ใช้ข้อความหรือภาพแทนเสียง

คุณสามารถใช้สิ่งแสดงแทนเสียงแทนที่จะใช้เสียงได้ในหลายแอปด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ โดยมีวิธีการดังนี้

ระบบปฏิบัติการขั้นตอน
Windows 10ไปยัง เริ่มต้น  ป้อนวลี แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง จากนั้นเลือก แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง
Windows 8.1
Windows RT 8.1
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ป้อนวลี แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง จากนั้นเลือก แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง
Windows 7
 1. เลือกปุ่มเริ่มต้น 
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  จากนั้น เลือก แผงควบคุม > ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เลือก ศูนย์ความง่ายในการเข้าถึง > ใช้ข้อความหรือรายการแสดงแทนสำหรับเสียง

จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ต่อไปนี้

   • เปิดการแจ้งให้ทราบด้วยภาพแทนเสียง ตัวเลือกนี้จะแทนที่เสียงของระบบด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง เช่น การกะพริบบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถเห็นการแจ้งให้ทราบแม้จะไม่ได้ยินเสียงก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แจ้งให้ทราบด้วยเสียงเตือนแบบใด
   • เปิดคำอธิบายข้อความสำหรับบทสนทนา เมื่อใช้ตัวเลือกนี้  Windows จะแสดงคำบรรยายที่เป็นข้อความแทนที่จะแสดงเสียงเพื่อระบุกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในพีซีของคุณ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเริ่มหรือเสร็จสิ้นการพิมพ์เอกสาร)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10571 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม