สิทธิ์ของแอป

นำไปใช้กับ: Windows 10

บางแอปหรือบางเกมใน Microsoft Store ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ Windows ของคุณ แอปภาพถ่ายอาจต้องใช้กล้องในโทรศัพท์ของคุณ หรือหนังสือแนะนำร้านอาหารอาจใช้ตำแหน่งของคุณเพื่อแนะนำร้านที่อยู่ใกล้เคียง

ใน Windows 10 ใช้หน้าความเป็นส่วนตัวเพื่อเลือกว่าแอปใดที่สามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะนั้นๆ ได้ เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ความเป็นส่วนตัว เลือกแอป (เช่น ปฏิทิน) แล้วเลือกว่าจะให้เปิดหรือปิดสิทธิ์ของแอปใด 

หน้าความเป็นส่วนตัวจะไม่แสดงแอปที่มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรระบบทั้งหมด คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อควบคุมความสามารถที่แอปเหล่านี้ใช้ได้ เดสก์ท็อปแอปของ Windows จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยเช่นกัน หากต้องการดูสิทธิ์สำหรับแอป ให้ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์แอปใน Microsoft Store หรือทางออนไลน์ หากคุณไม่ต้องการให้แอปใช้คุณลักษณะที่แสดงไว้แม้แต่ข้อเดียว คุณสามารถเลือกที่จะไม่ติดตั้งแอปนั้นได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้จะแสดงสิทธิ์ที่แอปสามารถใช้ได้:

ทรัพยากรระบบทั้งหมด: ใช้ทรัพยากรระบบทั้งหมดหรือใดๆ ก็ตาม (เช่น กล้อง ไมโครโฟน หรือตำแหน่งที่ตั้ง) โดยไม่ต้องแจ้งเตือนเพิ่มเติม คุณไม่สามารถควบคุมสิทธิ์ของแอปสำหรับทรัพยากรระบบเฉพาะตัวผ่านหน้าความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลบัญชี: เข้าถึง ข้อมูลบัญชีใดๆ

Bluetooth: เปิดใช้งานและใช้ การเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ

รายชื่อผู้ติดต่อ: เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ บุคคล หรือแอปสมุดรายชื่อของคุณ

ปฏิทิน: เข้าถึงปฏิทินของคุณ

ประวัติการโทร: เข้าถึงประวัติการติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณบนอุปกรณ์ ใน Skype หรือแอปโทรศัพท์อื่นๆ

อีเมล: เข้าถึงอีเมลและข้อมูลบัญชีสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

การจดจำใบหน้า: เปิดใช้งานและใช้ ฮาร์ดแวร์การจดจำใบหน้า

ตัวอ่านลายนิ้วมือ: เปิดใช้งานและใช้ฮาร์ดแวร์ตัวอ่านลายนิ้วมือ

ตำแหน่งที่ตั้ง: เปิดใช้งานและใช้ GPS หรือคุณสมบัติการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ ข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในแผนที่และแอปแสดงตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

การส่งข้อความ: เข้าถึงข้อความโต้ตอบแบบทันทีและข้อมูลบัญชีของคุณ

ไมโครโฟน: เปิดใช้งานและใช้ไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณ 

การเคลื่อนไหว: เปิดใช้งานและใช้มาตรความเร่งหรือคุณสมบัติการจับการเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์ของคุณ 

ไลบรารีเพลง: เข้าถึงไฟล์เพลงจากไลบรารีเพลงบนอุปกรณ์ของคุณ

การสื่อสารระยะใกล้: เปิดใช้งานและใช้ การเชื่อมต่อด้วยการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ใดๆ ระหว่างอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ

การแจ้งเตือน: เข้าถึงการแจ้งเตือนที่พบในศูนย์ปฏิบัติการ

ไลบรารีรูปภาพ: เข้าถึงไฟล์รูปภาพใดๆ จากไลบรารีรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณ

งาน: เข้าถึงรายการงานของคุณใน Outlook และแอปติดตามงานอื่นๆ

ไลบรารีวิดีโอ: เข้าถึงไฟล์วิดีโอจากไลบรารีวิดีโอบนอุปกรณ์ของคุณ

การรู้จำเสียง: เปิดใช้งานและใช้ฮาร์ดแวร์การรู้จำเสียง

เว็บแคม: เปิดใช้งานและใช้กล้องบนอุปกรณ์ของคุณ 

WiFi: เปิดใช้งานและใช้การเชื่อมต่อ WiFi ระหว่างอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อื่นๆ

การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย: เปิดใช้งานและใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย รวมถึงการสื่อสารผ่าน Ethernet, USB และการสื่อสารแบบเรียงลำดับระหว่างอุปกรณ์ของคุณ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์อื่นๆ