ตั้งค่าบัญชี Twitter หรือ LinkedIn

ต้องการดูทวีตและโพสต์ของเพื่อนฝูงหรือบุคคลในรายชื่อของคุณโดยตรงจากฮับผู้คนบน Windows Phone ของคุณใช่ไหม เพียงแค่เพิ่มบัญชี Twitter หรือ LinkedIn ในโทรศัพท์ของคุณ

Add accounts on Windows Phone

การตั้งค่าบัญชี Twitter

 1. ที่ เริ่ม ให้แตะ การเชื่อมต่อบุคคล 

  People Icon
  > เพิ่มเติม 
  More Icon
  > เพิ่มบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ Twitter

 3. แตะ เชื่อมต่อ คุณจะถูกนำไปยังเว็บเพจ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชี Twitter ของคุณกับบัญชี Microsoft ของคุณได้

 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับ Twitter (ซึ่งอาจไม่ใช่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับบัญชี Microsoft ของคุณ) จากนั้น คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าจอ การตั้งค่าการเชื่อมต่อบุคคล แล้วบัญชีใหม่ของคุณจะเริ่มต้นซิงค์

การตั้งค่าบัญชี LinkedIn

 1. ที่ เริ่ม ให้แตะ การเชื่อมต่อบุคคล  

  People Icon
  > เพิ่มเติม 
  More Icon
  > เพิ่มบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ LinkedIn

 3. แตะ เชื่อมต่อ คุณจะถูกนำไปยังเว็บเพจซึ่งเป็นจุดที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อบัญชี LinkedIn ของคุณกับบัญชี Microsoft ของคุณได้

 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับ LinkedIn (ซึ่งอาจไม่ใช่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับบัญชี Microsoft ของคุณ) จากนั้น คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าจอ การตั้งค่าการเชื่อมต่อบุคคล แล้วบัญชีใหม่ของคุณจะเริ่มต้นซิงค์

  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10643 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม