หากคุณไม่เห็นโฟลเดอร์เพลง OneDrive ใน File Explorer

ซึ่งอาจหมายถึงที่ทำงานของคุณไม่อนุญาตโฟลเดอร์เหล่านี้ หรือคุณยังไม่ได้ซิงค์กับโฟลเดอร์ OneDrive Music วิธีแก้ไขที่คุณจะสามารถซิงค์เพลงของคุณได้ มีดังนี้

  1. เลือก OneDrive โดยการเลือกทางขวาของไอคอน OneDrive () ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบในแถบงาน (คุณอาจจำเป็นต้องเลือกแสดงลูกศรไอคอนที่ซ่อน เพื่อดู)
  2. เลือก การตั้งค่า ต่อด้วยแท็บ เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นไปที่ เลือกโฟลเดอร์
  3. เลือกโฟลเดอร์ เพลง แล้วเลือก ตกลง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10611 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม