เปิดหรือปิด Lumia

เปิดโทรศัพท์ของคุณและเริ่มสำรวจดู

ตัวอย่างรูปภาพจาก Lumia 950 ใน Lumia 950 XL ปุ่มเปิด/ปิดอยู่ระหว่างปุ่มปรับระดับเสียง

กดปุ่มเปิด/ปิดจนกว่าโทรศัพท์จะสั่น

power on Lumia

การปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ และลากหน้าจอล็อกลงด้านล่าง

power off Lumia

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10518 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม