปฏิทินที่แชร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต
ถ้าคุณใช้แอป Outlook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต เช่น โทรศัพท์ Windows, iPhone, iPad, โทรศัพท์ Android คุณจะไม่เห็นปฏิทินของผู้ใช้อื่นบนอุปกรณ์เหล่านี้เนื่องจากอุปกรณ์จะซิงค์กับปฏิทินของคุณเท่านั้น 
วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวคือ คุณจำเป็นต้องใช้แอป Outlook Web เพื่อดูปฏิทินที่แชร์ หรือดูบนไคลเอ็นต์ Desktop Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

Outlook 2016 หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามเปิดปฏิทินที่แชร์
ปัญหานี้อาจเกิดเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Outlook 2016 โดยไม่ได้ถอดการติดตั้ง Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมด ซึ่งทำให้ Outlook 2016 ออฟไลน์ วิธีแก้ปัญหาคือให้นำ Outlook เวอร์ชันเก่าออกแล้วรีสตาร์ท Outlook 2016

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่
ได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดปฏิทินที่แชร์
ถ้าโซลูชันอื่นไม่ได้ผลสำหรับคุณ และคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดอื่น โปรดลองทำตามคำแนะนำด้านล่าง:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Outlook เวอร์ชันล่าสุดและแพชทั้งหมด
 2. เปิดใช้งาน "ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์"
  1. คลิกแท็บ ไฟล์
  2. คลิก การตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิก การตั้งค่าบัญชี
   10106_UpdateImg10
    
  3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Exchange จากนั้นคลิก เปลี่ยน
  4. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้นเลือก “ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์
   10106_UpdateImg11
    
  5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ถัดไป คลิก เสร็จสิ้น จากนั้นคลิก ปิด ในหน้าต่างการตั้งค่าบัญชี
  6. ออกและรีสตาร์ท Outlook
 3. ถ้ายังไม่ได้ผล ให้ลองปิดโหลดแคช Exchange ด้วยวิธีต่อไปนี้:
  1. คลิกแท็บ ไฟล์
  2. คลิก การตั้งค่าบัญชี จากนั้นคลิก การตั้งค่าบัญชี
   10106_UpdateImg10
    
  3. บนแท็บ อีเมล ให้คลิกบัญชี Exchange จากนั้นคลิก เปลี่ยน
  4. ภายใต้ การตั้งค่าแบบออฟไลน์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมดแคช Exchange
   10106_UpdateImg12
    
  5. ออกและรีสตาร์ท Outlook

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่
คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อเปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2013
คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดอะไร
โซลูชันสำหรับการได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อเปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2013
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณมี Outlook 2013 ที่กำหนดค่าให้ใช้การเชื่อมต่อ MAPI ไม่ใช่ HTTP
 • กล่องจดหมายหลักของคุณอยู่ในโหมดแคช
 • ตัวเลือกดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่แชร์ถูกปิด

คุณสามารถตรวจสอบ KB 2990457 เพื่อดูโซลูชันหรือวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่
วิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับข้อความข้อผิดพลาดอื่นเมื่อเปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2013
ถ้าคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด โปรดลองคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป
 1. โปรดแน่ใจว่าผู้ใช้ได้แชร์ปฏิทินกับคุณ ด้วยสิทธิ์ที่เหมาะสม
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Outlook เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่สามารถรับจดหมายได้สำเร็จ และไม่มีกรใช้งานอื่นๆ มากเกิดไป เช่น การอัปเดตโฟลเดอร์
 3. ลองอีกครั้งในภายหลังเพื่อดูว่าปฏิทินที่แชร์ใช้งานได้หรือไม่


วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่
คุณไม่มีสิทธิ์เพื่อดูปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2016 for Mac หรือ Outlook for Mac 2011
เมื่อคุณพยายามเปิดโฟลเดอร์ปฏิทินที่แชร์ใน Microsoft Outlook 2016 for Mac หรือ Outlook for Mac 2011 คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์:

Outlook ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ได้ คุณไม่มีสิทธิ์ในการเปิดโฟลเดอร์นี้ โปรดติดต่อ <ชื่อเจ้าของปฏิทิน> เพื่อขอรับสิทธิ์
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเข้าถึงได้แชร์โฟลเดอร์ปฏิทินย่อยกับคุณ แต่ไม่ได้แชร์โฟลเดอร์ปฏิทินเริ่มต้น (หลัก) เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เจ้าของปฏิทินจะต้องแชร์ทั้งโฟลเดอร์ปฏิทินหลักและโฟลเดอร์รองกับคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู KB 274352.


วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

คุณได้รับปฏิทินเปล่าหรือข้อผิดพลาดสิทธิ์บน Mac ถึงแม่ว่าคุณมีสิทธิว่าง/ไม่ว่างใน Outlook 2016 for Mac หรือ Outlook for Mac 2011
ผู้ใช้มอบสิทธิ์ว่าง/ไม่ว่างกับคุณเพื่อเข้าถึงปฏิทินของพวกเขา แต่เมื่อคุณลอกเปิดปฏิทินของผู้ใช้ดังกล่าวใน Microsoft Outlook 2016 for Mac หรือ Outlook for Mac 2011 คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Outlook ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ได้ คุณไม่มีสิทธิ์ในการเปิดโฟลเดอร์นี้ ติดต่อ <ชื่อผู้ใช้> เพื่อขอรับสิทธิ์
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟีเจอร์ว่าง/ไม่ว่างจะพร้อมใช้งานใน Outlook 2010 และ Outlook 2013 สำหรับ Windows เท่านั้น เมื่อต้องการเปิดปฏิทินที่แชร์ใน Outlook for Mac ผู้ใช้จะต้องมอบสิทธิ์ ผู้รีวิว หรือสูงกว่าให้คุณ หรือคุณสามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ได้ โดยการสร้างคำขอการประชุมใหม่ จากนั้นเพิ่มผู้ใช้ดังกล่าวในตัวช่วยการจัดกำหนดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถดูได้ที่ KB 2876443


วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่ 

คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ปฏิทินที่แชร์อย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์ใน Microsoft Outlook 2016 for Mac หรือ Outlook for Mac 2011
ใน Outlook 2016 for Mac และ Outlook for Mac 2011 คุณจะไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ปฏิทินที่แชร์ที่ไม่ใช่ปฏิทินย่อยในโฟลเดอร์ปฏิทินหลักที่แชร์ของผู้ใช้ได้
 • ปฏิทิน
 • ปฏิทินที่สอง
 • ปฏิทินที่สาม
  10106_UpdateImg14
   

ในตัวอย่างนี้ โฟลเดอร์ "ปฏิทินที่สอง" เป็นปฏิทินย่อยของโฟลเดอร์ "ปฏิทิน" เริ่มต้นที่แชร์ของผู้ใช้ ดังนั้น คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ "ปฏิทินที่สอง" ใน Outlook for Mac ได้ อย่างไรก็ตามโฟลเดอร์ "ปฏิทินที่สาม" ไม่ใช่ปฏิทินย่อยภายใต้โฟลเดอร์ "ปฏิทิน" เริ่มต้น ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ใน Outlook for Mac ได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เจ้าของปฏิทินสร้างปฏิทินที่แชร์ทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ "ปฏิทิน" เริ่มต้น

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10106 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม