หากคุณหรือเราปิดบัญชี Microsoft ของคุณ

นำไปใช้กับ: บัญชี MicrosoftMicrosoft Store

หากคุณปิดบัญชี Microsoft ของคุณ

จะไม่มีการคืนยอดเงินที่เหลือให้คุณ

หากเราบล็อกหรือปิดบัญชีของคุณ

เราอาจต้องบล็อกบัญชี Microsoft ของคุณไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้คุณและลูกค้ารายอื่นถูกฉ้อโกงหรือถูกคุกคาม เราอาจจะต้องปิดบัญชีของคุณในบางกรณี เช่น การละเมิดนโยบายของเราที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

  • หากเราบล็อกบัญชี Microsoft ของคุณไว้ชั่วคราว คุณจะไม่สูญเสียเงินในบัญชีของคุณยกเว้นสำหรับยอดดุลของการส่งเสริมการขายใดๆ ที่หมดอายุในขณะที่บัญชีถูกบล็อก
  • หากเราปิดบัญชี Microsoft ของคุณ คุณจะไม่สามารถขอยอดเงินคงเหลือคืนได้ เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้ หากจำเป็น เพื่อครอบคลุมความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากเรา เราจะหักยอดดุลทั้งหมดหรือบางส่วนในบัญชีของคุณหากจำเป็น เราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อดำเนินการคืนเงิน