โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ

สำหรับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่เปิดใช้งาน Bluetooth เพื่อทำงานร่วมกับพีซีของคุณ ซึ่งใช้ Windows 10 อุปกรณ์นั้นจะต้องใช้โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับรายการใดรายการหนึ่งด้านล่างนี้ หากต้องการค้นหาว่าโปรไฟล์ใดที่อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับ ให้ตรวจสอบคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

Windows 10 รองรับ Bluetooth รุ่น 4.1 และโปรไฟล์ผู้ใช้ Bluetooth ต่อไปนี้

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.3)
 • Dial-up Networking Profile (DUN 1.1)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP 1.0)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.5)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Networking User Profile (PANU 1.0)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10568 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม