หากคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ OneDrive Music ใน File Explorer

นำไปใช้กับ: Windows 10

ซึ่งอาจหมายถึงที่ทำงานของคุณไม่อนุญาตโฟลเดอร์เหล่านี้ หรือคุณยังไม่ได้ซิงค์กับโฟลเดอร์ OneDrive Music ต่อไปนี้คือวิธีการตั้งค่าเพื่อซิงค์เพลงของคุณ:

  1. ไปที่ด้านขวาของแถบงาน จากนั้นเลือกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน 
  2. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา) OneDrive  จากนั้นเลือก การตั้งค่า 
  3. ไปแท็บ บัญชี จากนั้นเลือก เลือกโฟลเดอร์
  4. เลือกโฟลเดอร์ เพลง จากนั้นเลือก ตกลง