โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ

นำไปใช้กับ: Windows 10

สำหรับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่เปิดใช้งาน Bluetooth เพื่อทำงานร่วมกับพีซีของคุณ ซึ่งใช้ Windows 10 อุปกรณ์นั้นจะต้องใช้โพรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับรายการใดรายการหนึ่งด้านล่างนี้ หากต้องการค้นหาว่าโปรไฟล์ใดที่อุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับ ให้ตรวจสอบคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

Windows 10 (เวอร์ชัน 1809) รองรับ Bluetooth รุ่น 5.0 และโปรไฟล์ผู้ใช้ Bluetooth ต่อไปนี้

 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Control Transport Protocol Target (AVCTP 1.4)
 • Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.6.1)
 • Attribute Protocol (ATT)
 • Battery Service over GATT Profile (1.0)
 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Server
 • Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP 1.0)
 • Device ID Profile (DID 1.3)
 • Device Information Service over GATT Profile (DIS 1.1)
 • Dial-up Networking Profile (DUN 1.1)
 • Generic Access Profile (GAP)
 • Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP 1.2)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP 1.2)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • Human Interface Device Service (HIDS)
 • Interoperability (IOP)
 • Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Networking User Profile (PANU 1.0)
 • RFCOMM (1.1 with TS 07.10)
 • Scan Parameters Profile Client over GATT Profile (ScPP 2.1)
 • Security Manager Protocol (SMP)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
 • Service Discovery Protocol (SDP)