วันต่ออายุการเป็นสมาชิกและวันเรียกเก็บเงิน


Microsoft อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงวิธีตั้งค่าการต่ออายุการสมัครใช้งานและวันเรียกเก็บเงิน การสมัครใช้งานจะดำเนินการตามกำหนดการใดกำหนดการหนึ่งจากสองรายการนี้

กำหนดการ 1

วันเรียกเก็บเงินของบัญชีของคุณถูกตั้งค่าในวันที่คุณซื้อสินค้าครั้งแรกโดยใช้บัญชีของคุณ ซึ่งนับแต่นั้นไป วันดังกล่าวจะเป็นวันที่เราดำเนินการเก็บค่าบริการตามตัวเลือกชำระเงินที่คุณเลือก หากมีค่าใช้จ่ายที่ค้างอยู่เช่นการสมัครใช้บริการรายเดือน

ตัวอย่าง: หากคุณซื้อแอปแรกใน Windows Store เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม วันที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณจะตรงกับวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเมื่อมีการต่ออายุ การค้างชำระ หรือยอดเงินที่เลยกำหนดชำระเท่านั้น

วันที่ต่ออายุการสมัครใช้งาน ของคุณจะเริ่มในวันที่คุณลงทะเบียนสมัครใช้งาน ซึ่งนับแต่นั้นไป วันดังกล่าวจะเป็นวันที่เราต่ออายุการสมัครใช้งานนั้น ทั้งนี้วันที่ต่ออายุอาจแตกต่างกันไปตามการสมัครใช้งานแต่ละครั้ง

ตัวอย่าง: สมมติว่าวันที่เรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น ดังนั้นวันที่เรียกเก็บเงินจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือน ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการสมัครใช้งานรายเดือนในวันที่ 1 กันยายน การต่ออายุจะตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามการชำระเงินที่คุณเลือกในวันเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณ ซึ่งก็คือวันที่ 25 ตุลาคม

หากคุณได้สมัครใช้งานหลายรายการที่มีการต่ออายุระหว่างวันที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีสองวัน โดยการสมัครใช้งานเหล่านั้นจะมีการเรียกเก็บค่าบริการแยกจากกันตามตัวเลือกการชำระเงินของคุณในวันเดียวกัน

กำหนดการ 2

การสมัครใช้งานจะต่ออายุ และเรียกเก็บเงินในวันเดียวกัน

การชำระเงินที่เลยกำหนด

หากต้องการจ่ายยอดที่เลยกำหนดชำระมาแล้วในทันที ให้ลงชื่อเข้าใช้ใน หน้าบริการและการสมัครสมาชิก แล้วเลือก ชำระทันที เพื่อสมัครใช้งานและทำตามคำแนะนำ

ยอดดุลที่ค้างอยู่และเลยกำหนดชำระ

  • "ค้างชำระ" หมายความว่าเราได้ต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณแล้วตามข้อกำหนด แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการตามตัวเลือกการชำระเงินของคุณ
  • เมื่อยอดบริการมีสถานะเป็น "เลยกำหนด" หมายความว่าเราได้เรียกเก็บค่าบริการจากตัวเลือกการชำระเงินของคุณแล้ว แต่ไม่สามารถเก็บค่าบริการได้ เราจะพยายามดำเนินการต่อไป และหากยังคงไม่สามารถเก็บค่าบริการได้ เราจะยกเลิกการสมัครใช้งาน


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10640 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม