โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับใน Windows 10 Mobile

สำหรับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่เปิดใช้งาน Bluetooth เพื่อทำงานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งใช้ Windows 10 Mobile อุปกรณ์นั้นจะต้องใช้โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับรายการใดรายการหนึ่งด้านล่างนี้ หากต้องการค้นหาว่าโปรไฟล์ใดที่อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ของคุณรองรับ ให้ตรวจสอบคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

Windows 10 Mobile รองรับ Bluetooth รุ่น 4.1 และโปรไฟล์ผู้ใช้ Bluetooth ต่อไปนี้

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.4)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Message Access Profile (MAP 1.1)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • จุดเข้าใช้งานเครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก (PAN NAP 1.0)
 • Phone Book Access Profile (PBAP 1.1)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10569 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม