กฎการใช้สำหรับเกม เพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี

ข้อกำหนดที่ฉบับภาษาอังกฤษแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายเดียวกันกับข้อกำหนดเดียวกันที่ใช้ใน ข้อตกลงการใช้บริการของไมโครซอฟท์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎการใช้เหล่านี้ได้ตลอดเวลา

โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับการยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี เกม และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (“สินค้าดิจิทัล”) ที่จัดหาให้ใน Windows Store และ Xbox Store เป็นการอนุญาตให้ใช้งาน ไม่ใช่เพื่อการจำหน่าย สิทธิ์การใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่คุณต้องปฏิบัติตามใน ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft กฎการใช้เหล่านี้ และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตดังที่ระบุด้านล่าง คุณจะไม่สามารถนำสินค้าดิจิทัล หรือสิทธิ์การใช้งานสินค้าดิจิทัลที่จัดหาให้ผ่าน Windows Store หรือ Xbox Store ไปถ่ายโอนหรือจำหน่ายต่อได้ หากคุณขายอุปกรณ์ที่มีสินค้าดิจิทัลที่ได้มาจากร้านค้าเหล่านี้เก็บเอาไว้ ผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวไปจะไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานหรือไม่มีสิทธิ์ใช้งานสินค้าดิจิทัลเหล่านั้น

ห้ามนำสินค้าดิจิทัลที่ได้รับจาก Windows Store และ Xbox Store ไปทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ นำออกแสดง จำหน่าย กระจายข้อมูล เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าหรือให้ยืม ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ออกสิทธิ์การใช้งานแบบแยกย่อย หรืออื่นๆ โดยไม่มีการยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะมีการอนุญาตอย่างชัดเจนไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft หรือกฎการใช้เหล่านี้

กฎการใช้สำหรับบริการสมัครใช้งาน Groove Music Pass

การสมัครใช้งาน Groove Music Pass ช่วยให้คุณสามารถสตรีมหรือดาวน์โหลดจากบริการในพื้นที่ให้บริการของคุณเป็นจำนวนกี่เพลงก็ได้ตามที่คุณต้องการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมัครใช้งานสำหรับค่าบริการรายเดือนแบบตายตัว

การสูญเสียการเข้าถึง

คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงเพลงที่คุณดาวน์โหลดไว้ เพลงที่สตรีม และ/หรือเครดิตร้านค้า หากคุณทำสิ่งต่อไปนี้

 • ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน
 • เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
 • การละเมิดข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft

ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บริการ Groove Music Pass มากกว่า 30 วัน สำหรับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ อาทิ เครื่องเล่น MP3 คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับคอมพิวเตอร์และลงชื่อเข้าใช้บริการ Groove Music Pass เพื่อรักษาการเข้าถึงเนื้อหาเอาไว้

ขีดจำกัดการใช้งาน

 • สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น ไมโครซอฟท์อาจยุติหรือระงับการสมัครใช้งาน Groove Music Pass ของคุณ หากเราพบว่าคุณนำบริการ Groove Music Pass ไปใช้ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติ
 • คุณสามารถสตรีมเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้ครั้งละหนึ่งเครื่อง โปรดดูรายการปัจจุบันของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ใน Microsoft.com/Groove
 • ความสามารถในการเขียนหรือส่งออกเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณจะไม่ปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีในเนื้อหาวิดีโอ เสียง รูป
 • คุณไม่สามารถนำเนื้อหาจากการสมัครใช้งาน Groove Music Pass และ/หรือเพลย์ลิสต์ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาจากการสมัครใช้งานไปเขียนลงซีดีได้
 • คุณไม่สามารถนำเพลงที่ได้รับจากการสมัครใช้งาน Groove Music Pass ไปใช้เป็นเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • หมายเลขของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน:
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงลงในอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้สูงสุดสี่ (4) เครื่อง ยกเว้นในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกประเภทอื่นตามข้อเสนอที่ให้บริการโดยไมโครซอฟท์เป็นครั้งคราว
  • อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เข้ากันได้ คอนโซล Xbox และอุปกรณ์แบบพกพา
  • หากคุณสมัครใช้ข้อเสนอ Xbox Music Pass แบบ 14.99 ดอลลาร์/เดือนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถใช้เครดิต 10 MP3 ได้ต่อเดือน คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ไม่เกินสาม (3) เครื่องและลงในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ได้ไม่เกินสาม (3) เครื่อง

คุณสามารถจัดการรายการของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนสำหรับ Groove Music Pass ผ่านการตั้งค่า Groove Music Pass คุณสามารถลบอุปกรณ์ออกหนึ่งครั้งทุกๆ 30 วัน Microsoft อาจยกเลิกลงทะเบียนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างสำหรับอุปกรณ์ใหม่

กฎการใช้สำหรับเพลงที่ซื้อแยกจากบริการสมัครใช้งาน Groove Music Pass แบบพรีเมียมรายเดือน

 • เนื้อหาที่ซื้อมาหรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานสำหรับส่งเสริมการขายซึ่งไม่สามารถดาวน์โหลดซํ้าลงในคอนโซล Xbox ได้
 • สำหรับสิ่งบันทึกเสียงที่ป้องกันโดย DRM:
  • คุณสามารถเก็บเพลงไว้ได้หลังจากการสมัครใช้งานสิ้นสุดลง
  • คุณสามารถเขียนเพลงลงในซีดีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้
   • คุณสามารถเขียนเพลงอย่างไม่จำกัดจำนวนได้
   • คุณสามารถเขียนเพลย์ลิสต์ที่เหมือนกันทุกประการได้ไม่เกินเจ็ด (7) ครั้ง
  • คุณได้รับสิทธิ์ให้เก็บเพลงลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ไม่เกินห้า (5) เครื่อง และเก็บลงในอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้วในจำนวนที่เหมาะสมกับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
   • คุณสามารถลบการลงทะเบียนออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องอื่นได้
 • สำหรับสิ่งบันทึกเสียงที่ไม่มี DRM:
  • คุณสามารถเก็บเพลงไว้ได้หลังจากการสมัครใช้งานสิ้นสุดลง
  • คุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกสิ่งบันทึกต่างๆ ได้มากที่สุดตามความจำเป็นที่เหมาะสมกับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของคุณ การคัดลอกเพลงในรูปแบบอื่นๆ จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
  • คุณสามารถเขียนเพลงลงในซีดีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้

กฎการใช้สำหรับบริการภาพยนตร์และทีวีของไมโครซอฟท์

 • หากข้อกำหนดบนไซต์นี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดอื่นๆ ของการใช้งานในข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (“MSA”) ให้ยึดตามข้อกำหนดเหล่านี้แทน
 • คุณสามารถนำเนื้อหาภาพยนตร์และทีวีมารับชมและแสดงอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด การใช้เพื่อส่วนบุคคล และการไม่สามารถถ่ายโอนต่อได้นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (MSA) กฎการใช้เหล่านี้ และจะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ในกรณีที่ต้องชำระเงิน
 • คุณยอมรับการสตรีม หรือดาวน์โหลดเนื้อหาวิดีโอเฉพาะในขอบเขตที่ไมโครซอฟท์อนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้น คุณสามารถสตรีมเนื้อหาวิดีโอได้เฉพาะเมื่อเป็นการสตรีมที่ได้รับอนุญาตภายใต้บริการนี้เท่านั้น
 • ความละเอียดของเนื้อหาที่ซื้อที่มีความละเอียดสูงอาจแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ และแบนด์วิดท์ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
 • เราอาจยุติหรือระงับการใช้บริการของคุณ หากเราพบว่าคุณนำบริการนี้ไปใช้ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติ
 • วัตถุประสงค์ของกฎการใช้งานเหล่านี้สำหรับเนื้อหาโทรทัศน์และภาพยนตร์ ประกอบด้วย (i) "อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต" กำหนดไว้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป แท็บเล็ต Xbox และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในแต่ละกรณีที่เข้ากันได้กับบริการและได้รับอนุญาตจากไมโครซอฟท์ (ii) ไมโครซอฟท์อาจขยายหรือยุบขอบเขตการกำหนดอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือนำอุปกรณ์ที่ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไปออก และ (iii) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตบางเครื่องเท่านั้นที่จะสามารถรับได้ทั้งการสตรีมและการดาวน์โหลดเนื้อหาวิดีโอ
 • ไมโครซอฟท์อาจใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎการใช้งาน

กฎการใช้งานสำหรับวิดีโอที่จำหน่ายในลักษณะที่ผูกขาดสิทธิ์การใช้งานไว้ (“เนื้อหาที่มีสิทธิ์ผูกขาด”)

 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: คุณสามารถดาวน์โหลดรายการของเนื้อหาที่มีสิทธิ์ผูกขาดจากบริการลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ไม่เกินห้า (5) เครื่องเท่านั้น
 • คอนโซล Xbox:
  • หลังจากดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีสิทธิ์ผูกขาดไปยังคอนโซล Xbox ที่รองรับการดาวน์โหลดได้ คุณจะสามารถดูเนื้อหาบนคอนโซลดังกล่าวโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีสิทธิ์ผูกขาดลงในคอนโซล Xbox อีกเครื่องที่รองรับการดาวน์โหลด แต่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการจึงจะสามารถดูเนื้อหาบนคอนโซลเครื่องที่สองได้ คุณไม่สามารถคัดลอกหรือโยกย้ายเนื้อหาออกจากคอนโซลเครื่องที่สอง
  • คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านคอนโซล Xbox ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
 • โทรศัพท์มือถือที่เข้ากันได้:
  • ในกรณีที่บริการได้อนุญาตไว้ คุณจะสามารถดาวน์โหลดรายการของเนื้อหาที่มีสิทธิผูกขาดจากบริการลงในโทรศัพท์มือถือที่เข้ากันได้ไม่เกินสาม (3) เครื่อง
 • คุณจะไม่สามารถคัดลอกหรือโยกย้ายเนื้อหาที่มีสิทธิผูกขาดออกจากพื้นที่จัดเก็บดั้งเดิมได้ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้ในกฎการใช้งานเหล่านี้
 • การสตรีม:
  • หากต้องการสตรีมเนื้อหาที่มีสิทธิผูกขาดไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ
  • คุณจะสามารถสตรีมรายการของเนื้อหาที่มีสิทธิผูกขาดไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
  • คุณสามารถสตรีมรายการต่างๆ ของเนื้อหาที่มีสิทธิผูกขาดไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านบัญชีเดียวกันได้ครั้งละไม่เกินสาม (3) รายการ
 • บัตรเหมาซีซัน ในบางประเทศ เราอาจจำหน่ายบัตรเหมาซีซันซึ่งจะคลอบคลุมรายการทีวีหนึ่งซีซัน ไม่ว่าจะเป็นตอนปัจจุบันหรือตอนที่จะออกฉายต่อไป หากข้อตกลงระหว่างเรากับเจ้าของเนื้อหาส่งผลให้เราไม่สามารถฉายตอนต่างๆ ให้คุณได้เท่ากับจำนวนที่วางแผนไว้ ณ เวลาที่คุณซื้อบัตรเหมาซีซัน เราจะคืนเงินให้คุณตามสัดส่วนจำนวนตอนของรายการทีวีที่ขาดหายไป
 • เพื่อให้สิทธิ์การใช้งานพร้อมใช้ในระดับสูงสุด สิทธิ์การใช้งานสำหรับเนื้อหาที่มีสิทธิผูกขาดซึ่งดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจะหมดอายุหลังผ่าน 90 วันไปแล้ว หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บริการจากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวระหว่างช่วงเวลานั้น หากคุณไม่ได้ใช้งานสิทธิ์นั้นเกินขีดจำกัดสำหรับเนื้อหาที่มีสิทธิ์ผูกขาดในส่วนดังกล่าว คุณจะสามารถต่ออายุสิทธิ์การใช้งานเนื้อหานั้นๆ บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยลงชื่อกลับเข้าใช้บริการจากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต

กฎการใช้งานสำหรับวิดีโอที่จำหน่ายในลักษณะการจัดหาวิดีโอให้ตามความต้องการแบบจำกัดเวลา ("เนื้อหา VOD")

 • คุณสามารถนำเนื้อหา VOD มารับชมและแสดงอย่างเป็นส่วนตัวในรอบระยะเวลาการดู VOD เท่านั้น
 • สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด การใช้เพื่อส่วนบุคคลและการไม่สามารถถ่ายโอนต่อได้นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft และกฎการใช้เหล่านี้ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย
 • รอบระยะเวลาการดู VOD: คุณมีเวลาสิบสี่ (14) วัน นับจากวันและเวลาที่คุณสั่งซื้อเพื่อเริ่มรับชมรายการของเนื้อหา VOD ที่ได้สั่งซื้อ และเมื่อเริ่มต้นรับชมแล้ว คุณมีเวลา 24 ชั่วโมงในการชมรายการดังกล่าวให้จบ หรือเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อทำการซื้อ
 • เมื่อรอบระยะเวลาการดู VOD สิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถดูเนื้อหา VOD ได้อีกต่อไป เว้นเสียแต่คุณจะขอสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม
 • เนื้อหา VOD ที่ดาวน์โหลดโดยตรงลงในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตสามารถดูได้เฉพาะในอุปกรณ์เครื่องนั้น
 • หากต้องการสตรีมเนื้อหา VOD ไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ ในกรณีที่บริการได้อนุญาตไว้ คุณจะสามารถสตรีมรายการของเนื้อหา VOD ไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตได้มากกว่าหนึ่งเครื่องตลอดรอบระยะเวลาการดู VOD อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถสตรีมรายการของเนื้อหา VOD ไปยังอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
 • เมื่อคุณดาวน์โหลดรายการของเนื้อหา VOD มาจากบริการและใส่ลงในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเครื่องหนึ่งแล้ว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้สตรีมหรือดาวน์โหลดรายการดังกล่าวจากบริการนั้นไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก
 • คุณจะไม่สามารถคัดลอกหรือโยกย้ายเนื้อหา VOD ออกจากพื้นที่จัดเก็บดั้งเดิมได้ เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้ในกฎการใช้งานเหล่านี้

กฎการใช้สำหรับเกมดิจิทัลที่ซื้อหรือแลกซื้อมาจากคอนโซล Xbox

เกมดิจิทัล Xbox One

 • จำนวนของคอนโซลและอุปกรณ์ที่สามารถใช้เกม: คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์และสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้สำหรับทุกเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Xbox Store คุณสามารถกำหนดคอนโซลหนึ่งรายการเป็นคอนโซล “หลัก” และผู้ใช้อีกหลายคนจะสามารถเลือกคอนโซลเดียวกันเป็นคอนโซลหลักของตนเองได้ สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์จะแนบมากับคอนโซลหลักของคุณโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าคอนโซลนั้นจะไม่ใช่คอนโซลที่คุณกำลังใช้ซื้อสินค้า ในฐานะผู้ซื้อเกม สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ สำหรับเกม Xbox Play Anywhere ให้ดูส่วนกฎการใช้งานที่ด้านล่าง
 • ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เกม: ทุกคนที่สามารถใช้เกมของคุณในคอนโซลหลักที่อยู่ใต้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอนโซลอื่นโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ คุณจะสามารถใช้เกมทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
 • การเปลี่ยนคอนโซลหลัก: คุณสามารถเปลี่ยนคอนโซลหลักของคุณได้ไม่เกิน 3 ครั้งในระยะเวลาหนึ่งปี (365 วัน) เมื่อคุณเปลี่ยนคอนโซลหลัก ระบบจะย้ายสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาดิจิทัลของอุปกรณ์ทั้งหมดไปยังคอนโซลหลักคอนโซลใหม่ของคุณ และจะไม่สามารถใช้งานในคอนโซล “หลัก” คอนโซลเก่าของคุณได้อีกต่อไป

เกมดิจิทัล Xbox 360

จำนวนของคอนโซลที่สามารถใช้เกม และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้: คุณสามารถใช้เกมในคอนโซล Xbox 360 แรกที่คุณดาวน์โหลดเกมลงไป นอกจากนี้ ผู้ใช้ทุกคนในคอนโซลแรกยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเกมได้เช่นกัน หากคุณถ่ายโอนเกมโดยใช้หน่วยความจำหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น คุณยังจะสามารถใช้เกมนั้นในคอนโซล Xbox 360 อื่นๆ ได้เช่นกัน แต่คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใน Xbox Live ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณในคอนโซลนั้นก่อนเข้าสู่เกม

กฎการใช้สำหรับเกม Xbox Play Anywhere

ใช้ได้กับเกม Xbox Play Anywhere:

 • Xbox Play Anywhere ใช้ได้กับเกมดิจิทัลเท่านั้น สามารถซื้อ Xbox Play Anywhere Xbox ได้ใน Xbox Store, Windows Store หรือผ่านรหัสดิจิทัลของร้านค้าปลีกที่เข้าร่วม
 • เกมที่เข้าร่วมจะสามารถทำเครื่องหมายบน www.xbox.com ใน Xbox Store และใน Windows Store ที่มีไอคอน Xbox Play Anywhere นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่ www.xboxplayanywhere.com เพื่อดูรายการเกมที่เข้าร่วมทั้งหมดได้
 • ก่อนที่คุณดาวน์โหลดมีเกม Xbox Play Anywhere ในพีซีของคุณ คุณจะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบที่จะเรียกใช้ เพื่อตรวจสอบว่าเกมจะทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบจากผู้เผยแพร่เกมโดยใช้ข้อมูลของระบบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ รับข้อมูลเพิ่มเติม.
การใช้งานอุปกรณ์:
 • เมื่อคุณซื้อเกมดิจิทัลของ Xbox Play Anywhere ผ่านทาง Xbox Store หรือ Windows Store คุณจะสามารถเล่นได้ทั้งบน Xbox One และพีซีที่ทำงานด้วยระบบ Windows 10 เพียงแค่คุณลงชื่อเข้าใช้เกมในคอนโซล Xbox One หรือในพีซีที่ทำงานด้วยระบบ Windows 10 ในเวลาใดก็ได้ แต่คุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้เกมเดียวกันได้ทั้งในตัวคอนโซล Xbox One และพีซีที่ทำงานด้วยระบบ Windows 10 ในเวลาเดียวกัน
 • นอกจากนี้คอนโซล "หลัก" ของ Xbox One ที่ระบุไว้ข้างต้นยังใช้กับเกม Xbox Play Anywhere
 • เนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งคุณซื้อหรือได้มาสำหรับเกม Xbox Play Anywhere ที่คุณเป็นเจ้าของจะสามารถเล่นได้ทั้งใน Xbox One และพีซีที่ทำงานด้วยระบบ Windows 10

กฎการใช้สำหรับเกม Games with Gold

ข้อมูลการใช้งานสำหรับ Games with Gold เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Xbox Live Gold อยู่ใน:http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10563 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม