ใช้สั่งงานด้วยเสียงบนโทรศัพท์ของฉัน

คุณรู้ไหมว่า Windows Phone ของคุณเป็นผู้ฟังที่ดี ด้วยการสั่งงานด้วยเสียง คุณสามารถทำการโทรออก ส่งข้อความ SMS จดบันทึก เปิดแอป ค้นหาเนื้อหาทางออนไลน์ ฯลฯ โดยใช้เพียงเสียงของคุณเอง

วิธีใช้การสั่งงานด้วยเสียง

 1. กดปุ่ม ค้นหา 

  Search Icon
  ค้างไว้บนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อเริ่มการสั่งงานด้วยเสียง คุณสามารถพูดว่า "ช่วยด้วย" ได้ตลอดเวลาในขณะที่การสั่งงานด้วยเสียงกำลังทำงาน เพื่อแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

  Speech dialog box

  เมื่อคุณเปิดสั่งงานด้วยเสียง โทรศัพท์ของคุณจะฟังคำสั่งเสียง
 2. นี่คือสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยเสียงของคุณ

 3. ถึง ให้พูดว่า

  โทรหาผู้ติดต่อ

  "โทร ชื่อผู้ติดต่อ"

  (โดยชื่อผู้ติดต่อ คือชื่อของบุคคลในรายชื่อติดต่อของคุณ)

  ตัวอย่างเช่น "โทรพรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล"

  หากบุคคลนั้นมีหมายเลขโทรศัพท์เดียวในบัตรรายชื่อของคุณ และคุณเพิ่งติดต่อล่าสุด การโทรจะเริ่มขึ้น หากบุคคลนั้นมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข คุณจะเห็นตัวเลือกให้เลือกหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก

  โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์

  "โทร หมายเลขโทรศัพท์"

  (โดยหมายเลขโทรศัพท์ คือหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ไม่ว่าจะได้กำหนดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหรือไม่ก็ตาม)

  ตัวอย่างเช่น "โทร 4255550155"

  เรียกเลขหมายล่าสุดซ้ำ

  "เรียกเลขหมายซํ้า"

  ส่งข้อความตัวอักษร

  "ส่งข้อความ ชื่อผู้ติดต่อ"

  (โดยชื่อผู้ติดต่อ คือชื่อของบุคคลในรายชื่อติดต่อของคุณ)

  ตัวอย่างเช่น "ส่งข้อความ พรรณรัตน์ พัฒนาพิทักษ์กุล"

  ซึ่งจะเริ่มส่งข้อความ SMS ไปยังบุคคลนั้น จากนั้นคุณจะสามารถพูดข้อความของคุณได้ เมื่อคุณพูดเสร็จแล้ว คุณสามารถพูดว่า "ส่ง" เพื่อส่งข้อความ "เพิ่มอีก" เพื่อเพิ่มข้อมูลในข้อความของคุณ "ลองใหม่" เพื่อพูดข้อความของคุณอีกครั้ง หรือ "ยกเลิก" เพื่อทิ้งข้อความนั้น

  จดบันทึก

  "บันทึก สิ่งที่คุณต้องการบันทึก"

  (โดยสิ่งที่คุณต้องการบันทึก คือข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในสมุดบันทึกของคุณ)

  ตัวอย่างเช่น "บันทึก ซื้อขนมปังระหว่างกลับบ้าน"

  บันทึกของคุณจะถูกบันทึกและเปิดใน OneNote จากนั้นคุณจะสามารถดูและแก้ไขข้อความในบันทึกของคุณได้ หรือแตะ บันทึกย่อเสียง 

  Play Icon
  เพื่อเล่น

  ฟังข้อความเสียง

  "ฟังข้อความเสียง"

  เปิดแอป

  "เปิดแอป" หรือ "เริ่มแอป"

  (โดยแอปคือชื่อของแอปในโทรศัพท์ของคุณ เช่น "ปฏิทิน" "แผนที่" หรือ "เพลง" หรือแอปที่คุณได้ดาวน์โหลดจาก Store)

  ตัวอย่างเช่น "เปิดปฏิทิน"

  ค้นหาเว็บ

  "หา คำค้นหา" หรือ "ค้นหา คำค้นหา"

  (โดยคำค้นหา คือสิ่งที่คุณกำลังค้นหา)

  ตัวอย่างเช่น "ค้นหา พิซซ่า"

  Bing จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาตามสิ่งที่คุณพูด เช่น แผนที่ที่แสดงร้านขายพิซซ่าที่ใกล้เคียง

