รายชื่อผู้ติดต่อ Skype ของฉันอยู่ที่ใด

หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Skype บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ Skype ของคุณ ได้จากรายชื่อผู้ติดต่อส่วนที่เหลือในแอปการเชื่อมต่อบุคคล

ก่อนอื่น บนหน้าจอเริ่ม , ปัดบนรายการแอปทั้งหมด เลือก Skype แล้วป้อนข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้

แล้วกรองรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในแอปการเชื่อมต่อบุคคล ดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่ม   ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อบุคคล 
  2. เลือกลิงก์ถัดจาก แสดง ใต้กล่องค้นหา

    ?????????????????????????????????????????

  3. ที่ใต้ แสดงรายชื่อผู้ติดต่อจาก เลือก ข้อความและ Skype หากคุณต้องการดูเฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อ Skype ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ

    ?????????????????????????????????????????????????

  4. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อกลับไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณด้วยตัวกรองที่ใช้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10624 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม