การแก้ไขคุณลักษณะครอบครัวหลังจากอัปเกรด Windows 10

นำไปใช้กับ: บัญชี MicrosoftWindows 10

ถ้าคุณได้ตั้งค่าคุณลักษณะครอบครัวสำหรับบัญชีบุตรหลานไว้ก่อนหน้านี้ แล้วอัปเกรดเป็น Windows 10 มีขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อเปิดใช้การตั้งค่าครอบครัวอีกครั้ง บุตรหลานของคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Windows 10 ด้วยบัญชี Microsoft จากนั้นคุณจะต้องเพิ่มบัญชีนั้นในครอบครัวของคุณที่ account.microsoft.com/family

การเพิ่มสมาชิกไปยังครอบครัวของคุณ สามารถช่วยให้บุตรหลานของคุณออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เหมาะสม การจำกัดเวลาการใช้ แอปและเกมได้ คุณสามารถดูทุกคนในครอบครัวของคุณและแก้ไขการตั้งค่าสำหรับบุตรหลานในครอบครัวของคุณที่ account.microsoft.com/family

ตรวจสอบบัญชีของบุตรหลานคุณในพีซีที่บุตรหลานของคุณใช้

  1. ให้ลูกของคุณลงชื่อเข้าใช้พีซี

  2. เลือกเมนู เริ่มต้น > การตั้งค่า  แล้วเลือก บัญชี

  3. เลือก บัญชีของคุณ

    • หากบุตรหลานของคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ในปัจจุบัน ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft แทน จากนั้นป้อนอีเมลแอดเดรสของพวกเขา

    • หากมีอีเมลแอดเดรสที่เชื่อมโยงกับบัญชีของพวกเขาแล้ว ให้บันทึกบัญชีนั้นไว้ คุณจะต้องใช้บัญชีนั้นเพื่อเพิ่มบัญชี Microsoft ของพวกเขาลงในครอบครัวของคุณที่ account.microsoft.com/family

เพิ่มบัญชี Microsoft ของบุตรหลานลงในครอบครัวของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ account.microsoft.com/family

  2. ให้ไปที่ เลือกบุตรหลานเพื่อดูหรือแก้ไขการตั้งค่าของพวกเขา แล้วเลือก เพิ่ม

  3. ป้อนอีเมลแอดเดรสที่บุตรหลานของคุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ใน Windows 10 แล้วเลือก ส่งคำเชิญ

บุตรหลานของคุณจะต้องยอมรับคำเชิญในอีเมลแอดเดรสของพวกเขา

เมื่อเพิ่มบุตรหลานลงในครอบครัวของคุณด้วยบัญชี Microsoft แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าข้อจำกัดเว็บไซต์ แอป และเกมที่เหมาะสมกับอายุของพวกเขาได้ ตั้งค่าการจำกัดเวลาที่ใช้บนหน้าจอ แล้วทบทวนกิจกรรมล่าสุดของพวกเขา การตั้งค่านี้จะใช้กับอุปกรณ์ Windows 10 ที่พวกเขาลงชื่อเข้าใช้

หากคุณมีบุตรหลานรุ่นเยาว์ คุณยังสามารถตั้งค่าเป็นรหัสผ่านรูปภาพให้กับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถลงชื่อเข้าใช้โดยการวาดรูปร่างบนรูปภาพโปรดแทนการป้อนรหัสผ่าน