 4. เมื่อคุณพูดเสร็จสิ้นแล้ว แตะ ดำเนินการ หรือรอสองสามวินาที

การสั่งให้เขียนข้อความอีเมล

เมื่อคุณอยู่ในอีเมล คุณสามารถสั่งให้เขียนข้อความอีเมลแทนการพิมพ์ได้

 1. ในรายการแอป ให้แตะชื่อบัญชีอีเมลของคุณ

 2. แตะ ใหม่

  Plus Icon
  จากนั้นใส่ชื่อผู้รับในบรรทัด ถึง

 3. แตะ หัวเรื่อง ให้แตะ พูด

  Microphone Icon
  จากนั้นพูดชื่อหัวเรื่อง

 4. แตะที่ตัวข้อความ แตะ Speak

  Microphone Icon
  จากนั้นพูดข้อความที่คุณต้องการแนบไปกับข้อความนี้

 5. แตะ ส่ง

  Send Email Icon

การใช้การสั่งงานด้วยเสียงขณะกำลังโทร

คุณยังสามารถเปิดการสั่งงานด้วยเสียงขณะที่คุณกำลังอยู่ในสายเพื่อใช้คำสั่งเสียงบางอย่างได้

 • กดปุ่ม ค้นหา 

  Search Icon
  ค้างไว้บนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อเริ่มการสั่งงานด้วยเสียง แล้วจึงพูดต่อไปนี้

  • "กดหมายเลข" (ซึ่งหมายเลขคือเลขจาก 0 ถึง 9) เพื่อกดหมายเลขในแป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อใช้ข้อความเสียงหรือระบบเมนูการตอบกลับด้วยเสียงแบบโต้ตอบ
  • "โทรชื่อ" (ซึ่งชื่อคือชื่อของบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ) เพื่อพักสายปัจจุบันแล้วโทรออกไปยังผู้อื่น

คำสั่งในการสั่งงานด้วยเสียงอื่นๆ ที่คุณสามารถเปิดได้

ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเปิดคำสั่งในการสั่งงานด้วยเสียงและฟังก์ชันเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศ ID ผู้โทรของสายเรียกเข้าและข้อความได้ คุณยังสามารถสั่งให้โทรศัพท์ของคุณอ่านข้อความตัวอักษรที่คุณได้รับ จากนั้นสั่งให้เขียนและตอบกลับได้

 1. หากต้องการเปิดใช้งานการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อเข้าใช้งาน ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  > ความง่ายในการเข้าถึง จากนั้นเปิดใช้งาน การเข้าถึงการสั่งงานด้วยเสียง
  Toggle On Icon
  ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้งานสิ่งต่อไปนี้

  • การประกาศ ID ผู้โทรสำหรับสายโทรเข้า เมื่อคุณมีสายเรียกเข้า โทรศัพท์ของคุณจะประกาศชื่อหรือหมายเลขของผู้โทร
  • การโทรด่วน เพื่อที่จะกำหนดเบอร์โทรด่วน กดปุ่ม ค้นหา ค้างไว้ และพูดว่า "บันทึกเบอร์โทรด่วน" แล้วทำตามคำแนะนำ หลังจากคุณกำหนดเบอร์โทรด่วนแล้ว คุณสามารถใช้คำสั่งเสียง "โทรเบอร์โทรด่วน" เพื่อโทรออกได้ พูดว่า "โทรหาหมายเลขเบอร์โทรด่วน" (โดยหมายเลขคือเบอร์โทรด่วนที่กำหนด)
  • การเปิดหรือปิดการโอนสายเรียกเข้าโดยใช้สั่งงานด้วยเสียง พูดว่า "เปิดการโอนสาย" หรือ "ปิดการโอนสาย"
 2. เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณประกาศและอ่านข้อความ SMS ที่เข้ามา แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  > สั่งงานด้วยเสียง แล้วเลือกเวลาที่คุณต้องการฟังประกาศจากตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ อ่านออกเสียงข้อความเข้า โดยเลือก ไม่ เสมอ หรือเฉพาะเมื่อใช้ Bluetooth และ/หรือชุดหูฟังแบบต่อสาย

 3. เมื่อโทรศัพท์ของคุณประกาศว่ามีข้อความขาเข้า คุณสามารถพูดว่า "อ่าน" หรือ "ข้ามไป" ได้ จากนั้นคุณจะสามารถสั่งให้เขียนและส่งการตอบกลับได้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10645 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม