การระบุประเภทของเนื้อหาบนเว็บนั้นใช้วิธีใด

ขั้นแรก เราใช้การวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์เพื่อจัดประเภทเว็บไซต์ แล้วให้บุคคลที่เป็นผู้ตรวจทานตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านั้น

หากเว็บไซต์เป็นที่นิยมและมีเนื้อหาคงเดิม เราจะจัดเก็บไว้ในรายการการจัดอันดับเนื้อหา หากเว็บไซต์ไม่ได้เป็นที่นิยมพอที่จะมีข้อมูลอยู่ในรายการนี้ หรือมีเนื้อหาในเว็บที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง เราจะขอให้บริการการจัดอันดับเนื้อหาระบุประเภทของเว็บไซต์ บริการการจัดอันดับเนื้อหาจะบอกเราว่าเว็บไซต์จัดอยู่ในประเภทเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ หรือเป็นเว็บไซต์น่าสนใจทั่วไป หรือเว็บไซต์ที่ไม่ทราบประเภท

ถึงแม้เราจะใช้เทคโนโลยีล่าสุด แต่ระบบประเภทนี้ก็ไม่ได้แม่นยำ 100% บางครั้งการกรองเว็บอาจมีการจัดประเภทเว็บไซต์แตกต่างจากที่ผู้ปกครองหรือผู้เผยแพร่ไซต์คิดว่าควรจะเป็น

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10548 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม