การชาร์จ Lumia ด้วยที่ชาร์จ USB

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะสามารถเปิดเครื่องในครั้งแรกได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ในการชาร์จโทรศัพท์ของคุณ ที่ชาร์จอาจจำหน่ายแยกต่างหาก

  1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้กับเต้ารับที่ผนัง แล้วต่อสายเคเบิลเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
  2. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วจึงถอดออกจากเต้ารับที่ผนัง

คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณสามารถใช้โทรศัพท์ระหว่างการชาร์จได้

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้การชาร์จผ่านสาย USB เมื่อไม่มีเต้าเสียบที่ฝาผนังให้ใช้งาน คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลขณะกำลังชาร์จโทรศัพท์ได้ ประสิทธิภาพของพลังงานการชาร์จผ่านสาย USB จะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และอาจต้องใช้เวลานานในการชาร์จเพื่อให้โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วจึงต่อเข้ากับโทรศัพท์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ก่อนอื่นให้ถอดสาย USB ออกจากโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10522 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)