สิทธิ์ของแอป

บางแอปหรือบางเกมใน Windows Store ผ่านการออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Windows ของคุณ ตัวอย่างเช่น แอปภาพถ่ายอาจต้องใช้กล้องของโทรศัพท์ หรือการแนะนำร้านอาหาร แอปอาจต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อที่จะแนะนำร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

ใน Windows 10 มีหลายกรณีที่คุณสามารถเลือกได้ว่าแอปใดที่สามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะนั้นๆ ได้ ไปที่ เริ่มต้น > การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว เลือกคุณลักษณะ (เช่น ปฏิทิน) แล้วเลือกว่าจะให้เปิดหรือปิดสิทธิ์ของแอปใด แอปที่มีสิทธิ์ "ใช้ทรัพยากรระบบทั้งหมด" จะไม่แสดงขึ้นมา คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows เพื่อควบคุมความสามารถเฉพาะตัวที่แอปเหล่านี้ใช้ได้

สำหรับแอปที่ไม่มีสิทธิ์ "ใช้ทรัพยากรระบบทั้งหมด" คุณสามารถใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows เพื่อควบคุมความสามารถเฉพาะตัวได้

หากต้องการดูความสามารถของแอป ให้ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์แอปใน Windows Store หากคุณไม่ต้องการให้แอปใช้คุณลักษณะที่แสดงไว้แม้แต่ข้อเดียว คุณสามารถเลือกที่จะไม่ติดตั้งแอปนั้นได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์บางอย่าง

ใช้ทรัพยากรระบบทั้งหมด: อาจใช้ทรัพยากรระบบใดก็ตาม (เช่น กล้อง ไมโครโฟน หรือตำแหน่งที่ตั้ง) โดยไม่ต้องแจ้งเตือนเพิ่มเติม คุณไม่สามารถควบคุมสิทธิ์ของแอปสำหรับทรัพยากรระบบเฉพาะตัวผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows

ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ: อาจเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากอุปกรณ์ของคุณได้ อาจพบการควบคุมของทรัพยากรนี้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows

ใช้เว็บแคมของคุณ: อาจเปิดใช้งานและใช้กล้องบนอุปกรณ์ของคุณได้ อาจพบการควบคุมของทรัพยากรนี้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows

ใช้ไมโครโฟนของคุณ: อาจเปิดใช้งานและใช้ไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณได้ อาจพบการควบคุมของทรัพยากรนี้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Windows

ใช้ไลบรารีเพลงของฉัน: อาจเข้าถึงไฟล์เพลงจากไลบรารีเพลงบนอุปกรณ์ของคุณได้

ใช้ไลบรารีรูปภาพของคุณ: อาจเข้าถึงไฟล์รูปภาพใดๆ จากไลบรารีรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณได้

ใช้ไลบรารีวิดีโอของคุณ: อาจเข้าถึงไฟล์วิดีโอจากไลบรารีวิดีโอบนอุปกรณ์ของคุณได้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10557 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 พ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม