ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล Microsoft

นำไปใช้กับ: บัญชี MicrosoftMicrosoft Store

ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation ฉบับนี้ (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ขึ้นอยู่กับที่ที่คุณอยู่) (“เรา” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ "Microsoft") อธิบายว่าคุณสามารถ แลกบัตรกำนัล สำหรับบัญชี Microsoft ของคุณและทำการซื้อที่ร้านค้าที่ร่วมรายการซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร้านค้าที่ร่วมรายการ") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Microsoft Store online, Microsoft Store บน Windows 10, Xbox One และ Xbox 360 (จำเป็นต้องใช้ Xbox Live) โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณได้อย่างไร เมื่อเราใช้คำว่า "บัตรกำนัล" เราหมายถึงบัตรที่มีมูลค่าเก็บไว้ในรูปแบบบัตรจริงหรือแบบดิจิทัลหรือคูปองที่ใช้แลกของบัญชี Microsoft ของคุณและสามารถใช้เพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของ Microsoft Store ยกเว้นคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ยอดบัตรกำนัล มีการออกและจัดการโดย Microsoft Corporation, Washington Corporation และ/หรือบริษัทในเครือ หากคุณอยู่ใน EEA ยอดบัตรกำนัลจะมีการออกและจัดการโดย Microsoft Ireland Operations Limited

ข้อตกลงฉบับนี้มีข้อกำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา ข้อตกลงนี้รวม ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ของเราเข้าไว้ด้วย ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชี Microsoft ของคุณและ (สำหรับพลเมืองสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) มาตราการตัดสินชี้ขาดที่มีผลผูกพัน และการสละสิทธิการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อสิทธิของคุณในเรื่องที่ว่าจะยุติข้อพิพาทกับ Microsoft อย่างไร

1. ขอบเขตของข้อตกลงและการยอมรับเงื่อนไข

1.1ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการด้านใดบ้าง ข้อตกลงนี้ควบคุมการใช้มูลค่าหรือยอดเงินที่เก็บไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อให้มีสิทธิ์การซื้อ ("ผลิตภัณฑ์ ") ผ่านอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต เราอาจเพิ่ม ยกเลิก ลบออก หรือระงับความพร้อมใช้งาน คุณลักษณะ ข้อมูลจำเพาะ และราคาที่เกี่ยวข้องกับยอดดุลบัญชีของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านทางร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้

1.2 ฉันสามารถยอมรับข้อตกลงนี้ได้อย่างไร คุณสามารถยอมรับข้อตกลงนี้เมื่อคุณซื้อบัตรกำนัล แลกใช้บัตรกำนัลของบัญชี Microsoft หรือใช้เงินที่เก็บไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณเพื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

1.3 Microsoft สามารถเปลี่ยนข้อตกลงนี้หลังจากที่ฉันได้ยอมรับหรือไม่ เราอาจเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสำคัญใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของคุณอย่างร้ายแรงตามที่แสดงต่อคุณในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางบัญชี Microsoft ของคุณ ทางอีเมล หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เหมาะสม
 

2. บัญชี Microsoft

2.1 ฉันต้องมีบัญชี Microsoft หรือไม่ ใช่ หากต้องการซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ คุณต้องมีบัญชี Microsoft ที่ใช้งานอยู่ คุณจึงจะสามารถแลกใช้บัตรกำนัลของบัญชี Microsoft ของคุณ ดูยอดดุลบัญชีปัจจุบันของคุณและวันที่หมดอายุที่เกี่ยวข้องกับยอดดุลจากการส่งเสริมการขายในบัญชีของคุณ หรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.2 ฉันจะเพิ่มเงินลงในยอดเงินในบัญชี Microsoft ของฉันได้อย่างไร คุณสามารถเพิ่มเงินลงในบัญชี Microsoft ของคุณโดยการลงชื่อเข้าสู่บัญชี Microsoft และแลกใช้บัตรกำนัล และ/หรือรหัสที่เกี่ยวข้อง เราเรียกการดำเนินการนี้ว่า "การแลกใช้บัตรกำนัลของคุณ" เมื่อแลกใช้แล้ว มูลค่าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัตรจะเพิ่มลงในบัญชี Microsoft ของคุณ นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมาพร้อมกับบัตรกำนัล บัตรกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโหลดซ้ำได้ ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากคุณอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้มี “ช่วงเวลาเปลี่ยนใจ” คุณอาจส่งคืนบัตรกำนัลที่ยังไม่ได้แลกเพื่อขอเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อบัตรกำนัล อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแลกใช้แล้ว จะถือว่าคุณยอมรับว่าจะไม่มีการคืนเงินเกิดขึ้น หากคุณซื้อบัตรกำนัลจากบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ Microsoft การคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายของบุคคลที่สามรายนั้น Microsoft จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากบัตรกำนัลของคุณสูญหาย ถูกขโมย ไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ใด หรือมีการนำไปใช้โดยที่คุณไม่อนุญาต

2.3 มีวันหมดอายุหรือค่าธรรมเนียมใดๆ หรือไม่ ยอดดุลบัญชีที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายจะไม่หมดอายุ ยอดดุลจากการส่งเสริมการขายใดๆ ในบัญชี Microsoft ของคุณเป็นไปตามวันหมดอายุที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษายอดเงินในบัญชีของคุณ ไม่ว่ายอดเงินนั้นจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายหรือไม่ก็ตาม

2.4 ฉันจะซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการได้อย่างไร คุณอาจใช้ยอดดุลบัญชีของคุณเพื่อทำการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อทำการซื้อ ยอดดุลจากการส่งเสริมการขาย ที่ยังไม่หมดอายุ จะถูกหักออก (ตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้ที่สุด) จากบัญชี Microsoft ก่อนที่จะหัก ยอดดุลอื่นๆ

หากคุณมีจำนวนเงินในบัญชี Microsoft ไม่เพียงพอสำหรับการซื้อ คุณต้องใช้การชำระเงินรูปแบบอื่นที่ลงทะเบียนด้วยบัญชี Microsoft เพื่อให้ครอบคลุมยอดการซื้อที่เหลืออยู่ หรือใช้ตัวเลือกการชำระเงินอื่นแทนยอดดุลคงเหลือในบัญชีของคุณเพื่อชำระยอดการซื้อทั้งหมด หรือเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมลงในบัญชี Microsoft ของคุณเมื่อพร้อม

เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้ เงินในบัญชีของคุณ เราจะหักยอดของ ยอดดุลบัญชีของคุณ เท่ากับค่าใช้จ่ายของการซื้อ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามจากร้านค้าที่ร่วมรายการโดยใช้ ยอดดุล บัญชีของคุณ (หรือ ยอดดุล บัญชีของคุณร่วมกับตัวเลือกการชำระเงินแบบอื่น) การชำระเงินนั้นให้กับเราจะเปลี่ยนเป็นการชำระเงินให้กับบุคคลที่สามรายนั้น และคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบการจ่ายเพิ่มเติมให้กับบุคคลที่สาม

คุณอาจไม่สามารถใช้ยอดดุลบัญชีของคุณสำหรับการสมัครใช้งานในแอปหรือการซื้อบางรายการ หรือเพื่อรับเงินสดหรือสิ่งแทนเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ) เว้นเสียแต่ว่าจะถูกกำหนดไว้โดยกฎหมาย ร้านค้าที่ร่วมรายการแต่ละร้านอาจจะกำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับการซื้อเพิ่มเติม Microsoft จะไม่ดำเนินการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก ร้านค้าที่ร่วมรายการ เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้ หากเรายอมรับการคืนสินค้า (รวมถึงหากเราดำเนินการดังกล่าวในนามของบุคคลที่สามที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์) เราจะคืนเครดิตเข้าบัญชี Microsoft ของคุณด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่ใช้ไปเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน

2.5 มีข้อจำกัดใดๆ ที่ใช้กับการใช้เงินในบัญชี Microsoft ของฉันในร้านค้าที่ร่วมรายการหรือไม่ มีการนำข้อจำกัดและข้อกำหนดมาใช้ดังต่อไปนี้:

  • คุณสามารถแลกใช้ บัตรกำนัล Microsoft กับบัญชี Microsoft ของคุณและใช้ยอดเงินนั้นที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางประการ ซึ่งรวมถึงบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วย (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเวลาที่เชื่อมต่อ)
  • การกำหนดเป็นสกุลเงิน ที่แน่นอนอาจถูกเพิ่มไปยังบัญชี Microsoft ที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่รองรับสกุลเงินนั้นเป็นสกุลเงินที่เป็นทางการเท่านั้น และจึงอาจใช้ได้ในร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีการลงทะเบียนบัญชีนั้นเท่านั้น ยอดดุลบัญชีของคุณอาจ อาจไม่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้
  • ยอดดุลบัญชี Microsoft ของคุณ ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นหรือบัญชี Microsoft บัญชีอื่น
  • คุณสามารถแลก บัตรกำนัล หรือรับเงินคืนในบัญชี Microsoft ของคุณ ใช้เงินดังกล่าว เพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือเพื่อซื้อและส่ง บัตรกำนัล โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ดังที่ Microsoft ได้อธิบายไว้โดยอยู่ในดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของยอดดุลบัญชีเพิ่มเติมนี้ ดูที่ การจำกัดวงเงินในบัญชี Microsoft ของคุณ

เราอาจจำกัดความสามารถในการเข้าถึงหรือใช้ ยอดดุล บัญชี Microsoft ของคุณเพิ่มเติม หรือกำหนดให้คุณใช้ตัวเลือกการชำระเงินอื่นในการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

3. การระงับ การยกเลิก การริบ

หากคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เราอาจดำเนินการใดๆ กับคุณตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม รวมไปถึงการระงับหรือสิ้นสุดการเข้าถึงบัญชี Microsoft ของคุณหรือ ยอดดุล ใดๆ ในบัญชีของคุณ หรือสิทธิ์ของคุณในการซื้อหรือแลก บัตรกำนัล หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการระงับชั่วคราว คุณจะไม่สูญเสียเงินในบัญชีของคุณ ยกเว้นแต่ มูลค่า จากการส่งเสริมการขายใดๆ ที่อาจจะหมดอายุลงในระหว่างช่วงเวลาการระงับชั่วคราวนั้น เราจะไม่โอน มูลค่า จากการส่งเสริมการขายใดๆ ที่หมดอายุลงในระหว่างช่วงเวลาการระงับชั่วคราวเข้าบัญชี Microsoft ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

หากเราปิดบัญชี Microsoft ของคุณ เราจะคืนเงินให้คุณตาม ยอดดุลคงเหลือ ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เราจะไม่คืน ยอดดุลจากการส่งเสริมการขาย หากคุณมี บัตรกำนัล ที่คุณยังไม่ได้แลก คุณจะไม่สามารถใช้ บัตรกำนัล นั้นเพื่อแลกสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณและเราจะไม่คืนเงินตามมูลค่าของ บัตรกำนัลนั้นให้กับคุณ กฎเหล่านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการที่ Microsoft อาจบังคับใช้เป็นครั้งคราว

หากจำเป็นต้องคืนเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการอายัดยอดดุลใดๆ ในบัญชีของคุณ เพื่อชดเชยให้ครอบคลุมค่าเสียหายใดๆ ที่เรามี หากคุณปิดบัญชี Microsoft ของคุณโดยสมัครใจ เราจะดำเนินการคืนยอดดุลคงเหลือใดๆ ในบัญชีของคุณให้แก่คุณ ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้น ยอดดุลจากการส่งเสริมการขายทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการที่ Microsoft อาจบังคับใช้เป็นครั้งคราว เว้นเสียแต่ว่าเราสงสัยโดยสุจริตใจว่ามีการฉ้อโกงหรือการใช้บัญชี Microsoft ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอันเป็นกรณีที่ทำให้คุณอาจจะไม่ได้รับการคืนเงิน

4. แจ้งให้ฝ่ายต่างๆ ทราบ

ข้อตกลงฉบับนี้ถูกจัดเตรียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คุณ ยอดดุลบัญชีของคุณ และข้อมูลใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องจัดเตรียมไว้ เราอาจแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่คุณทางอีเมลตามที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณ หรือ บนเว็บไซต์ Microsoft บางแห่ง คำบอกกล่าวที่ส่งอีเมลถึงคุณจะถือว่าได้ดำเนินการส่งและรับแล้วเมื่ออีเมลถูกส่งออกไป หากคุณไม่ยินยอมที่จะรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องหยุดการใช้ ยอดดุลบัญชีของคุณ

5. การบริการลูกค้า

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการซื้อ บัตรกำนัล ของคุณ การเข้าถึง และการใช้ ยอดดุลบัญชีของคุณปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยใช้ ยอดดุลบัญชีของคุณหรือการรายงานการใช้งาน ยอดดุลบัญชีของคุณโปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Microsoft