ตำแหน่งของเสาอากาศใน Lumia 950 (สอง SIM)

เรียนรู้ตำแหน่งเสาอากาศในโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ 

การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน บริเวณที่ไฮไลต์คือพื้นที่เสาอากาศ


antenna locations in Lumia 950

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10516 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)