วิธีการค้นหายอดดุลรายการเดินบัญชีโดยใช้ประวัติการสั่งซื้อของบัญชี Microsoft ของคุณ

นำไปใช้กับ: บัญชี MicrosoftMicrosoft Store

หลังจากที่เราแสดงค่าธรรมเนียมการใช้บริการในตัวเลือกการชำระเงินของคุณ คุณจะเห็นยอดเงินและคำอธิบายในใบแจ้งยอดจากตัวเลือกการชำระเงินนั้น ซึ่งอาจเป็นใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบแจ้งยอดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือตัวเลือกการชำระเงินอื่น ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณ

หากต้องการตรวจสอบว่ารายการซื้อในบัญชี Microsoft ของคุณตรงกับใบแจ้งยอดจากตัวเลือกการชำระเงินของคุณหรือไม่

  1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน ในเว็บไซต์บัญชี Microsoft
  2. เลือก ประวัติการสั่งซื้อ จากนั้น ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อกรองข้อมูลตามช่วงวัน
  3. ค้นหาค่าธรรมเนียมที่มีสถานะเป็น เสร็จสมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมที่มีสถานะเป็น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้แสดงในตัวเลือกการชำระเงินของคุณ
  4. หากต้องการทำงานจากแผ่นกระดาษ ให้เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ของคุณเอง


เมื่อต้องการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของคุณบนคอนโซล Xbox One:

  1. ไปที่ การตั้งค่า  > ชำระเงินและเรียกเก็บเงิน > ประวัติการสั่งซื้อ 
  2. ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อกรองข้อมูลตามช่วงวัน
  3. ค้นหาค่าธรรมเนียมที่มีสถานะเป็น เสร็จสมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมที่มีสถานะเป็น กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้แสดงในตัวเลือกการชำระเงินของคุณ
  4. หากต้องการทำงานจากแผ่นกระดาษ ให้เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ของคุณเอง