เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Skype ใน Windows 10 Mobile

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

เมื่อใช้ Skype ใน Windows 10 Mobile การติดต่อกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะทำได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยแบ่งตามชื่อ อีเมล หรือ Skype ID หรือเรียกดูรายชื่อผู้ติดต่อที่แนะนำได้ Skype สามารถจับคู่ได้แม้กระทั่งสมุดโทรศัพท์มือถือและอีเมลแอดเดรสของคุณกับเพื่อนๆ ของคุณที่ใช้ Skype คุณจึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าเพื่อนๆ ของคุณจะใช้อุปกรณ์ Mac, iOS หรือ Android

ค้นหาและเพิ่มที่ติดต่อตามชื่อ อีเมล หรือ Skype ID

 1. บน หน้าจอเริ่ม ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก Skype วิดีโอ
 2. เลือก เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
  Add contacts icon
 3. ในกล่องค้นหา ให้ป้อนชื่อ ชื่อ Skype หรืออีเมลแอดเดรสของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. เลือกเพื่อนของคุณจากผลการค้นหา
 5. พิมพ์โน้ตอย่างรวดเร็วให้กับเพื่อนของคุณ แล้วคลิก ส่ง

เมื่อคุณส่งคำขอเป็นที่ติดต่อให้กับผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นจะปรากฏในรายการผู้ติดต่อโดยมีเครื่องหมายคำถามปรากฏอยู่จนกว่าผู้ติดต่อนั้นจะยอมรับคำขอ หลังจากที่เพื่อนของคุณยอมรับคำขอเป็นที่ติดต่อ คุณสามารถเห็นได้เมื่อพวกเขาออนไลน์

จับคู่สมุดที่อยู่กับเพื่อนที่ใช้ Skype

 1. บน หน้าจอเริ่ม ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก Skype วิดีโอ
 2. เลือก เพิ่มเติม … > การตั้งค่า
 3. เลือก ใช้สมุดที่อยู่ของฉัน

เพื่อนที่ถูกจับคู่จะถูกเพิ่มลงในสมุดที่อยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นในบรรดาพวกคุณที่มีข้อมูลที่ติดต่อของผู้อื่น เราจะขอให้คุณส่งคำเชิญให้พวกเขา

เรียกดูรายชื่อผู้ติดต่อที่แนะนำ

 1. บน หน้าจอเริ่ม ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก Skype วิดีโอ
 2. เลือก รายชื่อผู้ติดต่อที่แนะนำ

คุณสามารถยอมรับคำเชิญหรือเรียกดูคำแนะนำที่ติดต่อ แล้วส่งคำขอให้พวกเขาได้จากที่นี่