ใช้ข้อความหรือภาพแทนเสียง

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7 เพิ่มเติม

คุณสามารถรับสิ่งแสดงแทนเสียงแทนการแจ้งเตือนเสียงใน Windows ได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ ขั้นตอน
Windows 10
 1. ไปที่ เริ่มต้น  > การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง  > เสียง
 2. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ภายใต้ แสดงการแจ้งเตือนเสียงด้วยภาพ
 3. หากคุณต้องการเปิดคำอธิบายข้อความ ให้ป้อน แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง ในกล่องค้นหาบนแถบงานของคุณ และเลือกจากผลลัพธ์การค้นหา จากนั้น แล้วทำเครื่องหมายที่กล่องถัดจาก เปิดคำอธิบายข้อความสำหรับบทสนทนา
Windows 8.1
Windows RT 8.1
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)
 2. ในกล่องค้นหา ป้อนวลี แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง จากนั้นเลือก แทนที่เสียงด้วยสิ่งแสดงแทนเสียง
Windows 7
 1. เลือกปุ่มเริ่มต้น 
  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  จากนั้น เลือก แผงควบคุม > ความง่ายในการเข้าถึง
 2. เลือก ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง > ใช้ข้อความหรือภาพแทนเสียง